La Palatul Copiilor Bistrița, „Unim Europa printr-un fir muzical”

Unim EuropaProiectul Comenius multilateral „Combining Europe with a Cultural Rope: let us make a musical” (EU-ROPE) – „Unim Europa printr-un fir muzical”, parteneriat realizat între șase țări europene: Germania, Spania, Turcia, Polonia, Portugalia și România, a demarat cu prima mobilitate, în Germania, la Theley. Echipa țării noastre a fost reprezentată de profesoara Iulia Istrate, coordonatoarea proiectului, și profesoara Ionela-Silvia Nușfelean, membră în echipa de proiect.
Întâlnirea de lucru a vizat, în principal, stabilirea obiectivelor următoarelor două mobilități, din Spania și Turcia. S-au stabilit și termene exacte pentru realizarea logoului proiectului internațional, a calendarului ce cuprinde materiale de la toți partenerii implicați în proiect, imnul grupului Comenius, broșuri culinare, cuprinzând rețete tradiționale, portofolii, comisii de evaluare, realizarea paginii web și utilizarea rețelelor de socializare pentru o bună comunicare a tuturor celor 6 echipe de proiect (elevi și profesori) din țările partenere. România e responsabilă și de stabilirea itemilor pentru chestionare de evaluare, de pregătirea/întreținerea platformei de socializare, pe lângă munca step-by-step în fiecare act al proiectului.
După dezbateri prelungite, cu argumentări susținute, s-a stabilit un scenariu general pentru mobilitatea din Spania, care constă în realizarea unui show-colaj din intervenții specifice fiecărei țări. Pe tema „Alice in Euroland”, personajul principal, Alice, descoperă fiecare țară parteneră – fiecare echipaj e introdus în musical printr-o temă prelucrată artistic (dans, cântec, muzică instrumentală) de către echipa precedentă, apoi Alice descoperă elemente marcante pentru cultura țării respective, urmează exercițiile exersate în workshopuri (ex.: profesorul român predă elemente ale culturii autohtone elevilor din celelalte țări) și în final un exercițiu reprezentativ pentru introducerea în scenă a următoarei țări. Lanțul de coregrafii, atelierele internaționale vor dezvălui, cu siguranță, o Europă unită și muzicală.
Schimbul de idei, întâlnirile de lucru s-au desfășurat la Erweiterte Realschule Schaumberg, Theley, într-o atmosferă distinsă, sub coordonarea profesoarei Margret Müller. Condiții excelente de lucru – săli de clasă primitoare, laboratoare diverse, bucătării pentru opționale culinare, săli de sport foarte bine dotate, multiple vestiare, elevi deschiși și comunicativi, profesori responsabili și dedicați muncii lor. Au avut loc întâlniri de lucru și cu reprezentanții regionali ai educației, dar și cu primarul și reprezentanții orașului Theley, fiecare împărtășind cu disponibilitate din realizările comunității, interesându-se de mersul lucrurilor în comunitățile partenere… S-a dezvelit într-un cadru oficial placheta proiectului, COMENIUS – Schulpartnersschaft, 2013-2015, în aplauzele tuturor: elevi, profesori, echipa europeană a proiectului, reprezentanți ai comunității locale și regionale. Atmosfera a fost una destinsă și dinamică, bazată pe întrebări și răspunsuri interesante, constructive. În pauzele de lucru s-au prezentat spectacole ad-hoc, s-au proiectat PowerPoint-uri reprezentative pentru Germania, aria geografică turistică, instituția-gazdă, secvențe din musicalurile susținute de echipa artistică a școlii (elevi și profesori, împreună pe scenă, într-un exercițiu încântător).
Altfel, regiunea muntoasă, cu ample zone împădurite, așezări cochete, cu obiective turistice pline de istorie, a conturat un cadru optim pentru pauzele recreative după ore intense de lucru. Astfel, s-a vizitat în Theley: Catedrala Sf. Mauritio, Turnul Shaumberg, cu panorame splendide, muzeul țărănesc Johann-Adams-Mühle, CenterParcs „Park Bostalsee”, apoi orașul St. Wendel, orașul Trier, cel mai vechi din Germania, cu câteva obiective emblematice – Catedrala Sfântu Petru, unde se găsește un veșmânt al Mântuitorului Iisus Hristos, Bisericile Fecioara Maria (una dintre primele construcții gotice din Germania) și Sf. Gangolf, Porta Nigra etc.
Oportunitatea de a intra în dialog internațional e o premisă pentru un nou pas educațional, nonformal. Proiectul reprezintă o provocare pentru elevi și profesori, în sensul de a valoriza potențialul național, de a-și cultiva înclinațiile artistice, de a-și perfecta abilitățile de comunicare în limba engleză, de utilizare a tehnologiilor moderne de informare și comunicare. Se dă șansa explorării altor culturi, altor sisteme de învățământ, în cadrul unei echipe internaționale interesate de o funcționare unitară, pe baza experienței proprii, a interculturalității și a dialogului, pentru a reuși să „Unim Europa printr-un fir muzical”.  Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, în cadrul Programului Sectorial Comenius, Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții.
Prof. Iulia ISTRATE, Coordonatoarea proiectului,
Prof. Ionela-Silvia NUȘFELEAN, Palatul Copiilor Bistrița