Marioneta – în slujba omului, atelier internațional Grundtvig

MarionetaNordul Franței – atât de pitoresc prin atracțiile sale geografice, culturale și nu numai –, prin localitatea Annequin-Beuvry (Pas-de-Calais), a fost gazda Atelierului Internațional Grundtvig Marioneta – `n slujba omului, desfășurat în perioada 16-23 aprilie 2013, din inițiativa Asociației La Cie les Mille et une Vies, din orașul Lille.
La această prestigioasă manifestare au parti­cipat 18 profesori europeni din țări precum Grecia, Letonia, Bulgaria, România, Spania, Slovacia, Croația și Franța, cursanți care au urmat un foarte interesant stagiu de construcție, manipulare a marionetelor, creându-și în același timp instru­mente pe care le vor putea folosi ulterior în practicile personale sau profesionale.
Atelierul a fost structurat pe mai multe activități: construcția de marionete, manipularea acestora, interpretare.
Primul stadiu a vizat, în primul rând, alegerea materialului de lucru potrivit, sculptura unei marionete pe un suport special, urmată de folosirea ipsosului, de conferirea de expresivitate umană feței, de pictarea și confecționarea unor hăinuțe potrivite pentru aceasta.
Etapa manipulării marionetelor a cuprins o încălzire fizică ce a vizat asigurarea unei stabilități, principiile de bază le mișcării (modalitatea de ținere a obiectului, deplasarea acestuia, articulația gurii), o pregătire vocală corespunzătoare (respirație, suflu, tonalitate, dicție, intonație), fundamente de manipulare (mișcare), la care se adaugă improvizația manipulată ce vizează transferul manipulatorului către marionetă în manieră individuală și colectivă.
Următoarea etapă a interpretării a avut ca finalitate crearea unui personaj și punerea acestuia în serviciul unui conținut, interpretarea individuală, alături de jocurile de cameră.
Un scop deosebit de important al partici­pării subsemnatului la respectivul atelier se referă la achiziționarea unor competențe sociale, cum ar fi punctualitate, adaptabilitate, calitate deosebită de ascultare și de concentrare, rigoare și metodă, comportament colectiv, dezvoltare personală și, nu în ultimul rând, dezvoltarea comunicării în limba franceză.
Eficientizarea învățământului contemporan se realizează, printre altele, prin construirea alături de elevi a unor mijloace educaționale, printre care se numără și marionetele și care au ca scop: dezvol­tarea creativității elevilor; stimularea interesului elevilor pentru nou și eficiență în învățământ; optimizarea procesului predării-învă­țării; dezvol­tarea unor abilități (deprinderi) ș.a.
Rolul activităților desfășurate în cadrul atelierului amintit este dat de: a) modelarea de caractere și de personalități; b) captarea interesului elevilor pentru activități creative, interdisciplinare; c) cunoașterea prin experiență proprie; d) motiva­rea elevilor pentru studiul multor discipline; e) for­marea unui spirit de echipă și dezvoltarea continuă a relației profesor – elev; f) dezvoltarea unor laturi ale personalității.
Abilitățile acumulate în cadrul activităților desfășurate în localitatea franceză Annequin vor fi transpuse cu eficiență în practică, deoarece unul din mijloacele didactice eficiente folosite în predarea cunoștințelor este oferit de marionete, chiar dacă acest aspect a fost cam neglijat în ultima vreme. Să nu uităm că marioneta reprezintă un mijloc de exprimare a sentimentelor celui care a creat-o, iar vorbele acesteia au împrumutat, de fapt, stilul de a fi, de a gândi și, nu în ultimul rând, temperamentul și caracterul creatorului ei.
Unul din obiectivele importante ale atelierului a fost dotarea tuturor participanților cu diverse instrumente artistice, care să le permită combaterea unor prejudecăți sociale și de comu­nicare și să le deschidă noi câmpuri de dialog.
S-a pornit de la ideea că marioneta, pe bună dreptate, reprezintă un veritabil actor, o expresie fidelă a personalității celui care o construiește și o manipulează, iar asociația organizatoare a pus în practică câteva metode și tehnici de transfer care transformă imaginea cotidianului asupra artei marionetei, facilitând în acest mod incluziunea socială, școlară, umană, în general.
Elevii pot fi învățați să confecționeze mario­nete, deoarece aceste obiecte cu utilitate didactică nu trebuie folosite numai în învățământul primar, la grădinițe, ci și în celelalte forme ale procesului instructiv-educativ, pentru finalitatea pe care o are manipularea acestora.
Elevii au posibilitatea de a descoperi fundamentele manipulării. Fiecare obiect trebuie să aibă respirația sa, ritmul său, o anumită rapidi­tate, limbajul său, gesticulația sa prin care dorește să își facă cunoscut ceea ce simte și gândește, ideile și sentimentele care o animă. În același timp, elevii observă cum are loc transferul afectiv de la cel care manipulează marioneta la obiectul respectiv. Fiecare marionetă trebuie să aibă o culoare, un anumit caracter, o anumită interpretare. Ea trebuie să fie încărcată de emoții, de umanitate, să fie mica voce a celuilalt.
Confecționarea de marionete a devenit deja o practică artistică pusă în serviciul artei, al unui învățământ eficient și presupune efort, dăruire, perseverență, creativitate. Atunci când se confecțio­nează o marionetă, care reprezintă mai mult decât o păpușă, se urmărește: crearea unui anumit tip de personaj, care să reprezinte o personalitate; pune­rea personajului respectiv în situații concrete de acțiune și de comunicare; interpretare individuală etc.
Animatoarea Atelierului Internațional de la Annequin-Beuvry, din Franța, a fost o echipă competentă, din care fac parte Fabrice Levy-Hadida, președintele Asociației La Cie les Mille et une Vies, care cu creațiile și activitățile sale a reușit să anime tradițiile unui teatru popular de mario­nete în Franța, soția sa, Dorothée Saint Maxent, care s-a consacrat pe deplin artei dramatice, și alți membri, aceștia făcându-și din plăcerea de a ne primi și de a ne iniția în tainele creației și ale manipulării de marionete o adevărată onoare, ridicată la rang de virtute. Le mulțumesc și pe această cale organiza­torilor și recomand călduros asemenea gen de manifestări tuturor colegilor mei și nu numai.
Prof. Dan STROE, Colegiul Economic, Buzău