Proiectul educaţional „Cu noi este Dumnezeu”

Cu noi este DumnezeuMotto: „Nu voi fi un om obişnuit, pentru că am dreptul să fiu extraordinar”.(Peter O’Toole)
„Nu vom fi o şcoală obişnuită pentru că avem dreptul să fim o şcoală extraordinară“
Având o experienţă bogată în organizarea activităţilor extraşcolare prin proiectul deja parcurs „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, atât Liceul Tehnologic Al.I. Cuza (prof. Popa Gheorghiţă), cât şi Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Vidra (prof. Bostiog Oliviada) au realizat un interesant proiect educaţional comun: „Cu noi este Dumnezeu”, prin excursia tematică din 16.06.2013, pe ruta Panciu – Focşani – Buzău.
Motivaţia derulării acestui proiect este în primul rând respectul faţă de preotul Marin Tudor (Biserica Naşterea Sf. Ioan Botezătorul, din Focşani), de la a cărui moarte martirică (16 iunie 2012) se împlineşte un an, dar şi respectul faţă de dispariţia episcopului Buzăului şi Vrancei (7.01.2013), Epifanie Norocel, un adevărat părinte duhovnicesc.
Scopul acestui proiect este implicarea tuturor copiilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale şcolarilor, să pună în valoare calităţile vocale şi capacităţile acestora, să stimuleze parti­ciparea lor la acţiuni variate în contexte nonfor­male prin grupul coral „Mlădiţe Păncene”. Aşadar, elevii de la cele două instituţii şcolare au vizitat şi susţinut recitaluri corale cu grupul coral mai sus amintit în următorul program:
– Biserica Sf. Sava (Biserica copiilor), din Buzău, cu hramul Sf. Sava, construită în 1992, ctitor Epifanie Norocel;
– Catedrala „Înălţa­rea Domnului”, din Buzău, construită în anul 2009, ctitor Epifanie Norocel, unde se află şi mormântul episcopului Epifanie Noro­cel, iar elevilor le-au fost prezentate de către preotul Catedralei momente din activitatea acestuia;
– Mănăstirea Ciolanu, cu hramul „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, construită în timpul domniei lui Alexandru al II-lea Mircea (1568-1577);
– Mănăstirea Răteşti, cu hramul „Sfânta Treime”, comuna Berca, este ctitoria boiernaşilor Dragomir, căpitanul Neagu şi Bunea, fiind atestată documentar la 6 mai 1634;
– Biserica „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, din Focşani, ctitorie a domnitorului Grigorie Ghica, în anul 1661.
De asemenea, din scurta bibliografie a preo­tului martir cu toţii ne-am bucurat să aflăm că în timpul misiunii sale duhovniceşti a avut o grijă părintească faţă de enoriaşi, a desfăşurat activităţi de înfrumuseţare a bisericii pe care a păstorit-o, dar merită subliniat şi faptul că a susţinut întotdeauna activitatea corală a corului mixt „Alexandru Macedon”.
Astfel, putem spune că şi biserica unde a păstorit părintele Marin Tudor, asemenea tuturor bisericilor şi aşezămintelor monahale din ţară, aşteaptă cu braţele deschise pe toţi credincioşii creş­tini doritori de reculegere şi îmbogăţire duhov­nicească, la slujirea Cuvântului şi la ne­încetata rugăciune spre mân­tuire.
La reuşita acestui proiect educaţional şi-au adus contribuţia ISJ Vrancea, Liceul Tehnic
AL.I. Cuza, din Panciu, Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Vidra, SC Valstef Coteşti SRL, Aso­ciaţia Mihail Sadoveanu, din Panciu, şi numeroşi sponsori locali şi judeţeni.
 
Director, prof. Gheorghiţă POPA,
Asociaţia Mihail Sadoveanu, Panciu