FSE Spiru Haret, nemulțumită de modul în care este gândită descentralizarea, din perspectiva școlii

Către
Ministerul Educației Naționale
Domnului Ministru, Remus Pricopie
Stimate Domnule Ministru,
Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret a luat act despre existența unui proiect de ordonanță de urgență privind descentralizarea în perspectiva regionalizării, care vizează inclusiv descentralizarea în sistemul de învățământ preuniversitar.
Între măsurile preconizate se numără: trecerea inspecto­ratelor școlare, caselor corpului didactic, a palatelor copiilor (inclusiv a Palatului Național al Copiilor), a cluburilor copiilor și elevilor, a cluburilor sportive școlare sub autoritatea consiliilor județene sau locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului București. Mai mult, președintele Consiliului Județean și, după caz, primarul municipiului București vor numi în funcții directorii caselor corpului didactic și vor încheia cu aceștia contract de management educațional.
Domnule Ministru, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret protestează nu numai față de modul cum este gândită această descentralizare, ci și față de faptul că a trebuit să aflăm despre existența proiectului din mass-media, iar nu de la inițiatori.
Este inadmisibil ca federațiile sindicale reprezentative din Educație să nu fie consultate la elaborarea unui proiect de act normativ de o asemenea importanță, care va afecta în mod direct drepturile și interesele salariaților din învățământ – aceasta în condițiile în care Guvernul vorbește despre transparență și deschi­dere spre dialog social.
Este, de asemenea, inadmisibil ca, în contextul în care se clamează necesitatea depolitizării sistemului de învățământ preuni­versitar, să se vină cu măsuri al căror efect va fi tocmai politizarea și a acelor instituții care „scăpaseră” din vizorul politicului.
În egală măsură, ne întrebăm firesc: cum vor putea asigura autoritățile administrației publice locale finanțarea corespunzătoare a noilor instituții aflate în subordinea lor, când sunt foarte bine cunoscute problemele de subfinanțare cu care se confruntă în acest moment unitățile de învățământ special și unitățile de învățământ de masă, a căror finanțare este asigurată de consiliile județene și cele locale?
Și, dacă Ministerul Educației Naționale nu va mai avea în subordine nici măcar inspectoratele școlare, casele corpului didactic, palatele și cluburile copiilor și cluburile sportive școlare, care va mai fi rolul său în ceea ce privește învățământul preuniversitar?
Domnule Ministru, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret respinge cu vehemență măsurile privind învățământul cuprinse în proiectul de act normativ și vă solicită să luați atitudine în Guvern împotriva acestui proiect și a modului netransparent în care a fost inițiat, cu ignorarea ministerului de resort și a partenerilor de dialog social.
Cu stimă, Președinte, Prof. Marius Ovidiu NISTOR
 
Domnului Liviu Nicolae Dragnea,
Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice
Stimate Domnule Viceprim-ministru,
Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret a luat act despre existența unui proiect de ordonanță de urgență privind descentralizarea în perspectiva regionalizării, care vizează inclusiv descentralizarea în sistemul de învățământ preuniversitar.
Între măsurile preconizate se numără: trecerea inspecto­ratelor școlare, caselor corpului didactic, a palatelor copiilor (inclusiv a Palatului Național al Copiilor), a cluburilor copiilor și elevilor, a cluburilor sportive școlare sub autoritatea consiliilor județene sau locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului București. Mai mult, președintele Consiliului Județean și, după caz, primarul municipiului București vor numi în funcții directorii caselor corpului didactic și vor încheia cu aceștia contract de management educațional.
Domnule Viceprim-ministru, față de lipsa de informații și de nemulțumirile salariaților din sistem (vizați de măsurile preconizate) cu care ne confruntăm, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret consideră că este utilă o întâlnire între reprezentanții organizației noastre și cei ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – responsabili cu regionalizarea, în cadrul căreia să fie discutate problemele generate de descentralizarea învățământului preuniversitar în perspectiva regionalizării, dar și soluțiile pentru rezolvarea acestora, de natură să nu dăuneze interesului învățământului și calității actului educațional.
Cu stimă, Președinte, Prof. Marius Ovidiu NISTOR