„Urmărim, în permanență, ridicarea standardelor, adaptarea la schimbările societăţii, pro-europenismul“

Interviu cu prof. Aura Mușat, directorul Școlii Gimnaziale Sfântul Grigorie Teologul, din Galați


Stimată doamnă director, conduceți o instituție de învățământ tânără, care a luat ființă în 1980, și cu toate acestea, într-un timp scurt,  a reușit cu succes să se impună în peisajul educațional gălățean. Ce stă la baza acestui succes, acestui interes?
În Şcoala Gimnazială Sfântul Grigorie Teologul s-a format o echipă puternică, orientată, de la bun început, spre dezvoltarea şcolii, spre succes, prin muncă, implicare 100%, responsabilizare, voinţă şi, nu în ultimul rând, prin creativitate și inteligenţă.
Suntem o echipă formată din oameni simpli, dacă ne referim la aspectul material, dar care oferim totul şcolii, elevilor, părinţilor: bo­găţia sufletului şi a minţii noastre, dragostea necondiţionată către copii. Consilierea, îndrumarea domnilor inspectori de la Inspectoratul Școlar Galaţi ne-au ajutat şi ne-au adus activităţile în lumină, oferindu-ne un sprijin permanent în munca noastră.
Şcoala noastră s-a impus în pei­sajul educaţional gălăţean prin viziunea şi gândirea strategică a cadrelor, a cadrelor didactice, dar mai ales prin competenţe profesionale, ştiinţifice şi metodice.
Şcoala reprezintă inima comu­nităţii din care face parte, iar profe­sorii, elevii, părinţii o respectă, o susţin şi o dezvoltă. Cu alte cuvinte, suntem o familie.
Serviciile educaţionale oferite co­­mu­nităţii sunt bazate pe calitate, eficienţă, implicare, perseverenţă, crea­ti­vitate, orientate spre succes şi dezvoltare. Principiile după care funcţionează şcoala sunt: coerenţa, claritatea, curajul, consideraţia, crearea unui sistem solid de valori pentru elevii noștri.
Care a fost misiunea şcolii la înfiinţare? Care este misiunea ei astăzi?
Misiunea şcolii noastre, la înfiin­ţare, dar şi în prezent a fost și este: înzestrarea şi formarea elevilor cu abilităţi de bun cetăţean, responsabil, capabil să se integreze în societate şi să contribuie la dezvoltarea acesteia. Cuvintele care ne caracterizează şcoa­la sunt: zâmbet, performanță, valoare. Răspundem nevoilor educa­ţionale ale populaţiei tinere din zonă, urmărim ridicarea standardelor, a­dap­tarea la schimbările societăţii, pro-europenismul. Ascultăm do­rin­ţele părinţilor şi ne adaptăm aces­tora, realizând o îmbinare între învă­ţământul clasic şi modern ro­mâ­nesc, presărând nuanţe din învăţă­mântul american şi european.
Ce reprezintă performanţa pentru Școala Gimnazială Sfântul Grigorie Teologul?
Performanţa pentru Şcoala Gimnazială Sfântul Grigorie Teolo­gul reprezintă un obiectiv perma­nent. Urmărim, cu deosebită aten­ţie, eficacitatea, dar şi eficienţa educaţională. Permanent ne consul­tăm, formulăm şi aplicăm strategii pentru creşterea performanţei.
Într-un material trimis la redacție și care a stat la baza acestui interviu, vorbeați despre dragostea cu care sunt înconjurați elevii școlii dvs. Așadar, cum vă raportați la cei mici, cum se raportează ei la corpul profesoral?
Elevii şcolii noastre deprind un sistem de valori, înconjuraţi fiind de multă dragoste. Personalul şcolii se raportează la copii cu îngăduinţă, înţelegere, dar şi prin profesionalism riguros, asigurând o educaţie de calitate. Suplinim, de asemenea, ca­renţele mediului familial, comuni­când permanent cu elevii care au părinţii plecaţi în străinătate şi cu cei din familii monoparentale.
Care este viziunea dumneavoastră managerială, doamnă director, care este viziunea conducerii școlii?
Cele trei cuvinte-cheie după care lucrăm sunt: Viaţa – şcoala este viaţa noastră, Totul – oferim necondiţionat dragostea şi implicarea noastră şcolii, Prezent – ne implicăm în multe acti­vităţi, la nivelul şcolii, judeţului, la nivel naţional şi internaţional.
Nu se poate face învățământ de calitate fără un corp profesoral de calitate.
Vorbiți-ne despre cadrele didactice de aici.
Cadrele didactice din şcoală, pe lângă pregătirea metodică şi ştiin­ţifică foarte bună, se implică total în activităţile şcolare şi extraşcolare, asigurând servicii educaţionale de cea mai înaltă calitate.
