Platformă pentru dezvoltarea relaţiilor culturale româno-chineze

Relatii culturale romano-chinezeApropierea culturală, reverberată în aria educaţională și de cercetare știinţifică, dintre România și China marchează un reper foarte important prin deschiderea Institutului Confucius la Universitatea din București. Evenimentul a fost onorat la nivel înalt de prim-ministrul României, Victor Ponta, de ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, Huo Yuzhen, de ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, de rectorul Universităţii din București, Mircea Dumitru, de rectorul Universităţii de Studii Politice și Juridice din Beijing, Huang Jin.
Participarea a numeroși universitari, diplomaţi, ziariști a scos în evidenţă de la început interesul cuprinzător pentru valorificarea acestei noi căi de comunicare dintre cele două ţări. În calitate de di­rec­tor al noului institut, prof. univ. dr. Luminiţa Bălan a caracterizat Universitatea de Studii Politice și Juridice din Beijing ca partener de elită, alegerea în acest sens făcută de Universitatea bucureșteană apreciind-o drept foarte bună, promiţătoare pen­tru activităţi și programe de valoare.
Premierul Victor Ponta a adresat mulţumiri celor două universităţi, ambasadelor Chinei la Bucu­rești și României la Beijing, tuturor celor care au contribuit la fondarea institutului. Prim-ministrul și-a exprimat speranţa ca, pe această bază, „să existe cât mai mulţi studenţi, elevi care să înveţe limba chineză, care să cunoască despre istoria și cultura Chinei”. În sens larg, Victor Ponta a subliniat că Institutul Confucius de la Universitatea din București va duce la dezvoltarea bunelor relaţii dintre România și China.
Doamna Huo Yuzhen, ambasador al Chinei la București, a adresat cele mai sincere felicitări autorităţilor române și universitarilor care au făcut posibilă crearea Institutului Confucius, declarând: „Suntem dispuși să lucrăm pentru cunoaștere prin cultură, prin limba chineză, care constituie o punte de apropiere”. Semnificaţia evenimentului, a evi­denţiat doamna ambasador, este cu atât mai mare cu cât s-a încadrat în contextul vizitei la București a premierului chinez, derulată la mai puţin de o jumătate de an de la vizita prim-ministrului român la Beijing, iar în 2014 se vor împlini 65 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România și China.
La rândul său, prof. univ. dr. Mircea Dumitru, rectorul Universităţii din București, a evocat expe­rienţa care fundamentează lansarea Institu­tului Confucius ca urmare a mai multor întâlniri academice la Beijing și a sprijinului acordat de Ambasada României în capitala chineză, precum și, în ţară, de guvern și de Ministerul Educaţiei Naţio­nale. Marcând momentul inaugural, profesorul Mircea Dumitru a evocat personalitatea lui Con­fu­cius, actualitatea mesajului operei sale, de „stabili­tate, continuitate, plus inovaţie”.
Rolul important al colaborării în activitatea știinţifică și în schimburi de experienţă a fost reafirmat de profesorul Huang Jin, rectorul Universităţii de știinţe Politice și Drept din Beijing: „Cercetarea știinţifică să promoveze prosperitatea, armonia în societate”.
Institutul Confucius a luat naștere în urma Acordului de cooperare semnat în martie 2013 între Universitatea din București și Hanban – Sediul General al Institutelor Confucius (în număr de 400 la nivel global și patru în România). Con­tinuator al unei tradiţii argumentate de existenţa din 1956 a Catedrei de Limba Chineză a Universităţii din București, prima catedră de acest gen din România, Institutul este definit ca „o plat­formă pentru dezvoltarea relaţiilor culturale ro­mâno-chineze, pentru promovarea predării limbii chineze, prin cursuri destinate publicului larg, precum și pentru sprijinirea proiectelor de cercetare și organizarea de manifestări știinţifice”. (F.A.)