Etic şi estetic în promovarea tradiţiilor de iarnă

Motto:
„Creativitatea presupune punerea la lucru a imaginaţiei. Într-un fel, creativitatea înseamnă imaginaţia aplicată”.
(Ken Robinson, O lume ieşită din minţi)
În contextul educaţiei actuale, centrată pe elev, promovarea tradiţiilor de iarnă în şcoală devine o provocare atât pentru educat, cât şi pentru educator.
De ce provocare?
Prin activităţi extraşcolare specifice: serbări de iarnă, concursuri, activităţi în cadrul unor proiecte de parteneriat internaţional de tip Comenius, etwinning, dar şi proiecte cu parteneri locali (şcoli din acelaşi judeţ sau din judeţe diferite, biblioteci, CCD etc.), se dezvoltă, în primul rând, abilităţile soft (personale şi interpersonale): capacitatea elevilor de a înţelege şi de a-şi exprima sentimentele, capacitatea de a lucra în echipă, de a răspunde în mod pozitiv şi sensibil unei situaţii noi. Aceste abilităţi trebuie dezvoltate prin asemenea activităţi, deoarece devin factori cruciali în educaţia prezentă şi viitoare la nivel mondial, dar au un impact puternic şi în viaţa de familie, la locul de muncă al viitorului adult, dezvoltând în societate noi stiluri de leadership (Ken Robinson, O lume ieşită din minţi, Ed. Publica, 2011, p. 178).
Astfel de activităţi oferă o perspectivă amplă a valorificării creativităţii, a valorilor etice şi estetice, a actului didactic în rândul preşcolarilor şi al şcolarilor. Se caută, de cele mai multe ori, o abordare interdisciplinară, un sincretism între desen, literatură, muzică, tehnici manuale de realizare a produsului artistic etc. Se sporeşte încrederea în capacitatea creatoare a fiecărui elev participant la activitate, spiritul competitiv. Toţi participanţii sunt stimulaţi să producă idei creative şi îşi dezvoltă inteligenţa emoţională (abilităţile personale şi interper­sonale).
Proiectele şi parteneriatele educaţionale se disting prin obiectivele comune urmărite: racordarea învăţământului românesc la cel european şi, implicit, mondial; promovarea interculturalităţii prin cunoaşterea tradiţiilor şi sărbătorilor de Crăciun din diferite regiuni ale lumii; dezvoltarea competenţelor lingvistice (limba engleză) în cadrul proiectelor internaţionale de tip Comenius, etwinning etc., sociali­zarea, familiarizarea cu diferite site-uri de socializare a partenerilor proiectelor; sporirea stimei de sine.
Gama variată de activităţi pentru promovarea tradiţiilor de iarnă vizează o componentă etică, dar şi una estetică. Eticul ţine de educaţia morală, punând în practică valorile de bine, frumos şi adevăr. Puşi în situaţii inedite, elevii învaţă să se comporte în societate, probând şi noţiunile teoretice specifice Educaţiei Civice. Profesorii, parteneri în educaţie, evidenţiază prin profilul lor comportamental, mai mult ca oricând, etica profesională. Ei organizează activităţi distractive şi creative prin care îi învaţă pe copii valoarea sacră a datinilor noastre strămoşeşti de iarnă, pentru „devenirea întru fiinţă” a fiecărui individ şi asigurarea continuităţii spirituale a neamului românesc.
Componenta estetică se reflectă în stilul vestimentar al elevilor şi al profesorilor în timpul serbărilor, concursurilor şi al evenimentelor culturale, în decorul scenic (sonorizare, lumini, personalitatea prezentatorului), în ambientul specific festivităţii, în relaţionarea cu părinţii elevilor, care ar trebui invitaţi cât mai des la asemenea spectacole organizate în şcoală, dar şi în afara ei.
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în luna decembrie 2013, am organizat o activitate de amploare, numită „Tradiţii interculturale”. Activitatea a avut ca partener Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu”, din judeţul Neamţ, filiala de carte străină. Programul a fost variat şi a constat în: prezentarea unui PowerPoint cu tradiţiile de Crăciun, de Anul Nou la români şi la alte popoare europene, moment realizat de doamna bibliotecar Cristina Roman, colinde în română şi în engleză, obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă la popoarele europene, prezentate în limba engleză, un pluguşor românesc, compus de un elev din clasa a VII-a, cântece interpretate la mandolină de un grup de elevi din clasele a V-a şi a VI-a. Activitatea a implicat elevi din toate clasele ciclului gimnazial şi profesori de limba română (Elena Simionescu), de engleză (Dorina Popa) şi de muzică (Dorina Năstasă şi Lăcrămioara Creţu). Iată un sincretism reuşit, transpus într-un spectacol care a adus magia Crăciunului şi a sărbătorilor de iarnă în inima elevilor, profesorilor, a organizatorilor de la bibliotecă, dar şi a părinţilor spectatori.
Pregătirea elevilor a necesitat o colaborare strânsă a profe­sorilor şi a elevilor, o valorificare a potenţialului creativ personalizat; s-au distins aici o fetiţă de la clasa a V-a, care a cântat un colind în engleză, şi un grup de elevi care au interpretat cântece la mandolină.
Priveam chipurile copiilor, care exprimau bucuria de a se implica şi de a participa ca spectatori la această manifestare culturală; erau un întreg, şi aceasta graţie lor, dar şi profesorilor care i-au antrenat, au insistat de nenumărate ori să fie serioşi, perseverenţi la repetiţii. Prestaţia de pe scena din sala „Teatrul ludic” a Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” a constituit punctul culminant al activităţii: s-a dovedit că elevii au conştientizat efortul depus pe parcursul atâtor zile, rolul fiecăruia dintre ei la reuşita programului artistic şi valoarea acestor „ieşiri culturale”.
Tinuta copiilor a fost în ton cu ambientul specific: cămaşă albă, pantalon bleumarin sau negru şi cravata – semnul distinctiv vestimentar al şcolii. Și ţinuta prezentatoarei, elevă în clasa a VII-a, a impresionat prin naturaleţe şi frumuseţe. Aceasta a purtat o rochie scurtă şi pantofi cu toc, accesorii asortate.
Impresionaţi au fost cu toţii: doamna bibliotecar, care a propus o altă activitate amplă de 8 Martie, unde ne-a invitat în aceeaşi formaţie, părinţii, rudele elevilor, care ne-au mulţumit pentru program şi pentru faptul că le-am implicat copiii în alte activităţi de suflet, profesorii organizatori, care s-au bucurat de încununarea muncii lor.
Astfel de activităţi trebuie organizate cât mai des pentru preşcolari şi pentru şcolari. Au un impact direct şi mult mai puternic asupra lor, modelându-le personalitatea, motivându-i şi făcându-i mai responsabili şi mândri de talentul lor, mai civilizaţi în societate şi mai sensibili la frumos.
Prof. dr. Elena SIMIONESCU, Școala Gimnazială Nr. 8, Piatra-Neamţ