Lansare de carte: „Câteva zile”

Cateva zileRecent, în prezența unui public numeros, Centrul Cultural Municipal Urziceni a găzduit o frumoasă manifestare literară: lansarea cărții de proză scurtă „Câteva zile”, semnată de Marius Stan (Editura Helis, Slobozia, 2013). Fiu al orașului, dar stabilit, împreună cu familia, de aproape două decenii în Statele Unite ale Americii, autorul este concomitent un eminent cercetător științific, dar și un om de școală de înaltă ținută academică. Absolvent al Liceului Teoretic (azi Colegiul Național Grigore C. Moisil) din Urziceni, Marius Stan este licențiat al Facultății de Fizică din cadrul Universității București, cu un doctorat obținut în chimie la Institutul de Chimie-Fizică al Academiei Române. În 1997 pleacă în State, la Los Alamos National Laboratory, unde ulterior a creat și condus departamente de fizică și chimie a materialelor, iar din 2010 devine Senior Scientist (cercetător principal) la Argonne National Laboratory și Senior Fellow (cercetător emerit), conducător de doctorate la University of Chicago, aceeași prestigioasă instituție de învățământ superior din America la care s-au remarcat cândva în calitate de profesori doi români iluștri, Mircea Eliade și Ioan Petru Culianu. Axată pe „materials design” (crearea de materiale cu proprietăți optime), activitatea științifică a lui Marius Stan a dobândit o largă recunoaștere, fiind invitat să-și susțină ideile în orașele lumii cu recunoscută tradiție științifică, de la Paris și Londra la Moscova și Tokyo, dar și la Academia Română din București. La nivel internațional, Marius Stan conduce un comitet al Organization for Economic Development and Cooperation, dedicat dezvoltării unei strategii globale pentru crearea de noi materiale, publicând cărți și numeroase articole științifice în revistele de specialitate de peste hotare. Și totuși, omul de știință care este Marius Stan dovedește în plus valențe artistice remarcabile, fiind pasionat de literatură, ca poet și prozator, dar și ca actor, în calitatea sa de membru al Sindicatului Actorilor Americani.
Practic, volumul „Câteva zile” reunește bucățile literare publicate în ultima vreme de Marius Stan în revista ialomițeană de cultură „Helis”, periodic care a dobândit deja recunoaștere națională și începe să devină tot mai cunoscută peste hotare. În cuvântul său de deschidere, ziaristul Gheorghe Dobre, redactor-șef al revistei și totodată editor al cărții, declară cu umor despre autorul pe care îl cunoaște de o viață că „l-am păcălit să scrie, l-am păcălit să scoată o carte”. Ca atare, misiunea lui de „nășire” a volumului s-a cam încheiat, dar nu uită să-i smulgă autorului promisiunea că la anul va „recidiva” cu o carte de poezie.
Profesorul de limba și literatură română Titi Damian, prozator și membru al Uniunii Scriitorilor din România, care semnează postfața cărții în discuție, face un portret elogios autorului, prezentându-l ca pe o persoană renascentistă cu preocupări multilaterale ce îmbină idealul antic de „kalokagathia”, al omului frumos și bun, sinteză armonioasă a calităților fizice și intelectuale. Marius nu doar că desenează, pictează, cântă, scrie (ca student, l-a cunoscut pe Nichita Stănescu), este poliglot (vorbește fluent engleza, franceza, italiana, având cunoștințe avansate de limba rusă), dar se dovedește și un actor de film de succes, Wikipedia făcându-i următoarea prezentare: „Marius Stan is an American actor, best known for his role Bogdan Wolynetz in the television series Breaking Bad”. Marii prozatori români – arată Titi Damian – și-au anticipat aventura literară cu exerciții nuvelistice; probabil că și Marius Stan își va da examenul maturității literare printr-un amplu roman psihologic, dar începutul aventurii lui de scriitor a fost făcut temeinic prin cartea de față.
Profesorul de filosofie și totodată eseistul Alexandru Bulandra, directorul Bibliotecii Municipale „Constantin Țoiu”, din Urziceni, de asemenea membru al Uniunii Scriitorilor, arată că acțiunea tuturor bucăților literare inserate în carte se petrece fie în orașul natal al autorului, fie în spațiul ialomițean, dovadă că acesta nu și-a uitat originile, unde revine ori de câte ori are prilejul. Stabilit de atâta vreme în America, Marius nu doar că nu și-a uitat limba maternă, dar dă dovadă că este fascinat de aceasta și o stăpânește cu măiestrie, ca un adevărat scriitor ce se află. Sesizând că niciuna dintre acțiunile descrise în carte nu au ca temă America și societatea ei, istoricul Marian Ștefan face următoarea remarcă adresată autorului: „Dumneavoastră nu faceți parte din diaspora; locuiți în SUA, dar trăiți în Urziceni”.
Luând cuvântul în încheiere, autorul a evocat vremurile când, student fiind, venea la întâlnirile cenaclului „Dor fără sațiu”, din Urziceni, unde căuta împlinire estetică, constatând că mulți dintre colegii „cenacliști” de altădată sunt prezenți în sală. Atunci când a decis să se stabilească dincolo de Atlantic, a dus cu el un metru cub de cărți românești de suflet, pe care le citește sau le recitește cu plăcere. Chiar dacă cercetarea științifică se află pe primul plan în preocupările sale, literatura constituie pentru el un mod de a fi și simte adesea nevoia să se exprime în scris. Bine sau mai puțin bine, asta rămâne la latitudinea cititorului care va citi cartea pe care o semnează.
E greu de spus dacă Marius Stan se încadrează prin cele scrise în genul schițelor sau nuvelelor. Dar cele paisprezece bucăți care figurează în volum denotă o mână sigură de prozator autentic și sunt lucrate cu minuțiozitate și răbdare de artizan. În câteva cuvinte, personajele cărții și situațiile în care se angrenează acestea sunt creionate simplu, fără să fie nevoie de adăugiri sau ștersături. Este reconfortant să descoperi cum un scriitor considerat debutant poate fi atât de stăpân pe uneltele sale artistice, lucru greu de crezut pentru un cititor care nu are alte informații despre autor decât cartea de față. Iată cum descrie autorul nostalgia unei iubiri trecute și neîmplinite a uneia dintre eroinele venite la o petrecere: „Marea ei dragoste care nu a primit invitație pentru că Ioana încă mai tremură când se întâlnesc ocazional prin oraș și nu își vorbesc și nu se ating și se caută numai din priviri, precum graurii în stoluri toamna” (Nunta).
Dacă în materie de cercetare științifică numele lui Marius Stan constituie o certitudine, în materie de literatură el reprezintă o promisiune. Nu-i cunoaștem planurile de viitor și nu știm dacă această personalitate polivalentă ne va oferi și un roman, deocamdată să ne bucurăm pentru cartea sa sugestiv întitulată „Câteva zile”, o certă reușită, în care sunt surprinse adevărate felii de viață din societatea românească de tranziție. Și să constatăm că municipiul aflat la porțile Bărăganului a mai oferit un prozator viguros, matur și stăpân pe mijloacele sale artistice, care poate constitui pentru mulți dintre cititori o plăcută surpriză.
Grigore SPERMEZAN, Colegiul Național Grigore C. Moisil, Urziceni, Jud. Ialomița