Socialize

Facebook
Home » Teorii si strategii » Didactica » Studiu privind curriculumul (IX)

Studiu privind curriculumul (IX)

Analiză statistică şi observaţii

Prezentare a distribuţiei orelor pe arii curriculare şi total ore/săptămână/an de studiu.

 

LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 0* 6 0* 6 0* 6 0*
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 9 0 9 2 9 3 9 0
OM ŞI SOCIETATE 5 0 4 0 3 0 2 0
ARTE 2 0 1 0 1 0 0 0
EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ȘI SĂNĂTATE 2 0 2 0 2 0 2 0
TEHNOLOGII 3 0 4 0 3 1 3 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE 2 1 1 1 1 1 1
TOTAL ore trunchi comun / curriculum stabilit la nivelul școlii 30 0 27 3 25 5 23 2
TOTAL 30 TC = 30 27 TC + 3 CDŞ= 30 26 TC + 1 CD + 3 CDŞ =30 23 TC + 1 CD + 1 CDŞ = 25

 

Observaţii: *Se referă la numărul de ore CD şi CDS.

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT
CICLUL INFERIOR AL LICEULUI – Clasele a IX-a și a X-a
CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI – Clasele a XI-a și a XII-a
FILIERA TEORETICĂ, PROFIL UMANIST
SPECIALIZAREA: ŞTIINŢELE SOCIALE

 

ARIA CURRICULARĂ

 

Disciplina

Clasa a IX-a

Ore/ săptămână

Clasa a X-a

ore/săptămână

Clasa a XI-a

ore/săptămână

Clasa a XII-a

ore/săptămână

Trunchi

comun

(TC)

 

Curriculum

stabilit la

nivelul școlii

(CD+CDS)

Trunchi

comun

(TC)

 

Curriculum

stabilit la

nivelul școlii

(CD+CDS)

Trunchi

comun

(TC)

 

Curriculum

stabilit la

nivelul școlii

(CD+CDS)

Trunchi

comun

(TC)

Curriculum

stabilit la

nivelul școlii

(CD+CDS)

LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 min.  – max. 8 min.  – max. 8 min.  – max. 6 min.  – max.
Limba şi literatura română 3 2 2 2
Limba modernă 1 2 2 2 2
Limba modernă 2 2 2 2 2
Limbă şi civilizaţie veche (latină / greacă)   2   2    
Discipline opționale 1 CDŞ
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 0 6 0 2 2 2 1
Matematică 2 2 2 2  
Fizică 2 2

 

Chimie
Biologie 2 2
Discipline opționale 2 CD – teme integratoare privind înţelegerea lumii înconjurătoare 1 CD – aspecte moral-juridice privind cercetarea ştiinţifică
OM ŞI SOCIETATE 8 0 7 0 9 1 7 1
Istorie 2 2 3 4 ore alocate uneia dintre opţiuni (istorie sau geografie)
Geografie 2 2 3
Discipline socio-umane 2 2 2 – abordări integratoare / dezbateri 2 – abordări integratoare / dezbateri
Religie/Morală 1
Educație antreprenorială 1 1 1 1
Discipline opționale     1 CDŞ   2 CDŞ
ARTE 2 0 2 0 2 0 0 0
Educație vizuală 1 2- Istoria artelor clasice 2- Istoria artelor moderne
Educație muzicală 1
Discipline opționale      
EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ȘI SĂNĂTATE 2 0 2 0 2 0 2 0
Educaţie fizică 2 2 2 2
Discipline opționale        
TEHNOLOGII 3 0 3 0 1 1 1 1
TIC 2 2 1 1 CD tehnologii aplicate în ştiinţe sociale 1 1 CD tehnologii aplicate în ştiinţe sociale
Informatică 1 1
Discipline opționale        
CONSILIERE ŞI ORIENTARE 2 0 1 1 1 1 1 1
Consiliere şi orientareDezvoltare personală 2 1 1 1
Discipline opționale     1 CDŞ   1 CDŞ   1 CDŞ
TOTAL ore trunchi comun / curriculum stabilit la nivelul școlii 30 0 29 1 25 5 19 6
TOTAL 30 TC = 30 29 TC + 1 CDŞ= 30 25 TC + 3 CD + 2 CDŞ =30 19 TC + 2 CD + 4 CDŞ = 25

 

Prezentare a distribuţiei orelor pe arii curriculare şi total ore/săptămână/an de studiu.

