„Ne vom orienta întreaga energie spre asigurarea unui învățământ de calitate”

Prof. dr. Paul Mihai Susoi
Prof. dr. Paul Mihai Susoi

Interviu cu prof. dr. Paul Mihai Șușoi, inspector școlar general al ISJ Caraș-Severin
A fost un an greu pentru dvs., dle inspector școlar general? Pentru învățământul din această parte a țării, pentru cadrele didactice din județ?
Activitatea în inspectoratul școlar se derulează pe întreaga perioadă a vacanței de vară. Începe cu evaluarea națională, continuă cu prima sesiune a examenului de bacalaureat și în același timp cu repartizarea absolvenților de clasa a VIII-a în învățământul liceal, examenul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice din învăță­mântul preuniversitar, cu un calendar ce se întinde pe o perioadă lungă de timp. Toate activitățile s-au derulat conform graficului și ritmicității optime posibile, cu un consum mare de timp și energie, dar noi considerăm că s-au derulat cu succes. Acest fapt ne face să simțim bucuria lucrului împlinit și nicidecum greutățile inerente existente într-un proces de activitate complex.
Sunteți mulțumit de rezultatele pe care le-a obținut județul Caraș-Severin la examenele naționale de anul acesta? Dați-ne și câteva date.
Rezultatele sunt sub așteptările noastre, potențialul județului nostru este mult mai mare. Din analiza făcută la nivelul inspectoratului școlar, resursele umane, cadre didactice calificate, cu experiență la catedră, acoperă întreaga rețea din învățământul liceal și un procent ridicat din învățământul preșcolar, primar și gimnazial.
La examenul de evaluare națională, susținut de elevii clasei a VIII-a, procentul de promovabilitate pe județ a fost 63,01%, la limba română 72,45% și la matematică 59,25%, iar la limba maternă 79,16%. La evaluarea națională am avut și un elev cu media zece.
Analizând rezultatele de la examenul de bacalaureat, sesiunea iulie 2013, am constatat că avem unități de învățământ cu promovabilitate 83,33%, nouă licee (din 28) cu procente de promovabilitate de peste 50% și altele cu promovabilitate de aproape 50%. Toate acestea sunt licee cu profil teoretic. La polul opus avem două licee tehnologice cu procent de promovabilitate zero și multe dintre celelalte licee tehnologice au un procent de promovabilitate sub 15%, fapt ce coboară mult procentul de promovabilitate la nivelul județului nostru, ajungând la 43,87%, un procent care nu ne mulțumește. În sesiunea de toamnă, procentul de promovabilitate a fost de 23,53%. Știm că este loc pentru mai bine.
Destul de multe județe din țară au avut probleme la începerea noului an școlar fie cu absența cadrelor didactice titulare, fie cu lipsa banilor necesari renovării clădirilor de școală etc. Cum s-a pregătit județul Caraș-Severin pentru ca, la 16 septembrie, instituțiile de învățământ din județ să-și primească elevii așa cum se cuvine?
Din monitorizarea întregii rețele școlare din județul nostru, am constatat o preocupare constantă a directorilor de școli pentru un debut de an școlar foarte bun. Am constatat o bună colaborare cu factorii decizionali din comunitate pentru a asigura igienizarea școlilor, realizarea unor lucrări de întreținere a clădirilor școlare, asigurarea combustibilului pentru anotimpul rece. În preocuparea edililor și a directorilor școlari pentru anul școlar 2013-2014 au fost câteva obiective: reabilitarea Colegiului Economic al Banatului Montan Reșița și construirea a două grădinițe: Grădinița PN Grădinari și Grădinița PN Vrani. În viitorul apropiat vor mai fi date în folosință Grădinița PN Zăvoi și Grădinița PN Gîrnic. Cât privește problema posturilor didactice, la nivelul județului numărul acestora este de 3.694,7. Pentru 2013-2014 au fost scoase la concurs 1.326 de coduri de post. Din cele 1.326 de coduri de post, 577 de posturi au fost complete. La ora actuală, toate codurile de post sunt ocupate. Eventualele posturi vacantate după data de 16 septembrie 2013 se vor ocupa conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar din anul școlar 2013-2014 aprobată prin OMECTS 6239/14.11.2012 și completată prin Ordinul 3104/30.01.2013 și Ordinul 3271.
Cum stă județul Caraș-Severin la nivelul clasei pregătitoare, atât în zona rurală, cât și în zona urbană?
Anul școlar 2012-2013 a avut o mare provocare: implemen­tarea clasei pregătitoare în ciclul primar. În județul Caraș-Severin întregul proces de implementare a decurs foarte bine datorită unei comunicări permanente între toți factorii implicați: unitățile de învățământ, comunitățile locale, inspectoratul școlar județean, echipa managerială de coordonare din MEN. Informarea corectă și operativă a tuturor decidenților a stat la baza întregului proces. În primul rând, s-au găsit soluții pentru spațiul de învățare, amenajarea grupurilor sanitare și distribuirea operativă a materialelor didactice pentru clasa pregătitoare. Formarea cadrelor didactice care au predat la clasa pregătitoare a constituit o altă prioritate. Monitorizarea și consilierea implementării clasei pregătitoare a constituit o temă permanentă pentru echipa de inspectori din Caraș-Severin. Acum, după primul an finalizat al clasei pregătitoare, putem spune că implementarea acesteia în ciclul primar a reprezentat un succes. Numărul cu mult mai mare de elevi înscriși în clasa pregătitoare în acest an, față de cel din anul trecut, putem spune că reprezintă un criteriu al încrederii dobândite de părinți în acest proiect.
Marile probleme au fost legate anul acesta, ca de fapt în toții anii din ultimele două decenii, de starea deplorabilă a multor instituții de învățământ, mai ales din zona rurală. Cum stați la acest capitol?
Din fericire, unitățile școlare din mediul urban și rural au beneficiat de atenția edililor locali pentru modernizarea lor, edilii bănățeni au statutul de buni gospodari și nu au lăsat instituțiile de învățământ să ajungă într-o stare deplorabilă. O problemă însă o constituie lipsa apei curente în unele unități de învățământ din mediul rural, fapt ce atrage după sine neobținerea autorizației sanitare de funcționare.
Cu ce probleme specifice vă veți confrunta anul acesta, stimate domnule inspector școlar general? Clasa pregătitoare se numără printre ele? Sau ați rezolvat acest nivel de studiu.
La clasa pregătitoare avem resursele umane și materiale necesare. Lucrează cadre didactice cu experiență profesională, care cunosc aspecte ale managementului didactic necesar realizării competențelor-cheie specifice etapei de dezvoltare a achizițiilor fundamentale.
Revenirea unor elevi din străinătate după finalizarea peri­oadei de înscriere în clasa pregătitoare a condus la o situație delicată, mărirea numărului de clase și, implicit, de posturi față de cel prognozat. Inspectoratul a acordat o atenție deosebită acestei probleme, astfel încât toți elevii să fie cuprinși în formațiuni de studiu, conform normativelor legale.
Pe ce direcții vă veți concentra activitatea în următoarea perioadă de timp?
Creșterea calității învățământului reprezintă obiectivul principal al Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin. Obiectivul major este obținerea performanței școlare, singurul criteriu ce demonstrează creșterea calității. Vom monitoriza toate unitățile de învățământ, cu precădere școlile gimnaziale la care există elevi care au diferențe mai mari de 2 puncte între nota obținută la evaluarea națională și media claselor V-VIII.
Fiind începutul anului școlar, ne preocupă foarte mult cuprinderea tuturor copiilor de vârstă școlară în școală, încadrarea unităților de învățământ cu personal didactic calificat, asigurarea unui management performant la nivelul inspectoratului școlar. Școlile care au dobândit statutul de „școală europeană”, școlile care au procente de promovabilitate de peste 75% la examenele naționale reprezintă resurse emblematice ale calității. Dorim să diseminăm experiența acestora în rețeaua școlară.
Inspecția școlară, cu toate formele ei, va reprezenta o preocupare constantă a echipei manageriale. Ne vom axa pe consi­lierea, evaluarea și controlul unităților școlare vizitate și stabilirea standardelor de performanță după potențialul fiecărei unități de învățământ, plecând de la starea constatată la nivelul unităților inspectate.
Ce este stringent pentru învățământul din județul dvs. și ce faceți pentru asigurarea calității acestuia?
O problemă stringentă a învățământului cărășean o constituie achitarea arieratelor pentru construcțiile începute în urmă cu trei-patru ani și care stagnează din cauza lipsei de fonduri.
De asemenea, prioritară este și stimularea intrării în învățământ a cadrelor didactice tinere, valoroase, prin crearea unor facilități legate de locuință, posturi didactice scoase la concurs.
Suntem preocupați și de asigurarea unităților de învățământ cu personal didactic auxiliar și nedidactic, în conformitate cu normativele în vigoare. Ne vom orienta întreaga energie spre asigurarea unui învățământ de calitate. Vom monitoriza riguros toate unitățile de învățământ prin implicarea metodiștilor, dar și a inspectorilor școlari de specialitate, pentru asigurarea unor servicii educaționale de calitate la disciplina pe care o coordonează.
Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU