O nouă serie de cadre didactice a participat la cursurile de formare pentru a preda la clasa pregătitoare

O nouă serie de 26 de cadre didactice a participat în săptămâna 26-30 august 2013 la cursurile de formare pentru a preda la clasa pregătitoare, organizate prin Casa Corpului Didactic Caraș-Severin, partener în Proiectul strategic derulat de Ministerul Educaţiei Naţionale: „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor-cheie la școlarii din clasele I-IV – program de formare continuă de tip «blended learning» pentru cadrele didactice din învăţământul primar”, ID 63113, formator Daniela Potocean – profesor metodist la Casa Corpului Didactic Caraș-Severin.
După ce în perioada 15-19 iulie 2013 au fost formate câte patru grupe a câte 25 de formabili în locaţiile Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Bocșa, Liceului Peda­gogic C.D. Loga, din Caransebeș, Liceului Teo­retic General Dragalina, din Oraviţa, și Cole­giului Naţional Mircea Eliade, din Reșiţa, iar în perioada 22-26 iulie 2013, același număr de grupe, în locaţiile Liceului Hercules, din Băile Herculane, Liceului Pedagogic C.D. Loga, din Caransebeș, Liceului Teoretic General Dragalina, din Oraviţa, și Cole­giului Naţional Mircea Eliade, din Reșiţa, acum se derulează cursurile de formare pentru ultima serie de 26 de formabili, având ca locaţie Casa Corpului Didactic Caraș-Severin.
Formatori în cadrul acestui program de formare la nivelul judeţului Caraș-Severin sunt următoarele cadre didactice: Nicoleta Marcu – inspector școlar de spe­cialitate pentru dezvoltarea resursei umane, Daniela Potocean – profesor metodist la Casa Corpului Didactic Caraș-Severin, Dan Ilie Stoinel – inspector școlar de specialitate pentru învăţământul primar, și Simion Cristescu – profesor la Şcoala Gimnazială Nr. 8, din Reșiţa.
Prof. Tudor DEACONU,
Director, Casa Corpului Didactic Caraș-Severin