Poziţia ministrului delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu, faţă de protestele organizaţiilor studenţeşti

„Guvernul din care fac parte ştie că educaţia este prioritară pentru dezvoltarea României. Anul acesta am reuşit să creăm condiţiile pentru creşteri salariale importante pentru cadrele didactice debutante şi pentru creşterea absorbţiei fondurilor europene. Anul viitor, în condiţiile unor rezultate economice pozitive, vom încerca să continuăm acest drum şi vom ţine cont de opinia sindicatelor şi a studenţilor.
În calitate de fost student şi rector al unei importante universităţi din România, înţeleg revendicările studenţilor şi doresc să îi asigur pe toţi studenţii că Ministerul Educaţiei Naţionale depune toate eforturile pentru îmbunătăţirea situaţiei lor, precum şi pentru asigurarea accesului la un proces educaţional de cât mai bună calitate, în limitele constrângerilor bugetare cu care România se confruntă în prezent.
După ani de zile în care atât sindicatele, cât şi organizaţiile studenţeşti au fost marginalizate şi ignorate de guvernanţi, am demarat un program de consultare, negociere şi comunicare transparentă, tocmai pentru că ştim că nicio politică publică nu poate fi realizată fără consultarea beneficiarilor ei sau a personalului care o va aplica.
Mă bucură, de asemenea, faptul că tânăra generaţie de studenţi dă dovadă de implicare şi acţionează pentru rezolvarea unor probleme cu care sistemul educaţional se confruntă. De altfel, multe dintre observaţiile făcute în cadrul discuţiilor dintre minister şi reprezentanţii profesorilor sau ai elevilor/studenţilor au fost şi sunt avute în vedere de către minister.
Prin atragerea într-o proporţie din ce în ce mai ridicată a fondurilor europene, prin această îmbunătăţire a salarizării, prin creşterea fondurilor alocate de autorităţile locale pentru reabilitarea unităţilor de învăţământ, am reuşit să realizăm o creştere a finanţării reale a sistemului educaţional în scurtul timp de când am început să aplicăm această politică de respect şi responsabilitate în educaţie şi cercetare. Am crescut finanţarea bugetară pentru cercetarea aplicată şi am reuşit să creştem în termeni reali, alături de partenerii din mediul privat, alocările destinate cercetării şi inovării în România. Nu este încă suficient, dar este un drum corect şi vom continua în această direcţie.” (Biroul de presă al MEN)