Gestionarea situațiilor de criză în timpul orelor de curs Disciplina – cheia progresului școlar

Gestionarea situatiilor de crizaÎnvățământul actual se caracterizează din ce în ce mai mult prin prezența unor probleme disciplinare grave pe care profesorii le sesizează în timpul orelor de curs. Dacă luăm în discuție problematica disciplinei și dacă încercăm să analizăm consecințele numeroaselor probleme disciplinare pe care le întâmpinăm aproape la fiecare oră, trebuie să scoatem în evidență faptul că aceste abateri reprezintă principala cauză a unui eșec școlar pe termen lung.
Abaterile disciplinare se întâlnesc la „tot pasul”. Nu există zi în care toți elevii să-și mențină trează atenția pentru a asculta informațiile furnizate de profesor sau de un alt coleg. Aproape de fiecare dată există copii care nu păstrează curățenia în sala de clasă sau refuză să îndeplinească anumite sarcini care le revin în calitate de elev de serviciu. În egală măsură, trebuie să menționăm faptul că cele mai multe abateri disciplinare se concretizează în violență fizică sau verbală.
Cauzele acestor probleme sunt multiple, existând mulți elevi care manifestă grave probleme de comportament, probleme generate de factori precum: familii dezorganizate, un anturaj inadecvat vârstei, lipsa unei educații solide.
Lipsa unei discipline generale în timpul orelor de curs are întotdeauna repercusiuni negative asupra întregii clase, nu doar asupra celor care provoacă. Spre exemplu, în momentul în care un elev face gălăgie, nu realizează sarcinile date de profesor, există posibilitatea de a distrage atenția celorlalți, astfel încât într-un viitor apropiat aceștia pot înregistra rezultate școlare slabe.
În egală măsură, elevii care manifestă tulburări de comportament sunt izolați încetul cu încetul de restul clasei, colegii evitându-i și refuzând să-i mai accepte în grupul lor.
Care sunt însă modalitățile prin care putem gestiona aceste situații de criză? Ce soluții putem găsi pentru a-i determina pe acești copii să se integreze în colectiv și să-și schimbe comportamentul?
Eu consider că una dintre modalitățile de stăpânire a copiilor atunci când devin prea gălăgioși constă în aplicarea metodelor diferite în funcție de temperamentul și personalitatea copilului. Pentru acest lucru este nevoie ca profesorul să dezvolte o relație apropiată cu elevii, pentru a-i putea cunoaște cât mai bine și pentru a ști astfel cum să intervină corect în actele de pedeapsă, de mustrare, astfel încât elevul să fie motivat la schimbare, și nu la răzvrătire. Există copii pentru care soluția nu constă întotdeauna în aplicarea unor pedepse dure, ci în acordarea unei atenții sporite, în oferirea unor sarcini de lucru în concordantă cu nivelul lor de pregătire, în orele de consiliere menite să le crească stima de sine și să le ofere încredere în forțele proprii.
Aici un rol foarte important îl deține dirigintele, care trebuie să fie întotdeauna un consilier și un manager, să aibă capacitatea de a integra în colectiv și elevii cu probleme, fără ca acest lucru să-i influențeze pe ceilalți în mod negativ. În calitate de consilier, dirigintele are obligația de a menține o legătură cât mai strânsă mai ales cu părinții copiilor cu probleme, pentru a reuși astfel să înțeleagă cauza abaterilor disciplinare.
În concluzie, există metode diferite de a trata unele probleme disciplinare grave, însă lipsa unei atitudini din partea profesorilor, părinților sau chiar a unor colegi poate duce la un regres școlar pe termen lung.
Prof. drd. Raluca COVACI, Școala Gimnazială Anghel Saligny, Banloc, Școala Gimnazială Livezile