Vacanţa altfel

Vacanta altfel
Vacanța nu trebuie să însemne pierderea timpului!
Vacanța Altfel – valorificarea unui timp prețios pentru dezvoltarea copiilor și tinerilor
Vacanța, în special vacanța de vară, constituie un interval care, în tradiția ultimelor decenii, se desfășoară liber, în afara unui program, care să-i dea un sens. În această accepțiune și abordare, vacanța înseamnă, deseori, petrecerea haotică a timpului liber, irosirea unui timp valoros pentru copii și tineri. Necesitatea relaxării în spațiul vacanței este incontestabilă. Dar timp liber nu trebuie să însemne timp irosit. Mulți dintre copii, în special cei care nu beneficiază de un program riguros al familiei, se despart de experiența învățării pentru o perioadă de trei luni, fenomen extrem de grav la nivel individual. O sincopă atât de lungă lasă urme în dezvoltarea personală. În acest interval, copiii, ieșiți de sub autoritatea școlii, ies, nu de puține ori, și de sub autoritatea familiei.
Petrecerea timpului în acest mod, în situații și anturaje hazardate, comportă și o serie de riscuri pentru copii și tineri. În astfel de conjuncturi, se pot dezvolta obiceiuri nocive ori comportamente delincvente, cu efecte grave pe plan individual și social. Nu puține sunt cazurile în care aceștia sunt puși în situații de risc. Modul în care se desfășoară vacanța de vară prezintă, astfel, riscuri importante pentru copii și tineri, categorii vulnerabile în fața tuturor tentațiilor, pentru familie și pentru întreaga societate.
Vacanța elevilor și concediul părinților, în accepția lor clasică, se văd supuse constrângerilor de natură economică ale momentului.
FICE România – Federația Internațională a Comunităților Educative Secțiunea România lansează inițiativa organizării în școli a unor cluburi de vacanță, îndrumate de cadre didactice și susținute de parteneri din administrația locală, comunitatea părinților, mediul artistic și cel sportiv.
Conceperea planurilor de vacanță organizată în astfel de contexte poate porni chiar de la elevi. Părinții, cadrele didactice, comunitatea locală ar putea veni cu propriile idei, ținând seama de resursele materiale, de spațiu, de dotare, din mediul cel mai la îndemână.
Prezența pe toată durata vacanței de vară a unui spațiu și a unui program deschis activităților extracurriculare cum ar fi lectură, pictură, teatru, dans, ateliere de comunicare, creativitate, sport ar fi benefică în sensul posibilității de exprimare și de manifestare în grup, inclusiv prin relaționări noi, de cultivare a unor abilități, de creștere a încrederii în sine.
Prin antrenarea părinților în astfel de activități ar crește timpul petrecut împreună de familii, în același timp, cu apropiere față de școala reprezentată de colegi, de cadre didactice.
Timpul și activitățile organizate profitabil sub aspect educativ – cu minimum de resurse necesare deplasărilor, amenajărilor, dotărilor, atragerii colaboratorilor – ar avea consecințe pozitive în prevenirea unor tendințe antisociale, la care ar predispune lipsa de activitate organizată și accesibilă.
Câștigul de pe urma unor inițiative în acest sens ar fi al copiilor, al familiilor, al școlii și al comunității. Numărul adolescenților plictisiți ar fi mai redus, strada nu ar mai fi printre primele opțiuni de petrecere a timpului liber. Copiii, adolescenții ar putea învăța să fie mai atenți la cei din jurul lor, să-și cunoască mai bine colegii și, în același timp, să se cunoască mai bine pe ei înșiși, ajungând astfel să-și gestioneze emoțiile și tendințele impulsive, în favoarea unui comporta­ment prosocial și tolerant.
Cu totul împotriva ideii că vacanța trebuie să însemne prelungire a școlii, dar și împotriva părerii că venirea vacanței deschide calea a tot ceea ce este contrar rigorilor din cursul anului școlar, FICE România se adresează cadrelor didactice de la catedră, managerilor de unități din sistemul educațional, inspectorilor școlari, precum și oricui poate veni în sprijinul unei educații active, să contribuie la promovarea, organizarea, întreți­nerea activă a unor cluburi de vacanță în școli.
Așteptăm opiniile, ideile și propunerile Dvs. pe adresa de mail: fice.romania@yahoo.com
Prof. Toma MAREȘ,
Președintele FICE România