Universitatea şi Angajatorul – o echipă pentru calitatea educaţiei în ştiinţe economice

La sfârşitul anului trecut, Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, din Bucureşti, a organizat Masa Rotundă cu tema „Universitatea şi Angajatorul – o echipă pentru calitatea educaţiei în ştiinţe economice”. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa unui număr mare de participanţi din mediul academic universitar şi preuniversitar, mediul afacerilor, reprezentanţi ai instituţiilor de stat şi specialişti în resurse umane.
Obiectivul manifestării a fost identificarea şi trasarea unor linii majore de acţiune între mediul universitar şi mediul de afaceri, pentru creşterea calităţii educaţiei prin dezvoltarea competenţelor necesare studenţilor pentru o integrare rapidă a acestora pe piaţa muncii.
În cadrul evenimentului a fost prezentată iniţiativa Facultăţii de Ştiinţe Economice de a înfiinţa un Centru de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic, precum şi principalele obiective ale proiectului de parteneriat cu mediul de afaceri şi învăţământul preuniversitar. Proiectul are 3 direcţii de abordare:
– Orientarea profesională şi dezvoltarea competenţelor studenţilor pentru integrarea facilă a acestora pe piaţa muncii;
– Motivarea studenţilor şi a potenţialilor studenţi pentru dezvoltarea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul economic, prin acordarea unor burse private şi oferirea unor stagii de practică de către firmele partenere;
– Informarea studenţilor despre oferta educaţională şi proiectele conexe dezvoltate de centru.
Importanţa demarării proiectului pentru integrarea rapidă a studenţilor şi absolvenţilor pe piaţa muncii a fost subliniată de toţi participanţii la eveniment.
În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul:
– Prof. univ. dr. Iosif R. Urs, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Universităţii Titu Maiorescu, care a prezentat dimensiunile implicării mediului de afaceri în pregătirea studenţilor, în general, şi a studenţilor economişti, în particular;
– Conf. univ. dr. Florin Văduva, Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Titu Maiorescu, care a punctat valoarea adăugată a Centrului de Excelenţă;
– Dorin Călin, Manager programe antreprenoriat şi ITC din cadrul Junior Achievement România, care a vorbit despre importanţa dezvoltării culturii antreprenoriale în România, prin derularea unor proiecte şi programe la care să participe studenţi şi elevi cu pregătire economică;
– Radu Tudorache, Antreprenor de succes şi Partener Pluriva, care a prezentat proiectul-pilot „Productivitate şi control: Gestiunea afacerilor folosind sistemul integrat Pluriva ERP”, pe care compania Pluriva îl derulează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Bucureşti.
– Valentina Capotă, Inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiul Bucureşti, care a subliniat importanţa acestui proiect pentru elevi, ca perspectivă pentru dezvoltarea carierei acestora.
Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, în cadrul dezbaterilor au fost trasate unele acţiuni care urmează a fi demarate:
– Realizarea unui portal al Centrului de Excelenţă;
– Realizarea unei strategii de promovare a proiectului şi a Centrului de Excelenţă;
– Stabilirea unui calendar de întâlniri periodice, în baza căruia să se concretizeze o serie de workshopuri tematice cu invitaţi din rândul partenerilor Centrului de Excelenţă, dar şi pentru a discuta, analiza şi restructura planurile de învăţământ şi conţinutul programelor analitice conform cerinţelor pieţei muncii;
– Elaborarea unei metodologii de selecţie pentru studenţii bursieri;
– Stabilirea unor întâlniri pentru identificarea unor proiecte de interes comun în rândul partenerilor, inclusiv pentru identificarea unor nevoi de instruire pentru angajaţii partenerilor şi colabora­torilor acestora;
– Realizarea unor studii de piaţă.
La finalul evenimentului au fost semnate primele acorduri de parteneriat între Universitatea Titu Maiorescu şi reprezentanţi ai companiilor private. (M.G.)