Studiu privind curriculumul (VII) – Propunere plan-cadru învăţământ secundar – România

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT
CICLUL INFERIOR AL LICEULUI – Clasele a IX-a și a X-a
CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI – Clasele a XI-a și a XII-a
FILIERA TEORETICĂ, PROFIL REAL
SPECIALIZAREA: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
Varianta propusă – pentru specializarea matematică-informatică – are la bază următoarele consideraţii:
Asumarea specializării, prin reprezentarea procentuală majoritară a matematicii, tehnologiei informaţiei, informaticii şi ştiinţelor;
Curriculum obligatoriu la nivel naţional, care să fie transpus în programe, manuale, resurse educaţionale şi evaluări/examene care să permită absolventului acestei specializări să acceadă cu prioritate în domenii de studii sau profesionale specifice;
Competenţă academică, dar şi multiplicarea contextelor care să determine formarea de competenţe transversale;
Încurajarea exprimării propriilor opinii şi a activităţilor în colaborare.
În acord cu elementele caracteristice cuprinse în perspectivele descrise anterior, considerăm util ca planul-cadru să fie constituit în baza unor cicluri/etape precum:
Ciclul de iniţiere/preparator, asociat clasei a IX-a, asigurând continuitatea curriculumului şi facilitarea învăţării printr-o adaptare treptată a strategiilor didactice asociate activităţilor de clasă/extraşcolare etc.;
Ciclul de sinteză a formării generale, asociat clasei a X-a, cu finalizare printr-o evaluare de tip test de formare generală obligatorie, asigurând în acelaşi timp şi o evaluare de curriculum şi sistemică;
Ciclul de specializare, asociat claselor a XI-a şi a XII-a, cu accent pe discipline caracteristice specializării, cu finalizare prin examen de bacalaureat.
 
 

ARIA CURRICULARĂ
 
Disciplina
Clasa a IX-a
Ore / săptămână (1)
 
Clasa a X-a
ore/săptămână (20)
 
Clasa a XI-a
ore/săptămână
 
Clasa a XII-a
ore/săptămână (21)
 
Trunchi
comun
(TC)
 
Curriculum
stabilit la
nivelul școlii
(CD+CDS)
 
Trunchi
comun
(TC)
 
Curriculum
stabilit la
nivelul școlii
(CD+CDS)
 
Trunchi
comun
(TC)
 
Curriculum
stabilit la
nivelul școlii
(CD+CDS)
 
Trunchi
comun
(TC)
 
Curriculum
stabilit la
nivelul școlii
(CD+CDS)
 
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 min.  – max. 6 min.  – max. 6 min.  – max. 6 min.  – max.
Limba şi literatura română (2) 3 (3) 2 2 2
Limba modernă 1 (4) 2 2 2(5) 2(6)
Limba modernă 2 (4) 2 2 2 (5) 2 (6)
Discipline opționale (7)
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 9 9 1 10 1 7 1
Matematică (8) 3 3 1 CD – matematică prin proiecte (9) 4 (10) 1 CD matematică prin proiecte / cercetare 5 1 CD matematică prin proiecte / cercetare
Fizică 2 2 2 2 Ştiinţe aplicate (11) (12)
Chimie 2 2 2
Biologie 2 2 2 (13)
Discipline opționale (14)  
OM ŞI SOCIETATE (15) 5 4 3 2
Istorie 1 1 1 abordări integratoare / proiecte 1 studii de caz
Geografie 1 1
Discipline socio-umane 1 1 1 abordări integratoare / dezbateri
Religie/Morală 1
Educație antreprenorială 1 1 1 1
Discipline opționale        
ARTE  (16) 2 1 1 0
Educație vizuală 1 1 1
Educație muzicală 1
Discipline opționale      
EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ȘI SĂNĂTATE (17) 2 2 2 2
Educaţie fizică 2 2 2 2
Discipline opționale        
TEHNOLOGII (18) 3 4 1 4 1 4 1
TIC 2 2 1 CD tehnologii aplicate 1 1 CD tehnologii aplicate 1 1 CD tehnologii aplicate
Informatică 1 2 3 3
Discipline opționale        
CONSILIERE ŞI ORIENTARE (19) 2 1 1 1 1 1 1
Consiliere şi orientare. Dezvoltare personală. 2 1 1 1
Discipline opționale     1 CDŞ   1 CDŞ   1 CDŞ
TOTAL ore trunchi comun / curriculum stabilit la nivelul școlii 30 0 27 3 27 3 22 3
TOTAL 30 TC = 30 27 TC + 2 CD + 1 CDŞ= 30 27 TC + 2 CD + 1 CDŞ =30 22 TC + 2 CD + 1 CDŞ = 25

 
Stelian Victor FEDORCA,
Consilier Guver­nul României
Florian Ionel LIXANDRU,
inspector școlar general, ISMB
Ana Elisabeta Naghi,
Ministerul Educației Naționale
Liliana TODERIUC,
inspector școlar general adjunct, ISMB
Gabriel VRÎNCEANU,
director CCD București