MaST Networking – un cadru nou de învățare

Concept nou, modalitate nouă, cadru nou de învățare sunt reperele pe care se construiește o abordare curajoasă și profesionistă a unor discipline tradiționale: matematică, fizică, chimie, biologie, protecția mediului, inginerie și tehnologii neconvenționale, tehnologii informaționale. Impulsul îl asigură proiectul MaST Networking – calitate în dezvoltarea competențelor-cheie de matematică, științe și tehnologii. Originile sunt mai vechi, produsul este rezultatul unei acumulări de experiențe și de bune practici ale unor profesori valoroși, iar inițiativa proiectului aparține profesorului Klaus Nicolae Micescu, de la Inspectoratul Școlar al Județului Călărași (instituția beneficiară). S-au angajat ca parteneri, într-o pledoarie în sine pentru transdisciplinaritate, Inspectoratul Școlar al Județului Cluj, Inspectoratul Școlar al Județului Iași, Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu, Inspectoratul Școlar al Județului Mehedinți, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), Asociația pentru Educație și Știință Hermann Oberth, din București, Centrul de Didactica Științelor Naturii al Școlii Pedagogice Superioare din Klagenfurt, Austria.
Bilanțul conferinței finale a proiectului, desfășurată la Sinaia, a reținut angrenarea a 6000 de elevi și a 500 de profesori din 506 școli, reprezentând cinci regiuni de dezvoltare economico-socială. Reușita contabilizată se vede în 300 de proiecte realizate (nu doar scrise), însemnând produse utile înțelegerii unor fenomene științifice, propriei dezvoltării și chiar unor necesități locale. S-a lucrat în ateliere de inovare și creativitate MaST, prelungiri, inclusiv în aer liber ori în institute de cercetare, ale claselor obișnuite. Ghidul atelierelor de inovare și creativitate MaST, coordonat de profesorii Klaus Nicolae Micescu, Luminița Chicinaș, Gheorghe Pupeză, apărut la Editura Atelier Didactic din București, precum și Manifestul Învăț MaST în atelierele de inovare și creativitate (lucrări lansate în contextul conferinței finale) sunt instrumente de lucru indispen­sabile în abordarea unei căi dorite și necesare în educarea și formarea pentru integrare socială și profesională. MaST înseamnă „a-i pregăti pe copii să gândească într-o societate dinamică, flexibilă”, subliniază prof. Klaus Nicolae Micescu. Dr. Magda Stavinschi, președinte al Institutului de Studii Transdisciplinare, face observația că astăzi există peste 8000 de discipline, ceea ce impune „o educație transdis­ciplinară. Copiii trebuie învățați să învețe altfel!” La rândul său, prof. Florin Droc, președintele Asociației pentru Educație și Știință Hermann Oberth, evidențiază componenta educativă a lucrului în ateliere de creativitate, „care oferă un mediu de învățare nou, fiind mai mult decât un cerc, pentru că se bazează pe metode active, pe dezvoltarea unor proiecte”.
MaST Networking chiar a inclus o competiție de proiecte, derulată cu entuziasm și cu aplecare spre cunoaștere și creație, care a dus la desemnarea unor școli MaST Top. Prof. Anca Hodorogea, din Cluj-Napoca, susține perpetuarea competiției la nivel regional și național, pentru o reprezentare ulterioară internațională.
Abordarea la un loc, în același proiect și în același spațiu de lucru, a câtorva discipline presupune intervenții curriculare, financiare, administrative. Lucrul este imaginat a se desfășura în grupe având între 7 și 15 elevi, cu prezența în același timp a câtorva profesori, reprezentând disciplinele pe care se bazează proiectul abordat. Sa-r diminua predarea clasică a lecției și s-ar extinde comunicarea, descoperirea, învățarea reciprocă. Totodată, orele obișnuite de școală nu ar dispărea, acestea rămânând pentru transmiterea informațiilor de bază; atât doar că numărul lor s-ar reduce.
Deocamdată, prin proiectul MaST au fost create 120 de astfel de ateliere, pe care manifestul cu adresare către autoritățile sistemului educațional le localizează „în planurile-cadru de învățământ în modulele de pregătire opționale sau la activitățile extracurriculare”. Activitatea este concepută să aibă orar propriu, să se deruleze prin metoda proiectului, cu instrumente de învățare precum fișele de lucru și trusa MaST Invent. Monitorizarea și evaluarea ar urma să se facă prin jurnal de proiect și portofoliu individual, cu evaluare sumativă în competiția Școala MaST Top.
Cu adresare directă către Ministerul Educației Naționale, Manifestul MaST se pronunță pentru recunoașterea atelierelor de inovare și creativitate „ca un cadru modern de studiu al disciplinelor MaST” și pentru regândirea administrativă a „cadrului/mediului național de învățare”. Sub aspectul încadrării, promotorii modului de lucru pe care-l presupune MaST solicită flexibilitate, astfel încât să fie posibilă funcționarea unor grupe de elevi, cu un număr variabil de cadre didactice. De asemenea, este solicitată recunoașterea funcțiilor de expert MaST, facilitator MaST, mentor MaST, „obținute în urma absolvirii programelor de formare continuă acreditate”.
În contextul reuniunii finale a proiectului MaST Networking și al deschiderilor spre continuare și extindere a rezultatelor, a fost lansată constituirea Asociației Școlilor MaST Top și a fost anunțată apropiata apariție a Manualului de calitate MaST. (F.A.)