Educație antreprenorială modernă

Foarte răspândită în sistemul nostru de învățământ actual, educația antreprenorială are nevoie de o fundamentare profesionistă, în concordanță cu cerințele reale din economie, din societate. În acest scop, Academia de Studii Economice din București, în calitate de beneficiar, și Universitatea Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Economic & Business Research Center și Uniunea Generală a Industriașilor din România – UGIR 1903, în calitate de parteneri, au derulat proiectul Academia de Antreprenoriat Bazat pe Cunoaștere – AAC.
Explicând noutatea abordării și, implicit, utilitatea proiectului, managerul acestuia, prof. univ. dr. Pavel Năstase, rectorul Academiei de Studii Economice din București, a subliniat că, în ziua de azi, este evident că „trebuie să devenim antreprenori”, asta însemnând grija de a ne gestiona cât mai bine banii, de a munci cât mai bine pentru un câștig cât mai bun. Tot mai mult, a remarcat profesorul Pavel Năstase, este necesară educația pentru a trece de la calitatea de salariat la aceea de antreprenor. Dar, a semnalat el, cerința este pentru „un antreprenoriat bazat pe cunoaștere”, ceea ce presupune învățare, conștientizare, educație pentru a deveni un atreprenor care cercetează și inovează, nu unul care preia rețetele de succes ale altora, convins că, dacă face la fel, dacă realizează aceleași produse, are succes.
Adevărul potrivit căruia „modelul antreprenorului clasic nu mai poate produce rezultate în actualul context economic” a fost reiterat și de conf. univ. dr. Robert Șova.
Proiectul a cuprins mai multe programe postuniversitare de formare profesională continuă, vizând, între altele, relația dintre antreprenoriat și inovare, dreptul antreprenorial, aptitudinile personale antreprenoriale. În beneficiul predării educației antreprenoriale, a fost creat un standard de formare în domeniu, la care să se raporteze toate programele de formare antreprenorială. De asemenea, a fost dezvoltat un instrument-suport pentru programele postuniversitare de formare profesională continuă: sistemul de management al învățării și al conținutului învățării www.formare.aac.ase.ro. În total, de activitățile proiectului au beneficiat peste 4.000 de persoane, în calitate de membri ai grupului-țintă. Au fost consiliați și pregătiți pentru inițierea unei afaceri peste 2.500 de cursanți, din care peste 1.250 de femei. De asemenea, peste 500 de persoane au participat la programul de perfecționare în administrarea afacerilor. (F.A.)