Integrarea TIC în procesul educațional

TICMinisterul Educației a acreditat pentru Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”, din Bacău, un nou program de formare continuă, intitulat „Integrarea TIC în procesul educațional”, destinat tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. El a debutat în data de 12 octombrie, la Școala Gimnazială Tristan Tzara, din Moinești, și va continua, într-o primă etapă, la Colegiul Henri Coandă, din Bacău. Cursul este fundamentat pe opțiunile strategice ale politicii educaționale din România, în contextul sistemului educațional european, stabilit prin Strategia „Europa 2020”, se va desfășura pe parcursul a 110 ore de teorie și aplicații și online, fiind purtător a 30 de credite profesionale transferabile.
Acest program de formare urmărește dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, astfel încât ele să fie capabile să utilizeze TIC pentru a gestiona datele referitoare la clasele lor și în scopul susținerii propriei dezvoltări profesionale.
Așadar, scopul lui derivă din Legea Educației Naționale, care prevede obiectivele generale, precum și principiile care guvernează politicile educaționale din România.
De asemenea, aceeași lege stipulează dezvoltarea profesională prin „dobândirea unor competențe complementare, prin care se extinde categoria de activități ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educațională și orientarea în carieră, educația adulților și altele”. Obiectivele calitative și cantitative ale programului vizează formarea și implementarea valorilor necesare creării unei mentalități de susținere și promovare a TIC în orice activitate desfășurată în școală.
Programul de formare continuă intitulat „Integrarea TIC în procesul educațional” urmărește deci dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din rețeaua învățământului preuniversitar băcăuan, răspunzând cerințelor naționale și europene privind dezvoltarea competențelor IT ale cadrelor didactice și ale elevilor, cu scopul formării unei societăți bazate pe cunoaștere în România.
Pentru a profesa și a viețui într-o societate bazată pe cunoaștere, din ce în ce mai complexă și în care volumul de informații este din ce în ce mai mare, elevii și cadrele didactice trebuie să utilizeze în mod constant, eficient și productiv tehnologiile informației și comunicării (TIC).
Prin urmare, este esențial ca toți profesorii să fie pregătiți să desfășoare astfel de activități cu elevii lor. Din acest motiv, programele de dezvoltare profesională destinate cadrelor didactice trebuie să se axeze pe numeroase experiențe legate de tehnologia informației și comunicării și mai ales pe predarea-învățarea-evaluarea facilitată de calculator.
Echipa de formatori este alcătuită din: asist. univ. dr. Olimpius Istrate, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea din București, asist. dr. Ema-Maria Fâciu, Facultatea de Științe, Secția Ecologia și Protecția Mediului, Universitatea Vasile Alecsandri, din Bacău, prof. Mihaela-Liliana Ciuchi, formator al Casei Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”, din Bacău, prof. Ana-Nicoleta Gărgăun, formator al Casei Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”, din Bacău, și prof. Aurelia Bocancea, informatician la Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”, din Bacău.
Prof. Gabriel STAN, directorul CCD Bacău