Meditațiile – o formă de exploatare?

MeditatiileOpinii perimate scoase dintr-o firidă minusculă a creierului constituie unul dintre subpunctele ședințelor în cadrul consiliilor profesorale de început de an școlar. Și în acest an școlar, anost prin excelență, cadrelor didactice le-au fost adăugate câteva obligații: să raporteze situația testelor inițiale, după care să alcătuiască un plan de măsuri individualizate de învățare pentru elevii ale căror evaluări denotă o pregătire sub nivelul clasei în care aceștia sunt integrați, plan pentru meditații după orele de curs, îndeosebi cu elevii din clasa a VIII-a, stabilirea planului de măsuri care să conducă la ameliorarea rezultatelor școlare ale elevilor.
În cadrul știrilor la radio, TV și emisiunilor speciale se subliniază cu vârf și îndesat că bugetarii nici în acest an nu vor beneficia nici de măriri de salariu, nici de tichete de masă, nici de tichete-cadou, nici de… nimic. Salariul și așa umil pe care-l primește un cadru didactic nu îl motivează să execute niște ordine, cum ar fi și meditațiile după orele de curs, când elevii vin la școală cu lecția neînvățată, temele nefăcute, iar la întrebarea de ce nu și-au pregătit lecțiile fie nu răspund, fie răspund hotărât: Nu am învățat!… Și atunci ce meditații să efectuezi? Să predai încă odată și încă odată lecțiile?
Menționez explicarea cuvântului „meditație” pe care am găsit-o în Dicționarul Explicativ al Limbii Române, amintind-o celor care nu cunosc sensul sau îl ignoră cu perseverență: meditație, meditații, s.f. 1. Reflectare, cugetare adâncă; meditare, reflecție. 2. Specie a genului liric cuprin­zând reflecții despre condiția umană. 3. Pregătire a lecțiilor, a examenelor cu un meditator; lecție particulară dată de un meditator. (Sala de) meditație = sală într-un internat unde elevii își pregătesc lecțiile. Perioada de timp, în afara orelor de curs, în care elevii (dintr-un internat) își pregătesc temele. Din lat. meditatio, fr. meditation.
Ce măsuri individualizate se pot lua cu elevii existenți în fiecare clasă din gimnaziu, aproximativ 3-4 în fiecare clasă, care prezintă deficiențe psihice, mintale, având un grad de retard și care normal ar trebui integrați în școli speciale!? Ani la rând ne confruntăm cu aceste probleme cu elevi care ar trebui să beneficieze cel puțin de un curriculum adaptat efectuat de către un specialist, ceea ce nici până în prezent nu s-a întâm­plat, iar noi, cadrele didactice, ce plan de măsuri corect putem realiza?
Atunci când atingem această problemă cu varii activități după orele de curs (mie personal îmi amintește de perioada de tristă amintire din timpul comunismului), indolent ni se subliniază că suntem plătiți pentru 8 ore/zi. Exact. Dar corectarea caietelor, a testelor de evaluare, pregătirea lecțiilor pentru a doua zi, pregătirea materialelor ce se impun pentru diferite lecții câte ore necesită? No comment!
Fără falsă modestie, și nici nu doresc să alunec într-un patetism ieftin, dintr-o profesie nobilă, cea de dascăl, am devenit niște funcționari umili, cu haine ponosite, îngropați în lipsuri și nevoi, pierzându-ne în tot felul de situații derizorii, făcând planuri care au demonstrat că nu duc nicăieri… o grămadă de hârtii completate, concepute, dar care nu au dus la calitatea educației, a învățământului. Vrem performanță într-o sărăcie lucie, atât cea financiară, cât și cea morală. Vrem calitate în educație când elevului îi lipsesc cu desăvârșire cei 6-7 ani de acasă, pe care sigur nu-i recuperează în școală în cele 5-6 ore/zi, deoarece revine în mediul familial, în care-l năpădește sărăcia, vulgaritatea, brutalitatea, iar școala, cadrul didactic nu reprezintă mai nimic. Caracterul fără inteligență poate multe… inteligența fără caracter: nimic.
Interesează pe cineva dintre guvernanții noștri realitatea și din învățământ? Cu siguranță, nu! Locul cadrului didactic în societate, în sistem? Nu. Dimensiunea tristeții conjugată cu această toamnă fanată scoate la suprafață găurile supurânde, pestilențiale ale unui sistem cangrenat.
Prof. Diana GLÜCK, Școala Gimnazială Giera, Jud. Timiș