Socialize

Facebook
Home » Formare » Mobilitati » Vizită de studiu în Belgia

Vizită de studiu în Belgia

Vizita in BelgiaÎn perioada 21-24 octombrie 2013, am participat la vizita de studiu cu titlul „La formation modulaire au service de l’orientation et de la formation tout au long de la vie”, la Liège, în Belgia. Alături de mine s-au mai aflat colegi din Franţa, Italia, Portugalia, Turcia şi Belgia.

Am reuşit să cunosc în detaliu sistemele de învăţământ din Belgia, Franţa, Italia şi Portugalia datorită prezentărilor realizate de instituţia organizatoare şi de către fiecare participant în prima zi a vizitei de studiu, precum şi prin numeroasele discuţii şi dezbateri de-a lungul proiectului. Am aflat foarte multe lucruri despre formarea adulţilor pe parcursul întregii vieţi. Modelul belgian constituie un exemplu de flexibilitate şi diversitate. În Belgia sunt puse în aplicare multe programe de formare, existând un minister cu atribuţii în această direcţie. Pentru a înţelege modul lor de organizare, am vizitat foarte multe instituţii, am urmărit mai multe prezentări şi am discutat cu numeroase persoane implicate în activitatea de formare. Pentru a facilita posibilitatea obţinerii de certificate şi atestate în meserii cunoscute şi practicate există capacitatea instituţională de validare a competenţelor în centre specializate.

În toate ţările din care au provenit participanţii la vizita de studiu se acordă o mare importanţă învăţării pe parcursul întregii vieţi, dar nicăieri eforturile, numărul şi calitatea persoanelor şi instituţiilor implicate, precum şi sumele de bani investite de diferiţi parteneri sociali nu sunt mai ample şi mai bine organizate şi structurate decât în Belgia.

Am regăsit la Liège amestecul de nou şi vechi, o industrie siderurgică pe cale de dispariţie şi un râu, Meuse, care străbate oraşul domol, totul amintind de Galaţi. Aceleaşi probleme, ale şomajului şi intrării într-un con de umbră, pentru un oraş cândva în expansiune economică. Ceea ce diferă este energia enormă cu care belgienii depăşesc aceste obstacole, prin schimbarea viziunii economice, prin formarea susţinută a adulţilor. Investiţiile foarte mari în dezvolt­area ramurilor industriale de vârf, moderne, precum aeronautica şi transformarea permanentă a forţei de muncă din calificată în şi mai bine calificată constituie o reţetă a succesului ce merită valorificată.

Mă bucur că am avut privilegiul să aflu o multitudine de informaţii privind aspectele pedagogice ale activităţii de formare modulară. Am primit foarte multe materiale, tipărite sau în format electronic, de la echipele de lucru care ne-au întâmpinat în instituţiile vizitate şi îmi propun să studiez aprofundat această temă în vederea înţelegerii celor aflate şi a găsirii căilor de utilizare a lor.

Faptul că m-am aflat în compania altor directori (participanţii din Italia şi Franţa), înalţi funcţionari la Ministerul Educaţiei (participanta din Portugalia), profesori universitari (participanta din Turcia), factori de decizie în domeniul formării (participanta din Belgia) a dus la un înalt nivel profesional al prezentărilor şi opiniilor vehiculate. Marea majoritate a participanţilor au fost persoane cu o experienţă bogată în învăţământ şi în activităţile de formare. Prin stabilirea acestor contacte cu colegii din celelalte ţări, doresc să dezvoltăm noi proiecte europene Erasmus+ şi nu numai.

Ceea ce am văzut a fost din viitor. Toate cele aplicate de comunitatea francofonă din Liège ar putea fi utilizate şi de comunitatea gălăţeană pentru rezolvarea problemelor economice.

Consider că participarea mea la vizita de studiu a fost o fereastră deschisă spre lume şi mi-a permis accesul la un sistem excelent, prin care sunt puse în aplicare toate principiile UE privind învăţarea de-a lungul întregii vieţi.

Prof. Corina ROTARU,

Director adjunct,
Liceul Teoretic Emil Racoviţă, Galaţi