 

LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 0* 8 0* 8 0* 6 1*
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 0 6 0 2 2 2 1
OM ŞI SOCIETATE 8 0 7 0 9 1 7 2
ARTE 2 0 2 0 2 0 0 0
EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ȘI SĂNĂTATE 2 0 2 0 2 0 2 0
TEHNOLOGII 3 0 3 0 1 1 1 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE 2 0 1 1 1 1 1 1
TOTAL ore trunchi comun/curriculum stabilit la nivelul școlii 30 0 29 1 25 5 19 6
TOTAL 30 TC = 30 29 TC + 1 CDŞ= 30 25 TC + 3 CD + 2 CDŞ =30 19 TC + 2 CD + 4 CDŞ = 25

 

Observaţii:

*Se referă la numărul de ore CD şi CDS.

–  datorită paletei mai ample de trasee educaţionale sau profesionale după finalizarea învăţământului secundar superior, numărul de ore alocate zonei de alegere (la diferite niveluri) este crescător şi considerabil
mai mare faţă de celelalte planuri cadru.

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT

CICLUL INFERIOR AL LICEULUI – Clasele a IX-a și a X-a

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI – Clasele a XI-a și a XII-a

FILIERA TEORETICĂ, PROFIL UMANIST

SPECIALIZAREA: FILOLOGIE

 

ARIA CURRICULARĂ

 

Disciplina

Clasa a IX-a

Ore/ săptămână

Clasa a X-a

ore/săptămână

Clasa a XI-a

ore/săptămână

Clasa a XII-a

ore/săptămână

Trunchi

comun

(TC)

 

Curriculum

stabilit la

nivelul școlii

(CD+CDS)

Trunchi

comun

(TC)

 

Curriculum

stabilit la

nivelul școlii

(CD+CDS)

Trunchi

comun

(TC)

 

Curriculum

stabilit la

nivelul școlii

(CD+CDS)

Trunchi

comun

(TC)

 

Curriculum

stabilit la

nivelul școlii

(CD+CDS)

LIMBĂ ŞI COMUNICARE 8 min.  – max. 8 min.  – max. 11 min.  – max. 10 min.  – max.
Limba şi literatura română 3 3 5 5
Limba modernă 1 2 2 2 2 CD de aprofundare la una dintre limbi 2 1 CD de aprofundare la una dintre limbi
Limba modernă 2 2 2 2 2
Limbă şi civilizaţie veche (latină/ greacă) 1   1      
Discipline opționale 2 – a treia limbă / lingvistică 1 – a treia limbă / lingvistică  
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 0 6 0 2 2 2 1
Matematică 2 2 2 – cercetare lingvistică 2 – cercetare lingvistică  
Fizică 2 2

 

Chimie
Biologie 2 2
Discipline opționale 2 CD – teme integratoare privind înţelegerea lumii înconjurătoare 1 CD – teme integratoare – analiză şi raţionament pe text ştiinţific
OM ŞI SOCIETATE 7 0 7 0 5 0 5 0
Istorie 2 2 2 – abordări integratoare/ dezbateri 2 – abordări integratoare/ dezbateri
Geografie 2 2
Discipline socio-umane 2

 

2 2 – abordări integratoare/ dezbateri 2 – abordări integratoare/ dezbateri
Religie/Morală 1 – Cre-dinţe şi coduri morale
Educație antreprenorială 1 1 1 1
Discipline opționale      
ARTE 2 0 2 0 2 0 0 0
Educație vizuală 1 2- Istoria artelor clasice 2- Istoria artelor moderne
Educație muzicală 1
Discipline opționale      
EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ȘI SĂNĂTATE 2 0 2 0 2 0 2 0
Educaţie fizică 2 2 2 2
Discipline opționale        
TEHNOLOGII 2 0 2 0 1 1 1 1
TIC 1 1 1 1 CD limbaje şi coduri 1 1 CD limbaje şi coduri
Informatică 1 1
Discipline opționale        
CONSILIERE ŞI ORIENTARE 2 0 1 1 1 1 1 1
Consiliere şi orientare. Dezvoltare personală. 2 1 1 1
Discipline opționale     1 CDŞ   1 CDŞ   1 CDŞ
TOTAL ore trunchi comun / curriculum stabilit la nivelul școlii 30 0 29 1 24 6 21 4
TOTAL 30 TC = 30 29 TC + 1 CDŞ= 30 24 TC + 3 CD + 1 CDŞ =30 21 TC + 3 CD + 1 CDŞ = 25

 

Stelian Victor FEDORCA,
Consilier Guver­nul României

Florian Ionel LIXANDRU,
inspector școlar general, ISMB

Ana Elisabeta Naghi,
Ministerul Educației Naționale

Liliana TODERIUC,
inspector școlar general adjunct, ISMB

Gabriel VRÎNCEANU,
director CCD București