The Heritage of Cultures and Traditions in Pluralistic Society – Religious Traditions

The Heritage of Cultures_OK[1]_Page_1 Colegiul Tehnic Anghel Saligny, din Cluj-Napoca, este beneficiarul Proiectului Multilateral Comenius The Heritage of Cultures and Traditions in Pluralistic Society – Religious Traditions, cu Nr. LLP Link: 2013-1-PL1-COM06-38866 2. Grantul a fost acordat pe baza formularului de candidatură cu numărul de referinţă COM-13-PM-499-CJ-PL. Coordonatorul proiectului este dir. adj. Livia-Stela Ardelean.
Activităţile proiectului se vor derula pe parcursul a doi ani, mai precis din 1 august 2013 până în 31 iulie 2015, perioadă în care se vor realiza minimum 24 de mobilităţi transnaţionale. Partenerii aprobaţi în cadrul proiectului sunt: 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących, Nr. 2 w Tarnowie – Polonia, ţara coordonatoare;  2. „Vasil Levski” High-school – Bulgaria; 3. Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi – Turcia;4. Agrupamento de Escolas de Sardoal – Portugalia;  5. IES Arcebispo Xelmírez I – Spania; 6. Pitagora College – Italia;
Obiectivele proiectului sunt:
– promovarea conceptului de diversitate reli­gioasă, culturală și lingvistică în Europa și în afara ei (Turcia) și sublinierea necesităţii de a depăși rasismul, prejudecăţile, xenofobia;
– includerea elevilor, părinţilor și cadrelor didactice în dialogul intercultural prin procesul de cunoaștere a bogăţiei culturii și tradiţiilor religioase ale societăţilor pluraliste, a învăţăturilor moștenite de la Ioan Paul al II-lea și a contribuţiei sale la dialogul intercultural;
– consolidarea unor atitudini de toleranţă prin conștientizare și înţelegerea altor culturi și tradiţii;
– consolidarea educaţiei interculturale prin cu­noașterea învăţăturilor Papei Ioan Paul al II-lea și ale altor oameni distinși, care ajută la depășirea rasismului, a ostilităţii faţă de alte religii, precum și a oricărei alte forme de discriminare;
– schimbarea felului de a gândi în direcţia acceptării unor stiluri de viaţă și credinţe diverse;
– conturarea relaţiilor cu ţara-gazdă prin cul­tura și tradiţiile acesteia;
– răspândirea cunoștinţelor de istorie, cultură, tradiţii religioase, valori naturale;
– întărirea legăturilor cu o anumită regiune, religie sau cultură naţională;
– cultivarea tradiţiilor etnice și culturale.
Prima mobilitate transnaţională din cadrul parteneriatului s-a derulat în Polonia, orașul Tarnow, în perioada 16-20 octombrie 2013. Agenda întâlnirii a cuprins următoarele activităţi:
a. Prezentările multimedia ale fiecărei ţări partenere:
• Informaţii despre ţara de origine (emblemă, steag, imn, capitală);
• Informaţii despre regiune, oraș;
• Informaţii despre școală – istoria școlii;
• Informaţii despre sistemul de învăţământ;
• Informaţii despre religiile dominante în ţară;
• Afiș cu religiile dominante din ţară;
b. Atelierele de lucru pentru profesori. Tema propusă: Modalităţile de creare a atitudinilor de toleranţă în rândul elevilor;
c. Atelierele de lucru pentru elevi. Tema propusă: Școala noastră este casa noastră;
d. Excursiile de studiu;
• Tagiewniki – Sanctuarul și Centrul lui Ioan Paul al II-lea – lecţia de religie;
• Oświęcim – Auschwitz – lecţia de istorie;
• Cracovia – lecţia de cultură;
e. Patrimoniul de învăţături al Papei Ioan Paul al II-lea – prezentare;
f. ~ntâlnirea cu oficialităţile orașului și cu părinţii;
g. Feedbackul întâlnirii.
Activităţile derulate în cadrul mobilităţii au contribuit la atingerea câtorva obiective formulate în cadrul Anexei I (răspândirea cunoștinţelor de istorie, cultură, tradiţii religioase, valori naturale; consolidarea educaţiei interculturale prin cunoașterea învăţăturilor Papei Ioan Paul al II-lea; conturarea relaţiilor cu ţara gazdă prin cultura și tradiţiile acesteia; consolidarea unor atitudini de toleranţă prin conștientizare și înţelegerea altor culturi și tradiţii; includerea elevilor, părinţilor și cadrelor didactice în dialogul intercultural).
Produsele finale
1. Prezentare PowerPoint (ţară, regiune, oraș, școală, religii) în format electronic și broșură listată;
2. Afiș cu religiile dominante;
3. Prezentare PowerPoint – diseminarea întâlnirii din Polonia, în format electronic și broșură listată;
4. Pagină Facebook – Comenius Anghel Saligny Cluj-Napoca.
Prof. Cristina FEHER,
Responsabil diseminare