Proiect POSDRU la final – „Soluţii inovative şi oportunităţi pentru asigurarea accesului, participării şi succesului şcolar în învăţământul obligatoriu – SOS”

Proiect POSDRUInspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) a organizat luni, 29 iulie 2013, la Şcoala Gimnazială Sfinţii Voievozi, conferinţa finală a proiectului strategic „Soluţii inovative şi oportunităţi pentru asigurarea accesului, participării şi succesului şcolar în învăţământul obligatoriu – SOS”, derulat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, Primăria Sectorului 5 şi Fundaţia Federico II Italia. La conferinţă au participat 150 de persoane: reprezentanţi ai MEN, reprezentanţi ai solicitantului ISMB, ai partenerilor implicaţi în proiect (ISJ Buzău, Primăria Sectorului 5, Fundaţia Federico II Italia), reprezentanţi ai Consiliului General al Primăriei Municipiului Bucureşti, directori şi experţi din cele 45 de şcoli-pilot implicate în proiect, experţi din proiect, cadre didactice, reprezentanţi ai grupului-ţintă, elevi şi părinţi. La eveniment au participat de asemenea şi reprezentanţi ai mass-media.
Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 s-a derulat pe o perioadă de 36 de luni, înglobând eforturile semnificative a peste 300 de experţi din cele 2 regiuni de dezvoltare: Bucureşti-Ilfov şi Sud-Est, precum şi experţi ai partenerului transnaţional din Italia, Fundaţia Federico II.
Principalul obiectiv al acestui proiect: facilitarea accesului la educaţie şi creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională iniţială a copiilor/tinerilor/adulţilor, prin abordarea de tip „pe tot parcursul vieţii”, dezvoltarea şi implementarea de instrumente/soluţii pentru prevenire/reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, promovarea de programe educaţionale inovative pentru creşterea motivaţiei de învăţare, deşi foarte ambiţios, a fost realizat, fapt dovedit de rezultatele proiectului: reducerea ratei abandonului şcolar cu 10% în învăţământul obligatoriu şi cu 15% în rândul elevilor de etnie rromă sau cu cerinţe educative speciale; integrarea şcolară a 150 de elevi cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de masă; dezvoltarea a 120 de clase de tip „A doua şansă” pentru reintegrarea a 2700 de tineri şi adulţi care au părăsit timpuriu şcoala şi care nu au absolvit învăţământul obligatoriu; menţinerea în sistemul educaţional a 900 de elevi expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii, prin oferirea unor servicii integrate de consiliere; 1.200 de cadre didactice cu competenţe îmbunătăţite în domeniul egalităţii de şanse/gen/nediscriminare/respect pentru diversitate, care au lucrat cu grupurile-ţintă din proiect; dotarea cu echipamente informatice şi multimedia a 45 de şcoli-pilot; o reţea de parteneriat puternică între cele 45 de şcoli-pilot.
Acest proiect este primul proiect strategic al ISMB finalizat până în acest moment.  Rezultatele prezentate în cadrul Conferinţei Finale de către managerul de proiect, Cristiana Mateiciuc, coordonatorul de la partenerul ISJ Buzău, Veronica Trandafir, coordonatorul experţilor ADS, Ştefan Pacearcă, coordonatorul experţilor în educaţie remedială, Cristina Petre-Melinte, coordonatorul experţilor în educarea/con­silierea grupului-ţintă, Adriana Jarcău, evidenţiază realizarea obiec­ti­velor şi a indicatorilor proiectului. Pornind de la aceste rezultate nota­bile pe linia reducerii abandonului şcolar şi a creşterii motivaţiei de învăţare, partenerii vor organiza activităţi de diseminare şi vor dezvolta noi proiecte.
Cristiana MATEICIUC,
Inspector ISMB pentru
Proiecte Educaţionale şi Programe Comunitare