Educaţie pentru viitor prin înţelegerea trecutului

HolocaustulInstitutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”, din Bacău, şi cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, a organizat marţi, 17 decembrie 2013, la ora 15.00, în Sala de conferinţe a ISJ Bacău, lansarea unităţii didactice auxiliare, sub formă de DVD, „Istoria evreilor. Holocaustul”.
Conţinutul acestuia reprezintă rezul­tatele eforturilor Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” de a pune la dispo­ziţia profesorilor de istorie şi de ştiinţe so­ciale o bază de date accesibilă privind Holocaustul din România.
Obiectivul proiectului este acela de a oferi, pentru fiecare lecţie din cadrul disciplinei opţionale de liceu „Istoria Evreilor. Holocaustul”, mai multe surse de documentare, astfel încât subiectul să devină pertinent, clar şi abordabil.
DVD-ul conţine hărţi, documente de arhivă, fotografii de epocă, publicaţii anti­semite şi filme, care se constituie în ma­teriale educaţionale integrate, prezen­tate într-un format multimedia menit să ofere o experienţă a învăţării diversificată şi atrac­tivă. Acesta cuprinde deopotrivă şi linkuri utile pentru cadrele didactice interesate de tematică. Proiectul educaţional a fost finan­ţat, printr-un grant acordat de Conference on Jewish Material Claims aganist Germany, în cadrul programului de formare „Edu­caţie pentru viitor prin înţelegerea trecu­tului”, agreat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Reamintim faptul că, odată cu trecerea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” din subordinea Ministerului Cul­turii şi Cultelor în coordonarea primului ministru, prin Cancelaria primului minis­tru, directorului Casei Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”, din Bacău, prof. Gabriel Stan, i-a fost reconfirmată calitatea de membru al Comitetului pentru programe educaţionale şi parteneriate cu instituţii academice, care funcţionează pe lângă acesta. Comitetul reprezintă organul consultativ de specialitate pentru elaborarea şi implementarea programelor educative, adoptă planul naţional de programe educaţionale, face recomandări, avizează şi face propuneri asupra acestora, fiind alcătuit dintr-un număr de până la 31 de personalităţi reprezentative şi recunoscute în domeniul studierii Holocaustului, personalităţi ale vieţii publice interne şi internaţionale, cu competenţe şi merite în domeniul studierii Holocaustului, numite prin decizie a primului ministru, la propunerea directorului general al Institutului, prof. univ. dr. Alexandru Florian. În acest context, Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”, din Bacău, a organizat în ultima perioadă o serie de evenimente notabile, în parteneriat cu Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.
Aşadar, şi în acest an şcolar vom iniţia împreună, la Bacău, mai multe proiecte civice şi educaţionale.
Prof. Gabriel STAN,
Directorul CCD Bacău