Se mai schimbă forma…

Se mai schimba forma
Se mai schimbă forma… conținutul ba?
Prima diviziune socială a muncii s-a întâmplat demult. De atunci, lucrurile au evoluat. În progresie geometrică. Azi vorbim de zeci de mii de meserii/ocupații. Toate aranjate frumos și clasificate după profil, cuprinse în CAEN – clasificarea activităților din economia națională. Includerea lor în lista cu pricina determină recunoașterea oficială și asigură drepturile ce derivă din acest statut. În plus, codificarea permite accesarea facilă a informațiilor referitoare la nivelul studiilor și la complexitatea activității.
Alături de 111027 ministru consilier, 814107 aburitor plută, poate fi găsită și ocupația 232101 profesor în învățământul preuniversitar.
Or fi ocupația și meseria sinonime, dar trebuie să admitem că există excepții și că niciun proces de standardizare nu poate fi atotcuprinzător. Sunt lucruri de detaliu, uneori de esență, care scapă. Dacă aburitor plută poate fi denumită meserie fără niciun dubiu, nu poți să-i spui unui tenor meseriaș fără să forțezi lucrurile spre o limită greu de acceptat.
Totuși necesitatea CAEN, în etapa actuală, este evidentă. Aflăm despre profesori că au nivelul de pregătire 4 (studii superioare) și că se ocupă cu: elaborarea proiectului didactic, dezvoltarea de curriculum opțional, programarea și organizarea activității de învățare, coordonarea activităților extracurriculare și extrașcolare… menținerea relației familie – unitate școlară etc. Descrierea seacă și concisă nu face referire la nimic din ceea ce îi determină pe oameni să opteze pentru o astfel de carieră. Nu poate să includă emoțiile plăcute sau mai puțin plăcute ce însoțesc activitățile descrise. Nu face vorbire în niciun fel despre talent, despre vocație și nu are legătură cu nivelul de salarizare. Contabilicește lucrurile ar trebui să fie simple. Pentru ocupația 232101 salariul este de… lei! Atât ne putem permite! Că există profesori „adevărați” și profesori fără „chemare” știm cu toții. Fiecare poate da un exemplu din ambele categorii apelând la propria experiență în viața de școlar. Nu prea ai ce-i face. 232101 este un număr și atât.
Guvernanții cunosc în detaliu toate hibele clasificării. Preocupați de îmbunătățirea situației unei categorii sociale importante(!), au mai dres unele lucruri. De cele mai multe ori acest lucru a avut țintă electorală. Au existat chiar momente în care preocuparea pentru bunul mers al sistemului național de educație a fost bine intenționată.
Compensațiile, destul de palide, au fost anulate, menținute sau reintroduse, după cum puterea a cântărit importanța activității și capacitatea bugetului. Unul dintre elementele păstrate de-a lungul anilor (peste schimbările de regim) a fost statutul de titular în sistem, ceea ce asigură o relativă securitate a locului de muncă. Tentativa Guvernului Boc-Funeriu et co. de trecere la statutul de titular în unitatea de învățământ a fost anulată cu promptitudine de actuala Putere. Probleme au mai rămas. Multe! Timp…
Trecând dincolo de latura subiectivă, statutul de profesor implică recunoaștere socială și asigurarea unor condiții decente pentru desfășurarea activității.
Sistemul actual de ocupare a posturilor didactice declarate vacante este în conformitate cu Legea 1 din 2011! Organizarea concursului în școli, în consorții sau în asocieri temporare s-a mutat „la județ”! Nu e foarte grav și în acest moment nu știm dacă e mai bine sau mai puțin bine. Metodologia este aceeași! Candidații pot participa la proba scrisă de evaluare dacă au obținut cel puțin nota 7 la o inspecție specială. La fel ca în anul trecut!
Candidații își exprimă dorința de a susține o lecție în oricare dintre școlile județului. Nicio legătură obligatorie cu școala în care doresc să obțină un post. Echipe de doi metodiști asistă la oră, acordă note, completează o fișă de observație și consemnează în registrul de procese verbale. Profesorii desemnați de inspectorii de specialitate nu sunt degrevați de normă. În perioada respectivă ei își rezolvă „cum știu” orele la clasă. De multe ori activitățile la care trebuie să asiste se desfășoară în alte localități. Ei și?
Activitatea desfășurată excede obligațiile din fișa postului și – în consecință – este remunerată separat. În sfârșit! OM 4689, din 29.06.2012, stabilește drepturile, normele de plată pentru membrii din comisiile de examen pentru titularizare. Un profesor metodist care a desfășurat activitățile descrise anterior va primi suma de 3,75 lei (treileișișaptezecișicincidebani) brut. Adică va încasa efectiv 2,50 lei (doileicincizecidebani) net!
Așa a fost și în anul școlar trecut! Nu există confuzii. Nu cred că mai există un nivel de salarizare asemănător – pentru o activitate de minim o oră și jumătate, prestată de o persoană cu nivel de pregătire 4 – undeva în Europa. Nici în România! Dar poate în acest an se va schimba și conținutul unor reglementări. Ar mai fi timp!
Ioan ARDELEANU