Școala Silvania, din Șimleu Silvaniei, la 125 de ani!

Ana MoldovanSăptămâna trecută (11-13 iunie 2013), Școala Gimnazială Silvania, din Șimleu Silvaniei, a fost în sărbătoare. O sărbătoare prilejuită de împlinirea a 125 de ani de la înființare și de absolvire a clasei a VIII-a. Activitățile, începute în modernul Centru de Documentare și Informare al școlii, au reprezentat un moment deosebit pentru dascăli și elevi, pentru întregul personal al școlii, pentru toți cei care au fost legați de-a lungul timpului de această școală. Printre invitații reuniunii de celebrare a celor 125 de ani de existență a școlii s-au numărat: prof. Szabo Ștefan – inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, ing. Septimiu Cătălin }urcaș – primarul orașului Șimleu Silvaniei, reprezentanți ai Primăriei și ai Consiliului Local, foști dascăli și foști elevi ai școlii.
Școala Gimnazială Silvania a luat ființă în anul 1888, sub denumirea: Școala de Fete a Reuniunii Femeilor Sălăjene”. Documentele vremii spun că: „prin multe încercări a trecut această școală răsărită din entuziasmul șimleuanilor și din dorința de înălțare națională (…). S-a făcut o serbare în mai 1888, în pădurea de brad din Șimleu, cu petrecere publică, cu tombolă și cu multe altele, numai ca să se poată deschide școala”.
Primul director al școlii a fost învățătorul Andrei Cosma, iar prima învățătoare, Maria Lăpușteanu. În anul 1901, cu ocazia inaugurării noii școli de fete, directorul Andrei Cosma spunea: „Școala este importantă pentru pregătirea sufletească a fiicelor de români, care au devenit bune mame, chivernisitoare, econoame, bune, carii toată fericirea și-o află în familie, în fapte bune, în binele de obște și în alinarea celor nefericiți”.
125 de ani de școală românească înseamnă 125 de generații, 125 de ani de muncă întru clădirea de valori menite să configureze statutul de peste timp, în viața socială, a 125 de generații de elevi. De aceea, prof. Angela Maria Lipo – directoare, prof. Marioara Ghile – directoare adjunctă, primarul Septimiu Cătălin }urcaș – fost elev al școlii, Marin Ștefan – fost profesor al școlii, Bianca Lucaciu – fostă elevă a școlii, și inspectorul școlar general adjunct Szabo Ștefan au evocat, succint și în cuvinte calde, nume de foști directori și de dascăli, reliefând aportul acestora la educația copiilor și la dezvoltarea principalelor competențe care răspund la nevoile societății, evidențiindu-se ceea ce a însemnat și înseamnă Școala Silvania pentru învățământul șimleuan, sălăjean și național. Școala Silvania este o „școală europeană”, statut conferit de Guvernul României pentru performanțele sale instructiv-educative, cele de formare ale unui cetățean al Europei moderne, prin diverse oportunități de învățare și de trai. Cei 854 de elevi s-au bucurat în acest an școlar de sprijinul competent și necondiționat al cadrelor didactice (59), al personalului didactic auxiliar (8) și al personalului nedidactic (13).
În acest context, directoarea Angela-Maria Lipo spunea, printre altele: „Elevii sunt bucățile noastre de cer, de ei ne ancorăm speranțele, împreună cu ei schițăm geometria viitorului. Ne străduim să-i învățăm că mulțumirea sufletească e în etică și în devenirea noastră, că frumusețea și sensibilitatea trebuie să se conjuge cu rostirea ideii că lectura și arta înalță spiritul și că omul devine mai liber prin cunoaștere, mai limpede prin judecată, mai generos și mai împăcat cu sine prin aspirațiile sale. Fiecare dintre noi se află într-o competiție dură pe scena vieții, nu doar cu ceilalți, ci mai ales cu sinele și doar depășind frontierele obișnuite ale efortului vom putea fi ceea ce ne dorim. Elevi și educatori, edificăm împreună personalitatea Școlii Silvania, pentru că ea – în sine – e o axis mundi, un centru de gravitație, e inima orașului Șimleu Silvaniei!”
Profesoara Delia Vereș – consilier educativ, și prof. Simona Chimișliu – consilier psihopedagogic, au prezentat și au oferit tuturor celor prezenți revista „ARROW” (Săgeată, de la Around Real Roots Over the Wings in the european Schools), care, în 88 de pagini, descrie activitățile și finalitățile acestora din Proiectul Comenius „Roots and Wings” (Rădăcini și Aripi), un proiect de parteneriat școlar multilateral între nouă țări europene (Germania, Danemarca, Italia, Spania, Cipru, Turcia, Ungaria, Letonia și România).
În careul cu elevii școlii au fost nominalizați și premiați toți „olimpicii” care s-au remarcat la etapele județene și naționale ale Olimpiadelor școlare (locurile I-III și mențiuni), precum și cadrele didactice care i-au pregătit. A urmat un program cultural-artistic și sportiv, sub coordonarea învățătoarei Alexandrina Crișan și a profesoarelor Mirela Lazăr și Dorina Crăciun, precum și desfășurarea meciurilor de handbal (eleve – profesoare) și de minifotbal (elevi – profesori), care au încântat toți participanții.
Activitățile s-au încheiat într-un cadru organizatoric de excepție, cu prilejul absolvirii clasei a VIII-a de către cei 99 de elevi ai școlii, înmânându-se premiile cuvenite celor merituoși, alături de felicitări și de urări de succes la evaluarea națională.
Așa s-au sărbătorit cei 125 de ani de existență și de educație ai Școlii Silvania, din Șimleu Silvaniei, timp în care s-au deschis – cu generozitate, cu pricepere și cu dragoste – porți, uși și ferestre către lume și către viață tuturor celor care i-au trecut pragul.
La mulți ani, Școala Silvania!
Prof. Marin ȘTEFAN,
Publicist, Simleul Silvaniei