Decalogul de la Bruxelles

Răzvan C. BOBULESCU, Preşedinte de Onoare al FNS Alma Mater
Răzvan C. BOBULESCU, Preşedinte de Onoare al FNS Alma Mater

În data de 23 octombrie, deci acum trei săptămâni, Comitetul Sindical European pentru Învăţământ (ETUCE-CSEE) a lansat Campania „Unite4qualityeducation”! Nu cred că trebuie tradus acest logo. Cel mult 4=for, adică „pentru”, că se pronunţă la fel ca patru în engleză. Am folosit exact grafia lor pentru că mi s-a părut foarte sugestivă.
După cum spune acest logo, sindicatele cer uni­tate pentru un învăţământ de calitate. Unitatea tuturor factorilor implicaţi în educaţie. Profesori, studenţi, elevi, părinţi şi mai ales politicieni, pentru că ei au „pâinea şi cuţitul” în stabilirea bugetului pentru educaţie.
Documentul adoptat de ETUCE-CSEE conţine 10 me­saje-„cheie”, care vor fi transmise Parlamentului European, Comisiei Europene şi Consiliului Euro­pean, ceea ce explică titlul acestui articol. Prin acest articol mi-am propus să le transmit şi Parlamentului României, precum şi Guvernului. Ele sunt făcute publice, cu argumentaţia de rigoare, şi pe site-ul Federaţiei Alma Mater (www.almamater.ro), prin urmare, n-am să le comentez. Le voi enumera doar:
1. Educaţia de calitate – un drept fundamental şi un bun public. 2. Educaţia de calitate în viziunea sindicatelor europene (aici fac un scurt comentariu; în viziunea noastră, educaţia de calitate se bazează pe trei piloni: profesori de calitate, infrastructură de calitate, condiţii de muncă (venituri) de calitate). 3. Accesul la educaţia de calitate pentru toţi. 4. Finanţarea învăţă­mântului public. 5. Egalitate de şanse şi mobili­tate socială. 6. O formare de calitate pentru ca­drele didactice. 7. Atrac­tivitatea profesiei de cadru didactic. 8. Sindi­catele din educaţie şi instrumentele dialogului social. 9. Impli­carea cadrelor didactice în deciziile privind nemijlocit sectorul educaţiei. 10. Consultarea coerentă a parte­nerilor sociali în vederea unor progrese sociale şi eco­nomice.
Recunosc, o astfel de prezentare este aridă. Dar v-am provocat, stimaţi cititori, să accesaţi şi site-ul www.unite4education.org! Cu cât vom fi mai mulţi acolo, cu atât va fi mai bine.
Revin totuşi cu câteva comentarii pentru punctele 4 şi 7. După cum vedeţi, sunt strâns legate de ce se întâmpla zilele astea în România. FSLI a dat semnalul! FSE Spiru Haret continuă! Profesorii au răbdat destul! Noi suntem conştienţi că un învăţământ de calitate are nevoie de finanţare! 6% din PIB a rămas doar o lozincă pentru toate partidele, indiferent de culoarea lor politică. Nu poţi să ai profesori de „calitate” cu salariile neatractive din învăţământ. Mai ales cu cele de la debutul în cariera didactică, indiferent că este vorba de preuniversitar sau universitar. Nu poţi să ai învăţă­mânt de „calitate” cu şcoli care n-au apă curentă, bi­blio­tecă şi laborator. Nu poţi să ai absolvenţi de învăţământ superior bine pregătiţi cu înghesuiala din laboratoare sau seminarii, că nu sunt bani pentru formaţii de studiu mai mici.
Ca reprezentant al României şi în Comitetul Sindical pentru Învăţământ Superior al Internaţio­nalei Educaţiei am avut acces şi la un document foarte interesant privind salarizarea din învăţământ la mijloc de carieră (profesor preuniversitar cu 15 ani vechime la catedră). Unitatea de măsură folosită a fost raportul dintre salariul anual şi produsul intern brut pe cap de locuitor (PIB/capita). Prin urmare, un număr, salariul şi PIB/capita fiind în euro. Dacă pentru ţările dezvoltate acest număr sare de 2 (Luxemburg stă cel mai bine, cu 2.6), România are doar 0.6! Nu cred că mai trebuie să vă atrag atenţia asupra diferenţei dintre PIB-ul României (aproximativ 6.000 euro/capita) şi PIB-ul Luxemburgului (peste 28.000 euro/capita)!
Concluzia vă rog să o trageţi singuri.
Răzvan C. BOBULESCU, Preşedinte de Onoare al FNS Alma Mater