Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Un sistem educațional modern presupune continuitate și respect față de tradiție”. Interviu cu prof. Ariana Bucur, inspector general al ISJ Brașov

„Un sistem educațional modern presupune continuitate și respect față de tradiție”. Interviu cu prof. Ariana Bucur, inspector general al ISJ Brașov

prof. Ariana Bucur

prof. Ariana Bucur

Cum s-a pregătit județul Brașov pentru ca, la 16 septembrie, instituțiile de învățământ să-și primească elevii așa cum se cuvine?

Am inaugurat sedii noi pentru unități școlare gimnaziale, realizate prin proiecte cu cofinanțare europeană: corpul „B” al Școlii Gimnaziale Ghimbav, Școala Gimnazială Nr. 2 Râșnov, dotate cu laboratoare IT și fiecare sală de curs cu mijloace didactice de ultimă generație, sau finanțate de autoritățile locale – în cazul Școlii Gimnaziale Perșani. De asemenea, și pentru învățământul preșcolar avem realizări. Enumăr aici sediile noi pentru grădinițe cu program prelungit în localitățile Ghimbav, Sânpetru, Moeciu de Jos, Cincu și Șoarș. Există totuși la această dată și câteva probleme, în curs de soluționare, printre care nefinalizarea unor lucrări de anvelopare pentru trei unități școlare din municipiul Brașov, imposi­bilitatea de a oferi copiilor din Poiana Mărului o locație nouă, clădirea fiind finalizată, dar la mică distanță de aceasta se află un mal de pământ pentru care sunt necesare lucrări de consolidare, nereali­zate încă, din motive financiare, nefinalizarea lucrărilor de montare a centralei termice la Școala Gimnazială Apața – o locație nouă, apariția unor probleme de construcție în cazul Școlii Gimnaziale Bunești, care au determinat extinderea lucrărilor, depășirea termenului de execuție și mutarea elevilor și cadrelor didactice la o unitate-structură, la Școala Criț. În ceea ce privește autorizațiile de funcționare, 97% dintre unitățile școlare din județul Brașov au obținut aceste autorizații.

Cum stă județul Brașov la nivelul clasei pregătitoare, atât în zona rurală, cât și în zona urbană?

Monitorizarea activităților didactice la nivelul claselor pregătitoare în anul școlar 2012-2013, realizată în cadrul unei inspecții tematice de către Inspectoratul Școlar al Județului Brașov, diseminarea rezultatelor obținute de către copii și informarea părinților au condus la derularea cu succes a înscrierii copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2013-2014. De asemenea, pentru a avea o radiografie a modului de implementare a clasei pregătitoare în învățământul primar în anul școlar 2012-2013, am aplicat un chestionar cadrelor didactice, directorilor unităților școlare în care funcționează clase pregătitoare și părinților. Concluziile în urma prelucrării datelor privind gradul de adaptare și integrare al copiilor, cât și gradul de satisfacție al părinților ne-au confirmat așteptările și ne-au răsplătit eforturile.

Astfel, în anul școlar 2012-2013, în județul Brașov, au funcționat 221 de clase pregătitoare (114 în mediul urban, 107 în mediul rural), pentru 3.665 de elevi, încadrarea cu personal didactic calificat asigurându-se în proporție de 95%. Pentru anul școlar 2013-2014 am realizat după cea de-a doua etapă de înscriere un plan de școlarizare de 232 de clase pregătitoare, pentru 4.233 de copii. Au fost demarate procedurile de completare cu mobilier școlar, care a fost livrat școlilor până la data de 13 septembrie a.c. Clasele pregătitoare proiectate pentru anul școlar 2013-2014 vor funcționa în unități școlare în care au funcționat și anul trecut, nefiind necesare alte modificări ale spațiilor utilizate. În paralel, în perioada iulie-august, s-au asigurat și desfășurat programele de formare pentru cadrele didactice care vor fi încadrate la clasele pregătitoare pentru anul școlar 2013-2014 într-o formulă asemănătoare celei derulate anul trecut școlar, prin cadrele didactice-resursă formate în cadrul proiectului MEN, procentul personalului calificat încadrat fiind mai mare decât în anul precedent. În opinia mea, înființarea în cadrul învățământului primar a acestor clase pregătitoare a facilitat adaptarea copiilor la mediul și programul școlar. Nu în ultimul rând, introducerea în trunchiul comun, începând din acest an școlar, a unei ore pentru studiul unei limbi moderne constituie de asemenea un câștig pentru copii.

