Mesajul ministrului delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică, cu prilejul deschiderii noului an universitar

Mihnea_CostoiuDistinși profesori, Dragi studenți, Stimați colegi,
Deschiderea anului universitar este un moment cu o simbolistică bogată, fiind un nou început, dar, în același timp, o dovadă a perenității și o reafirmare a tradiției academice. Este momentul în care fiecare universitate își deschide porțile pentru a-și întâmpina cei mai noi membri ai comunității, studenții, dar mai ales pentru a-și continua prestigioasa misiune de a modela viitorul societății de mâine. Menirea comunității academice este strâns legată de oportunitățile pe care, împreună, încercăm să le generăm pentru studenți, profesori, cercetători sau în interesul cunoașterii în general. Pentru mine, începutul anului academic este cea mai mare promisiune făcută viitorului acestei țări, posibilitatea de a schimba perspective, de a acumula cunoaștere și de a identifica noi răspunsuri la provocările care apar constant în jurul nostru. În acest spirit, Ministerul Educației Naționale este dedicat edificării unui sistem educațional performant, inovativ și previzibil. În acest moment, putem să vorbim despre două proiecte mari, proiecte de succes, relevante pe plan internațional, proiecte care au beneficiat de susținerea tuturor cercetătorilor: pe de-o parte, Proiectul Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI – NP), de la Măgurele, unic ca amploare și ca relevanță a cercetării, iar pe de altă parte, Centrul Internațional „Dunărea” de Studii Avansate pentru sisteme fluviu-deltă-mare sunt numai două dintre inițiativele care aduc cercetarea românească în prim-planul internațional după o lungă perioadă de tăcere. De asemenea, nu putem trece cu vederea importanța fondurilor europene pentru cercetare. Am reușit să demarăm nu mai puțin de 125 de proiecte de cercetare, care implică nu numai universități, ci în special actori din mediul privat. Aducem astfel universitățile aproape de activitatea economică directă și creăm un mediu dinamic și competitiv, care încurajează instruirea continuă și inovația. Prin măsurile susținute întreprinse în anul 2013 pentru proiectele finanțate din Fondul Social European s-au creat condițiile necesare pentru a crește valoarea plăților de la Comisia Europeană și, implicit, diminuarea riscului de dezangajare automată; ritmul validărilor cererilor de rambursare aflate în proces de verificare a crescut considerabil, fiind recuperate întârzieri anterioare. În aceste condiții, sunt create premise favorabile îmbunătățirii calității studiilor superioare, cu consecințe pozitive pentru studenți și universitățile în care aceștia învață, în vederea unei tranziții cât mai echilibrate către profesii adaptate pieței muncii. Sunt multe provocările pe care le avem înaintea noastră și lucrurile pe care trebuie să le rezolvăm. Soluția este însă una singură: toate aceste probleme trebuie să le abordăm într-o manieră echilibrată, transversală și printr-un dialog cât mai larg.
Domeniul educației este mult prea important pentru a permite ca viziunea asupra lui să aparțină unui grup restrâns de persoane. Educația este un bun al societății, prin urmare orice decizie trebuie să fie rezultatul unei interac­țiuni cu toate categoriile de actori implicate, și menționez aici în mod special actorii din afara sectorului educațional, precum operatorii din economia reală sau cei care beneficiază de produsul muncii noastre, respectiv absolvenții. Prea mult timp acest dialog fie nu a existat, fie a fost simulat. Avem nevoie să deschidem larg porțile universităților pentru a permite profesioniștilor din diferite domenii să vină în fața studenților și să contribuie la modelarea acestora ca viitori specialiști ai domeniului îmbrățișat. Multiplicarea și consolidarea legăturilor dintre piața muncii și instituțiile de învățământ superior și cele de cercetare nu va face decât să amplifice procesele economice demarate la nivel național. Educația este o oportunitate pentru un viitor mai bun, iar resursa umană, cel mai important capital pe care îl poate deține o națiune, motiv pentru care nu vom ezita să investim în măsuri menite să răspundă nevoilor de performanță din mediul educațional.
În anul universitar pe care îl începem vom lua o serie de măsuri care să conducă la un învățământ mai bun. Unele măsuri ar putea să fie percepute ca dureroase, ca de exemplu închiderea unor programe de studii care nu mai răspund nici solicitărilor candidaților, nici cerințelor pieței muncii. Pentru prima dată vom demara evaluarea domeniilor de studiu de masterat și vom opera­ționaliza Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior pentru a răspunde, azi, unei cerințe mai vechi a societății în ansamblu ei și a mediului economic în particular. Acestea sunt doar câteva dintre direcțiile strategice pe care le vom urmări în anii următori, direcții ce se vor regăsi în Strategia pentru dezvoltarea învățământului superior 2014-2020, strategie aflată în plin proces de elaborare.
Doresc să precizez de la început că toate aceste măsuri nu vor fi introduse fără să existe o largă susținere din partea sistemului de educație și a societății. Avem nevoie de măsuri echilibrate, bine cântărite, predictibile, care să unească, și nu să dezbine. Pentru a stimula performanța, Ministerul Educației Naționale se bazează pe inițiativă, ca principala resursă a studenților și a întregului mediu academic. Niciodată, până în prezent, factorii decizionali din domeniul educației nu au avut o deschidere mai mare la inițiativă și o strategie care să cultive deciziile constructive la nivel personal și instituțional. Ne bazăm pe inițiativa studenților și pe proiectele lor creative pentru a întâmpina provocările din mediul social, economic și științific românesc. Studenții sunt și vor continua să fie parteneri de încredere pentru noi și pentru reprezentanții sistemului academic, iar atitudinea lor sperăm să rămână una constructivă, energică și creatoare.
Ministerul Educației Naționale s-a angajat ferm în identi­ficarea și diversificarea instrumen­telor de finanțare a învățământului și cercetării românești, iar semnalele pe care le primim din mediul economic și de pe piața muncii ne arată că investițiile făcute până în prezent și strategiile de dezvoltare implementate la nivel național s-au bucurat de succes, motiv pentru care vom continua creșterea investițiilor și suntem încrezători în rezultatele din următorii ani.
De-a lungul ultimului an am reușit să dezvoltăm și să implementăm proiecte menite să ofere tinerilor cercetători și studenților oportu­ni­tatea de a efectua studii relevante la nivel european și mondial.
Având în minte acest model, sunt încrezător că putem să privim cu optimism spre proiectul „Învățământ superior românesc de calitate”, o inițiativă care trebuie privită ca un proiect național, și nu un proiect asociat mandatului unui ministru. Avem șansa să lucrăm împreună la acest proiect și să ducem universitățile românești acolo unde ne dorim cu toții. Urez succes profesorilor și studenților în noul an universitar! (Biroul de Presă al MEN)