Studiu de caz privind problema absenteismului în școală

Subiectul: X, 12 ani, este elev în clasa a VI-a, mediu rural.
Prezentarea cazului: X are 12 ani și este elev în clasa a VI-a. În clasa a V-a a fost considerat atât de către colegi, cât și de către profesori un elev cu rezultate mediocre la învățătură, dar care ar putea mult mai mult. Totuși pe atunci avea o evoluție constantă. Odată cu trecerea în clasa a VI-a situația elevului la învățătură s-a înrăutățit, înrăutățire care s-a datorat în mod deosebit absenței de la cursuri a copilului.
Istoricul evoluției problemei: Ambii părinți ai copilului sunt plecați în Spania, acesta împreună cu cei doi frați mai mici rămânând în grija bunicilor. Elevul a profitat de lipsa de cunoaștere și interes a bătrânilor față de problemele școlii și a început să chiulească, manifestând totodată tulburări de comportament.
Comportamentul elevului și cauzele care au generat problema: X vine din ce în ce mai rar la școală, având astfel numeroase absențe nemotivate. Colegii de clasă și profesorii nu știu exact care sunt preocupările acestuia în afara școlii. Z spune că l-a văzut de vreo două ori ieșind dintr-un bar cu un pachet de țigări în mână. Atunci când vine la școală nu este deloc activ la ore, nereușind să termine exercițiile sau fișele de lucru și neavând niciodată tema făcută. În plus, este considerat de colegi un singuratic, în pauze fiind mai tot timpul deprimat și refuzând să vorbească cu ceilalți.
Dialog cu elevul: Deși nu este un copil sociabil, totuși diriginta clasei a reușit într-una din zile să discute cu X. Copilul și-a manifestat dorul de părinți și s-a plâns de faptul că acasă nu este lăsat să învețe pe motiv că trebuie să aibă grijă de frații lui mai mici sau să facă alte treburi casnice. De multe ori bunicii îl ceartă dacă nu termină treaba la timp sau dacă își manifestă dorința de a merge a doua zi la școală.
Propunerea unei soluții. Metode și strategii: Încercarea dirigintelui și a altor profesori de a discuta cu bunicii sau chiar cu părinții copilului în vederea reducerii numărului mare de absențe care ar putea constitui cauza unei viitoare exmatriculări. De asemenea, copilul trebuie încurajat atât de colegi, cât și de profesori să participe la ore, să-și facă temele și să rezolve sarcinile de lucru care i se dau (sarcini care, pentru început, trebuie să aibă un grad de dificultate mai redus). În egală măsură i se vor da anumite responsabilități (să șteargă tabla, să aibă grijă de cretă, să mențină curățenia în clasă), explicându-i că are o sarcină la fel de importantă ca cele ale colegilor săi. Profesorii trebuie să manifeste pentru acest copil o atenție deosebită în timpul orelor de curs, ajutându-l să rezolve problemele, să termine fișele de lucru sau să răspundă la întrebări. Un rol important îl vor avea ședințele de consiliere, ședințe la care se recomandă și prezența unuia dintre părinți, măcar o dată pe lună.
 
Prof. drd. Raluca COVACI,
Școala Gimnazială Anghel Saligny, Banloc