În lumea poveştilor lui Creangă. Dezvoltarea personalităţii copiilor preşcolari prin receptarea poveştilor lui Ion Creangă

In lumea povestilor lui Ion CreangaCarmen Dobre, În lumea poveştilor lui Creangă. Dezvoltarea personalităţii copiilor preşcolari prin receptarea poveştilor lui Ion Creangă, Editura Coresi, Bucureşti, anul 2011.
Volumul În lumea poveştilor lui Creangă este un ghid de cunoaştere a personalităţii copilului preşcolar. El s-a născut în urma experienţei directe cu preşcolarii şi, totodată, din studierea modului în care poveştile dezvoltă personalitatea acestora. Factorul principal în dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar îl reprezintă cadrul didactic, care poate dezvolta încă de la vârstă preşcolară dragostea lui pentru literatură. Poveştile lui Ion Creangă contribuie cu precădere la dezvoltarea  limbajului şi a comunicării orale, precum şi la modelarea personalităţii.
Valoarea instructiv-educativă a basmelor şi poveştilor sale este deosebită. Ele aduc o preţioasă contribuţie la dezvoltarea trăsăturilor de voinţă şi caracter şi, în general, la formarea personalităţii copiilor preşcolari. Desigur că pentru a dezvolta personalitatea copiilor preşcolari trebuie alese cu precădere operele prin care se realizează educaţia morală, intelectuală şi estetică, dar cele care, prin exemplele oferite, sunt accesibile vârstei preşcolare şi îl pot sensibiliza pe copil. Deşi în aparenţă lecturile, poveştile şi povestirile par a fi monotone din cauza caracterului lor static, acestea implică un grad mare de participare din partea copiilor. În atmosfera lor preşcolarul nu participă motric, ci intelectual şi afectiv. Copiii ascultă cu plăcere basmele pentru că ele răspund nevoii lor de a cunoaşte şi de a înţelege. Ei participă afectiv-imaginativ la acţiune, identificându-se adesea cu personajul preferat. În călătoriile provocate de imaginarul din basme şi poveşti, copiii se simt fericiţi, participă afectiv şi sunt alături de eroii pe care îi însoţesc şi la bine şi la rău, imitându-i apoi in jocurile lor.
În capitolul I al lucrării sunt prezentate viaţa şi opera marelui povestitor Ion Creangă. Personalitatea copilului preşcolar este descrisă în capitolul al II-lea, unde sunt prezentate pe larg metodele şi tehnicile de cunoaşterea reală a trăsăturilor firii şi comportamentului preşcolarilor. Următorul capitol descrie metodele şi tehnicile folosite în sprijinul receptării adecvate a textelor epice. O importantă parte a lucrării o reprezintă proiectarea activităţii de cercetare, ea constituind un ghid pentru cadrele didactice din învăţământ care vor susţine lucrarea de gradul I. În capitolul al V-lea sunt prezentate, pas cu pas, formularea ipotezei şi a obiectivelor, prin analiză, prelucrare, sinteză şi interpretare a datelor.
 
Date despre autor:
Carmen Dobre
este absolventă a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. În prezent urmează cursurile Facultăţii de Psihologie a Universităţii Ecologice din Bucureşti. A publicat articole în reviste de specialitate şi studii în volume colective, în domenii precum pedagogia şi psihologia copilului preşcolar. Este profesor în învăţământul primar şi preşcolar, activând la Grădiniţa nr. 2 din Focşani. Este expert ARACIP, membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei Educatoarelor din România – Filiala Vrancea. Este metodist şi evaluator al activităţii de  practică pedagogică a studenţilor de la Universitatea din Bucureşti.