Doamnele învăţătoare, profe­soare şi domnii profesori, cu o ex­pe­rienţă bogată în domeniul educaţional, sunt şi părinţi şi, mai ales, sunt dascăli dedicaţi profesiei şi şcolii.
Vorbiți-ne despre proiecte, parteneriate, schimburi de experiență. Nu în ultimul rând, despre cele mai noi activități în care a fost/este implicată Școala Gimnazială Sfântul Grigorie Teologul.
Şcoala noastră s-a implicat în nenumărate proiecte, parteneriate, schimburi de experienţă, concursuri, simpozioane, festivaluri, iar eforturile au fost încununate de rezutate deosebite.
Micuţii au participat în lunile ianuarie şi februarie la un proiect cu activităţi în limba engleză susţinute de studenţi şi absolvenţi de facultăţi de limba engleză din şase ţări: Italia, Spania, Turcia, Brazilia, China, Turkmenistan. Au participat la un schimb de cultură şi civilizaţie, au abordat teme diverse şi s-au distrat de minune.
Proiectul a fost reluat, la cererea părinţilor şi a elevilor, în această vacanţă şi se desfăşoară în perioada 8 iulie-13 august, alături de studenţi şi absolvenţi de facultăţi de limba engleză din Germania, Turcia, Grecia, China, Indonezia, Taiwan, Coreea.
Modul de prezentare este rela­xant, iar temele abordate sunt interesante: Responsible Consumption; No Poverty; Climate Action; Zero Hunger; Life Below Water; Good Health and Well Being; Life on Land; Clean Water and Sanitation; Affordable and Clean Energy; Quality Education; Decent Work and Economic Growth; Gender Equality; Reduced Inequalities; Industry, Innovation and Infrastructure; Sustainable Cities and Communities; Peace, Justice and Strong Institutions; Have fun!
Doamnă director, în câteva cuvinte: de ce vin elevii la Școala Gimnazială Sfântul Grigorie Teologul?
Școala Gimnazială Sfântul Gri­gorie Teologul, din Galaţi, este o oază de veselie, râsetele copiilor şi fericirea din ochii lor confirmându-ne că dragostea noastră pentru ei şi toate eforturile luminează vieţile micilor „artişti“. Sunt „artişti“ pentru că reuşesc să creeze o altfel de lume, lucruri deosebite, cu inima, cu min­tea şi cu mânuţele lor mici.
Implicaţi  „până peste cap“, dornici de a înţelege tot ce observă şi ce li se explică, iniţiază şi participă, cu drag și cu dăruire, la activităţile şcolare şi extraşcolare.
Şcoala noastră frumoasă îmbină liniştea din bunătatea sufletului pro­fe­sorilor cu dinamismul creat de explozia de informaţii culturale, so­ciale, ştiinţifice şi tehnice.
Părinţii, la fel ca şi dascălii, sunt inimi lângă inimile micuţilor, iar sinergia eforturilor aduce performanţă, valoare şi zâmbete.
Doamnele învăţătoare formează mintea şi sufletele copiilor, iar doamnele şi domnii profesori şle­fuiesc diamantele nepreţuite. Viaţa profesorilor este dificilă, trăind pen­tru atâţia copii, dar este bogată şi fericită.
Cele mai bune şi mai frumoase lucruri sunt văzute, atinse, simţite în inima copiilor noştri.
Micuţii noştri îşi construiesc, atent îndrumați de profesori, sistemul propriu de valori, care pleacă de la respect, integritate, înţelepciune, în­cre­dere, prietenie, implicare şi ajunge la iubire, bunătate sufletească, generozitate.
Copiii se simt iubiţi în şcoala noastră, iar fericirea se citeşte în ochii lor. Cu dragostea noastră, le presărăm petale de lumină în prezentul şi în viitorul lor.
Nu în cele din urmă, de ce „Sfântul Grigorie Teologul“?
Numele Sfântului Grigorie Teologul a fost dat şcolii de către domnul director Cernat Florin.
Sfântul Grigorie Teologul sau Grigorie de Nazianz a fost un mare sfânt părinte și învățător al Bisericii, preot, episcop, poet, filosof, teolog şi arhiepiscop al Constantinopolului, fiind numit „Cuvântătorul lui Dumnezeu“ sau „Cuvântătorul de Dumnezeu“.
În şcoala noastră sunt multe icoane, picturi, vitralii care-l re­prezintă pe Sfântul Grigorie Teologul, şi simţim că are grijă de copii, de părinţi și de profesori, de şcoala noas­tră frumoasă. Poate de aceea este atâta iubire și lumină la noi.
Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU