Noul Cod Penal pe înţelesul elevilor

Noul Cod PenalInspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie  a Municipiului Bucureşti au lansat lucrarea „Unde-i lege, nu-i tocmeală!” Este un manual de educaţie juridică, în care sunt explicate mai multe prevederi care-i pot viza pe copii şi pe adolescenţi, în perspectiva intrării în vigoare a noului Cod Penal al României. Lucrarea – coordonator, dr. Graţiela Văduva şi colectiv redacţional, Gavril Daniela-Nicoleta, Roşescu Liana, Silianovici Filică, Radu Cristiana-Crenguţa, Bogatoniu Ileana – este realizată de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Poliţia Locală a Sectorului 5, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5 şi face parte din colecţia „Suntem NOI, Prevenirea!” De remarcat este implicarea unor reprezentanţi ai beneficiarilor manualului în realizarea acestuia – elevi de la Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti, din sectorul 5. Astfel, ilustraţia (foarte expresivă!) îi aparţine lui Ionuţ Istudor. De asemenea, apariţia se datorează sprijinului acordat de elevii Leordeanu Daniela Andrada, Oprea Cristina Alexandra, Neaga Ioana Cătălina, Gheorghe Andrei, Ionescu Andreea Daniela, Ioniţă Gina Alexandra.

Cu o asemenea contribuţie de conţinut, Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti – director, prof. Adriana Stanomir – a găzduit, în mod firesc, lansarea manualului şi prima lecţie pe baza acestuia. A fost o acţiune interactivă, aşa cum este concepută întreaga manieră de transmitere a cunoştinţelor. Manualul este structurat pe cinci secţiuni: I. Codul Penal; II. Legi speciale; III. Legislaţia internaţională pentru minori; IV. Concluzii; V. Recomandări antiinfrac­ţionale şi antivictimale. După o punere în temă asupra Codului Penal, prin descrierea părţii generale, este detaliată într-un mod accesibil partea specială, cu accent asupra unor infracţiuni cum sunt cele contra persoanei şi cele contra patrimoniului, cele privind autoritatea şi frontiera de stat, infracţiuni de fals, precum şi infracţiuni contra siguranţei publice, care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială.
Lucrarea are şi un foarte util caracter bibliografic, însumând trimiteri la acte normative apărute în ultimii ani, privind, între altele, protecţia şi promovarea drep­turilor copiilor, prevenirea şi combaterea violenţei în familie, com­baterea traficului şi consumului ilicit de droguri, prevenirea şi combaterea traficului de persoane, pro­tecţia victimelor infracţiunilor, protecţia datelor cu caracter personal, liberul acces la informaţii de interes public. Pe aceeaşi linie a îmbinării informaţiei cu explicaţiile la nivel cetăţenesc, sunt definite instituţii precum Poliţia, Parchetul, Judecătoria.
În ansamblu, noul manual răspunde unei necesităţi dovedite la nivel cotidian, având perspectiva de a se impune ca o lucrare apreciată în activitatea preventivă, educativă. (F.A.)