Lecție de management cultural în mass-media

Management culturalO veritabilă lecție de organizare, gestionare și analiză în materie de proiecte culturale s-a regăsit în esența proiectului pentru plasament pe piața muncii europene intitulat „Managementul cultural în mass-media”, derulat de Societatea Română de Radiodifuziune, în parteneriat cu Asociația Culturală Aripi, din Spania, Alicante (reprezentată de conf. univ. dr. Catalina Iliescu Gheorghiu), proiect finanțat de Comisia Europeană, prin Programul de învățare pe tot parcursul vieții Leonardo da Vinci – Mobilitate.
Obiectivul proiectului, după cum îl definesc inițiatorii, l-a constituit „crearea unui mediu care să favorizeze dezvoltarea com­petențelor, acumularea și utilizarea de cunoștințe, abilități și calificări privind managementul cultural în mass-media”.
Participanții la plasamentul de formare au fost 10 jur­naliști și alte tipuri de angajați în sectorul media digitale audiovizuale de la Societatea Română de Radiodifuziune. Ei au urmat un program de lucru cu durata de două săptămâni, integrat în structura {colii de vară de la Universitatea din Alicante, cu acces la infrastructura de studiu și de practică. Activitatea de formare, bazată pe inovație în formarea profesională și pe atractivitatea mobilității, a vizat dezvoltarea unui dialog pe teme concrete privind managementul cultural și producția digitală în mass-media. Au fost acumulate cunoștințe valorificabile creator în ceea ce privește managementul de proiect cultural.
Caracterul aplicativ al programului de formare a fost argumentat din plin de activitățile care au facilitat contactul participanților cu personalități din Comunitatea Valenciana, deschiderea fiind astfel asigurată spre cunoașterea dinamicii actuale în diverse ramuri ale industriilor creative și culturale: teatru, dans, muzică, film, video, pictură, sculptură, fotografie, carte, arhitectură, design, noile media, instalații, per­for­mance. A fost realizat un studiu de caz asupra unei manifestări de am­ploare, des­fă­șurată în perioada școlii orga­nizate de Uni­ver­sitatea din Ali­cante: „Ser­bările de vară dedicate fo­cu­lui”. Au fost in­vestigate mo­da­­­lități de re­valo­rificare, în scop cul­tural, educațional, a parteneriatului pu­blic-privat având ca obiectiv dezvoltarea industriilor creative. În același context de formare, cursanții români, grupați în două echipe de lucru, au elaborat proiectele culturale „Descoperă România” și „Alchimie sonoră”.
Abilitățile și competențele dobândite de participanții la plasamentul profesional au primit recunoaștere la nivel de formare prin acordarea Certificatului Europass Mobility.
Activitățile proiectului au fost finalizate prin desfășurarea la sediul Societății Române de Radiodifuziune a seminarului „Managementul cultural în mass-media”. (F.A.)