Liceul Teoretic Piatra – o școală a calității în educație

Liceul Piatra„Încearcă să fii un om de valoare, și nu neapărat un om de succes.” (Albert Einstein)
Corpul profesoral al Liceului Teoretic Piatra (jud. Teleorman) desfășoară un proces instructiv-educativ complex, aplicat în intergritatea sa la „produsul elev”. Întrucât școala reprezină principalul factor de instruire și educație, succesul este legat intrinsec de implicarea fiecărui dascăl în demersul didactic. Școala Pietreană se bucură de sprijinul domnului Dănuț Chera, primarul comunei, și al Consiliului Local, instituții care răspund prompt la solicitările și nevoile părților implicate îm educație (elevi și profesori). Autoritățile Locale oferă necondiționat ajutor material și financiar unității de învățământ.
Fiecare reușită începe cu decizia de a încerca. Astfel, prin stăruință și ambiție, elevii liceului au încercat și s-au remarcat atât la nivel local, județean, cât și la nivel național.

 Piatra Teleormanului

În nesfârșita Câmpie Română, acolo unde Găvanu-Burdea își dă întâlnire cu Burnazu și cu Boianu, arsă de vipia verii, mușcată de colții Crivățului,  cernându-și nisipu-n Dunăre prin Vidrosu și Călmățui până la Marea cea Mare, de secole, străjuiește Piatra. Așezare cu oameni mândri și aprigi care, printre încercările timpului, necontenit, și-au căutat drum pentru pruncii lor. Piatra crește din câmpie și câmpia a crescut pietreni. Pietreanul, cu pleoapa lipită de adierile ierbii și cu aripa tâmplei fulgerând între izvor și luceafăr, și-a tălmăcit sufletul învăluit în dor pe frunză, ori pe ram de răchită, ori pe slovă înceată.
Mai-marele locului, Dănuț Chera, strângându-și consilierii la sfat, au înțeles și au hotărât că școala a fost și rămâne a doua religie pentru devenirea copiilor, copiilor lor. Încurajând truditorii școlii, părinții și copiii acestora, apropiindu-și biserica și gospodarii cu stare, implicând jandarmeria, poliția și pompierii, bătătorind drumuri de nevoi la județ și Capitală, cultivând decidenții, promovând fața nouă a pietrenilor și-a Pietrei, primarul și divanul au adunat bănuț cu bănuț, au organizat grădiniță după exigențele europene, au modernizat clădirea liceului și a școlii generale cu termopane, cu apă curentă și centrale termice, cu camere video și calculatoare, cu telefon, internet și televizoare, au construit bază sportivă și parcuri, au durat împrejmuiri de fier, au strâns toată suflarea în jurul școlii pietrene, determinând și afluirea elevilor din localitățile învecinate. Au făcut demersuri la administrația județeană și națională pentru repartizarea unui  microbuz pentru elevi. Această mână de bărbați destoinici, harnici și generoși organizează, periodic, pentru copii și elevi, acțiuni caritabile pentru cei nevoiași, concursuri cultural-artistice și sportive cu premii, Balul Bobocilor, Vinerea cântului și dansului, Ziua Copilului, invită la sărbători artiști și cântăreți consacrați.
Aceste eforturi au fost răsplătite cu locul III la festivalul-concurs județean, de acum devenit național, Parada Națiunilor, unde a participat viceprim-ministrul Liviu Dragnea – inițiatorul acțiunii, ministrul învățământului, Remus Pricopie, ambasadorul Chinei; au onorat cu prezența europarlamentari, parlamentari, demnitari, înalți funcționari, primari și, bineînțeles, părinții le-au fost alături copiilor lor.
Elevii școlii au respect și iubire pentru tradiție, fiind premiați la concursuri cu specific poporal: Hai la hora mare, Lăzărelul – obicei autohton.
Trendul actual este susținut de Giana Pană, care a convins juriul X Factor să afirme că S-a născut o stea pe această scenă, vocea fiindu-i remarcată și pe alte podiumuri: T-Voice, Ghiocelul de Aur ș.a.
Performanțele învățământului pietrean la olimpiadele județene și naționale se regăsesc premiate la chimie, matematică și literatură.
Juriul de la Bruxelles, în proiectul european Unde te poate duce știința, îi premiază elevului Răducan Alexandru lucrarea Știința, o comoară fără seamăn.
Într-un astfel de context, într-un atare parteneriat între companioni cu asemenea zel este natural ca dascălii și directorii Liceului Teoretic Piatra să promoveze un exigent proces instructiv-educativ și să practice un management performant. Lipsesc destule, dar sunt multe înfăptuiri. Viitorul este pe mâini bune!
Prof. Constantin Filip, director, Prof. Adrian DRĂGODAN, director adjunct

 Primarul și școala

Primar PiatraSunt pietrean din tată-n fiu. Aici am făcut școala generală și liceul, aici, alături de actualul secretar, încet, cu migală și cu multe, multe piedici am început să creionăm resursa umană pentru o administrație modernă. După 1989, Primăria Piatra și-a căutat cu asiduitate imaginea de astăzi, imagine care în mod firesc se află într-o permanentă dinamică pe drumul performării.
Sunt un om tânăr și ales al pietrenilor pentru un al doilea mandat. Ca primar, viziunea mea, printr-o reflectare nemijlocită a oamenilor, a realităților obștei, sprijinită și susținută de secretar, viceprimar și consilierii locali, a căpătat noi valențe, pliate îndeosebi pe satisfacerea nevoilor colectivității, în concordanță cu cadrul oferit de litera și spiritul legii. Zilnic, în activitate, sunt călăuzit de învățăturile și exemplul profesorilor, al mentorilor mei. Resping atitudinile superficiale, ipocrite, meschine, contemplative și optez energic pentru un militant activ, profesionist, altruist privind dezvoltarea comunei Piatra într-o localitate modernă, europeană, în care spiritul democratic să nu rămână doar un slogan. Am convingerea că înțelepciunea este o energie educabilă în familie, dar acest lucru se face cu precădere în școală. Consider că rostul școlii, al învățământului este unul preponderent educativ, la care se adaugă componenta instructivă. Un om educat, un om moral poate realiza foarte multe, pe când unul doar cu învățătură este capabil doar de câteva lucruri. Sinergia celor două aspecte reprezintă idealul pregătirii care trebuie administrată elevilor. Pentru a fi o comunitate civilizată, este imperios necesar să tratăm lumea copiilor, a elevilor ca fiind prioritatea zero. Doar ei reprezintă viitorul, perpetuarea biologică, devenirea noastră moral-intelectuală. Cu o astfel de percepție, Primăria comunei Piatra, Consiliul Local Piatra, în dorința nedisimulată de a crea mediul propice activităților școlare, folosește orice prilej pentru a investi cât mai mult în învățământ, în resursa umană, în baza materială. Sigur, suntem într-o permanentă identificare și evaluare a resurselor proprii. Dar acestea au limitele lor, ca și eforturile noastre de a le stimula, de a le multiplica. De aceea, pentru respectarea adevărului este necesar și moral să spunem că beneficiem de sprijinul direct și imediat pe care ni-l acordă Inspectoratul Școlar Județean, Consiliul Județean Teleorman, parlamentarii aleși în Colegiului nostru și viceprim-ministrul Liviu Dragnea, care a fost elev al școlii din comuna Piatra.
Dănuț CHERA, Primar al comunei Piatra