Cum stați la capitolul acoperirea posturilor didactice?

Încadrarea pe posturi/catedre a persona­lului didactic calificat în unitățile școlare din județul Brașov este realizată în proporție de aproximativ 98%, din totalul celor peste 6.000 de norme didactice. Estimăm că vom avea și în anul școlar 2013-2014 un procent de aproximativ 2% cadre didactice în curs de calificare sau necalificate în unități școlare din zone izolate greu accesibile și în cele cu populație școlară aparținând minorităților. Sunt situații determinate de faptul că foarte puține primării pot deconta naveta cadrelor didactice, că nu există posibilitatea ca tinerii să se stabilească în localitățile respective sau să beneficieze de alte facilități. Consider că varianta inițială de titularizare a candidaților, în baza art. 253 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, pe post/catedră în unitatea școlară, și nu în sistem, ar fi asigurat o mai bună încadrare și stabilitate a personalului didactic, în mod deosebit în unități școlare din mediul rural.

Care au fost realizările de când ați luat conducerea ISJ Brașov?

Rezultatele în ansamblu înregistrate de școala brașoveană în anul școlar 2012-2013 sunt expresia unei activități exigente și responsabile, lucide și în egală măsură creatoare. Avem dascăli deosebiți, care propun un demers educativ motivat din perspectiva competitivității, atenți să stimuleze în permanență creativitatea elevilor. Adoptând o atitudine lucidă față de propria activitate, slujitorii școlii brașovene au asigurat acel reglaj necesar stării de normalitate, în absența căreia nu se poate realiza finalitatea scontată.

Am pus un deosebit accent pe componenta educativă a activității noastre, cu scopul creșterii motivației copiilor pentru studiu, diminuării violenței în școli, a absenteismului și abandonului școlar. Consider că avem datoria de a le prezenta elevilor autenticele modele valorice, care să creeze convingeri și un comportament adecvat. Activitatea instructivă a fost în felul acesta reînțeleasă din unghiul educației, astfel încât tânărul să fie capabil să înțeleagă diferența dintre valoare și nonvaloare, ceea ce-i permite să se integreze firesc în normalitatea dorită a lumii contemporane, contribuind el însuși la instalarea acestei normalități.

De asemenea, am avut în centrul atenției schimbarea perspectivei generale asupra integrării copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă, prin acțiuni, forme și modalități cu amprentă personală.

ISJ Brașov și Filiala Brașov a Societății de Științe Matematice din România, cu sprijinul Consiliului Județean Brașov și al Universității Transilvania, din Brașov, a găzduit cea de-a 64-a ediție a etapei naționale a Olimpiadei de Matematică la clasele a VII-a – a XII-a. De asemenea, am organizat Olimpiada Națională de Limbă și Literatură Maghiară și Concursul Național „Democrație și Toleranță”. Menționez aici faptul că 229 de elevi brașoveni au participat la competiții de nivel național, 99 dintre acești copii minunați obținând premii și medalii.

Am reușit să edităm prima revistă a ISJ Brașov, intitulată „Corona”, care să oglindească spiri­tualitatea, preocupările cadrelor didactice brașovene și nu numai și care să constituie în același timp un stimulent pentru deschiderea lor spre creativitate.

Ce este stringent pentru învățământul brașovean și ce faceți pentru asigurarea calității învățământului brașovean?

Faptul că în anul școlar pe care tocmai l-am încheiat nu am reușit să mobilizez autoritățile locale să asigure locații corespunzătoare Liceului de Muzică Tudor Ciortea și Liceului cu Program Sportiv, din Brașov, unități școlare vocaționale, astfel încât să putem oferi unor copii valoroși, cu performanțe și premii la competiții naționale și internaționale și în egală măsură dascălilor lor condiții corespunzătoare pentru a performa.

De asemenea, voi promova și multiplica proiectul „Școala Profesională Germană Kronstadt” și oferta educațională prin învățămân­tul profesio­nal, astfel încât agenții economici să poată beneficia de specialiști pentru domeniile în care își desfășoară activitatea.

Cred că un sistem educațional modern presupune continuitate și respect față de tradiție. Astfel, tradiția consfințește prezentul prin valorile consacrate, verificate îndelung, pe care le promovează. În afara acestor valori, comunicarea noastră cu generația tânără de astăzi nu poate exista.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU