Calculatorul şi elevii

Calculatorul si eleviiInventat în 1981, calculatorul personal (PC) a cunoscut o creştere exponențială, fiind astăzi folosit de majoritatea cetățenilor din țările avansate şi într-o măsură mai mică de cetățenii din țările în curs de dezvoltare. Societatea în care trăim astăzi este o societate informatizată, în care computerul este prezent peste tot (în instituții, pe maşini, la domiciliu etc.). Organizarea tuturor domeniilor sistemului social prezent se bazează pe utilizarea computerelor, fapt care, pe de o parte, uşurează foarte mult funcționarea lor, dar pe de altă parte, le face vulnerabile la eventualele pene de curent sau atacuri cu arme electromagnetice.
Noile tehnologii TIC au impus modificări importante şi în sistemul de învățământ atât în ceea ce priveşte dotarea materială, cât şi procesul instructiv-educativ, ca şi alte procese cu caracter administrativ. De la sfârşitul anilor 90’, calculatoarele au început să pătrundă tot mai mult şi în şcolile româneşti, la început în universități, apoi în licee şi în cele din urmă în şcolile gimnaziale.
După anul 2000, tot mai multe unități de învățământ au fost dotate cu calculatoare şi au început să se organizeze cursuri TIC cu cadrele didactice în vederea utilizării acestor calculatoare. Multe cadre didactice, în special mai tinere, au primit cu entuziasm noile tehnologii şi au dobândit rapid competențe în utilizarea lor, în timp ce cadrele didactice mai în vârstă au întâmpinat dificultății mai mari (lucru de altfel normal). Treptat computerele s-au înmulțit şi ieftinit, fapt care a permis majorității cadrelor didactice, dar şi familiilor elevilor să achiziționeze unul. Un alt progres l-a constituit răspândirea rapidă a internetului, majoritatea calculatoarelor fiind acum conectată la internet.
Calculatorul joacă astăzi un rol esențial în viața cadrelor didactice şi mai ales a elevilor, oferind o serie de avantaje: posibilități rapide de informare, organizarea mai sistematică şi mai rapidă a materialelor, stimularea curiozității ştiințifice, ajută la consolidarea informațiilor, permite învățarea activă, facilitează învățarea limbilor străine.
În acelaşi timp însă, folosirea nejudicioasă a calculatorului produce o serie de dezavantaje deloc de neglijat:
• Multe informații pot fi eronate, de aceea trebuie verificate.
• În majoritatea cazurilor, elevii nu folosesc calculatorul pentru îndeplinirea unor sarcini şcolare, ci pentru distracție (în special jocuri, vizionarea unor site-uri periculoase, discuții inutile, lipsite de substanță). Unele site-uri pot contribui la formarea unor comportamente neadecvate (fuga de muncă şi responsabilitate, punerea pe primul plan a obținerii banilor, agresivitate, erotism, bulimie) care, necorectate la timp, pot duce la un anumit gen de dezumanizare.
• Folosirea calculatorului scade interesul pentru cititul cărților. Atunci când li se dă o sarcină, majoritatea elevilor, dar şi o bună parte din cadrele didactice preferă să caute informații pe internet şi să le copieze direct de acolo, fără a le mai trece prin filtrul gândirii critice. Obținerea rapidă a informațiilor îi face să devină mai superficiali.
• Scăderea capacității de concentrare. Elevii devin tot mai neascultători, tot mai agitați deoarece nu au nimic în minte şi s-au desprins să fie permanent distrați; de multe ori ei nu aud ce spune profesorul.
• Elevii sunt determinați să gândească mai ales prin intermediul imaginilor, nu al raționamentelor conştiente şi logice şi de aici apar dificultăți de înțelegere a informației, de multe ori ei nu înțeleg ce spune profesorul.
• Reducerea abilităților de comunicare. Elevii comunică tot mai greu atunci când sunt față în față, preferând comunicarea prin intermediul calculatorului, care are şi dezavantajul de a stâlci limbajul.
• Folosirea îndelungată a calculatorului poate avea ca rezultat ruperea de realitate.
• Accentuarea conflictului dintre generații. De cele mai multe ori, valorile promovate de părinți vin în contradicție cu valorile promovate în lumea virtuală (a televizorului şi internetului) şi de aici apar neînțelegeri, angoase, frustrări şi chiar agresiuni verbale şi fizice.
• Apariția unor probleme de sănătate: dureri de cap, dureri de ochi, obezitate, probleme cu coloana vertebrală.
Aceste dezavantaje pot fi combătute printr-o serie de măsuri:
• Supravegherea elevului atunci când utilizează calculatorul.
• Folosirea unor programe care permit restricționarea accesului la site-uri neadecvate vârstei.
• Accesul să fie permis doar pentru îndeplinirea sarcinilor şco­lare şi pentru efectuarea de sarcini suplimentare instructive. Folosirea pentru distracții trebuie redusă la minim.
În concluzie, calculatorul nu este altceva decât o unealtă care, folosită cum trebuie, aduce multe avantaje omului, dar care, folosită cum nu trebuie, produce multe neajunsuri. Întrebarea dacă calculatorul este o invenție bună sau rea este nepotrivită. Nu inven­țiile în sine sunt bune sau rele, ci modul în care sunt folosite, pentru a contribui la bunăstarea şi progresul umanității sau dimpotrivă, la regresul şi distrugerea umanității. Exemplul cel mai clasic este cel al automobilului dotat cu motor cu ardere internă, care a contribuit la dezvoltarea fără precedent a transporturilor, la rapida circulație a mărfurilor şi oamenilor, dar care astăzi a devenit un important factor de poluare care contribuie la încălzirea globală şi la „sufocarea” oamenilor care trăiesc în marile centre urbane, dar şi la declanşarea unor războaie pentru obținerea de petrol (ultimul fiind invazia americană în Irak).
Aurel DUMITRESCU