Oportunități pentru o carieră didactică de calitate

cariera didacticaMinisterul Educației Naționale implementează proiectul „Oportunități pentru o carieră didactică de calitate printr-un program național de formare continuă a profesorilor de matematică din învățământul preuniversitar” – POSDRU/87/1.3/S/62882, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1. „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”,1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională”, proiect în cadrul căruia cadrele didactice din învățământul preuniversitar beneficiază de formare.
Parteneri direcți ai Ministerului Educației sunt în acest demers, alături de Societatea de Științe Matematice din România și de Universitatea din București, SOFTWIN SRL și casele corpului didactic din: București, Dolj, Caraș-Severin, Brașov, Galați, Cluj, Iași și Dâmbovița. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea accesului și a participării cadrelor didactice din învățământul preuniversitar la oportunități de formare continuă în domeniul didacticii specialității matematică, pentru asigurarea unui învățământ de calitate, prin intermediul unui program național inovativ de formare bazat pe resurse digitale și prin inițierea sustenabilă a instrumentelor managementului programelor de formare continuă.
Proiectul își propune să adreseze nevoile de programe complexe de formare în domeniul didacticii specialității matematică din perspectiva formării de competențe-cheie la elevi, al proiectărilor curriculare pentru profesorii de matematică debutanți, al adaptării curriculare a matematicii la mediul rural/dezavantajat, propunând cursuri de actualitate, care echipează profesorii cu competențe profesionale absolut necesare în contextul social actual. În ceea ce privește obiectivele specifice, acestea sunt:
1. Proiectarea și dezvoltarea unui program național inovativ de formare bazat pe resurse digitale pentru perfecționarea competen­țelor profesionale ale profesorilor de matematică în domeniul didacticii specialității din învățământul preuniversitar. Adaptarea adresabilității curriculumului de formare continuă la diferite tipuri de nevoi și categorii ale profesorilor de matematică în vederea creșterii participării cadrelor didactice debutante, a cadrelor didactice din mediul rural și medii defavorizate la activități de formare continuă on-line.
2. Dobândirea de către un număr de 96 de profesori de matematică a competențelor profesionale de formatori pentru specialitatea matematică în cadrul programului național de formare continuă în format e-learning.
3. Abilitarea curriculară a 4.600 de cadre didactice din domeniul matematicii din învăță­mântul preuniversitar prin partici­parea la un program național inovativ de formare bazat pe metode interactive de predare, materiale didactice inovative/instrumente digitale.
4. Implementarea unui sistem informatic pentru gestionarea datelor privind nevoile de formare, monitorizarea performanțelor personalului didactic format, situația cursurilor și a cursanților, a resurselor de formare pentru specialitatea matematică.
Grupul-țintă este format din învățători, profesori de gimnaziu și liceu de la specialitatea matematică (317 cadre didactice debutante; 1.029 de cadre didactice definitive; 860 de cadre didactice gradul I; 2.394 de cadre didactice gradul II; 96 de profesori de matematică pentru a deveni formatori pentru această specialitate).
Formatorii pentru Județul Caraș-Severin sunt: pentru învățământ primar: Adriana Bonciu, Simion Cristescu, Daniela Potocean și Cristina Medragoniu; pentru gimnaziu: Vasile Chiș, Tudor Deaconu, Lenuța Dicu și Dana Schiha; pentru liceu: Ramona Călin, Florin Cleșnescu, Aurica Lazarov și Mihai Lazarov.
Prof. Tudor DEACONU, Director CCD Caraș-Severin, Formator în cadrul proiectului