Strategia Națională pentru Tineret, lansată în dezbatere publică

Ministerul Tineretului și Sportului a lansat în dezbatere publică Strategia Națională pentru Tineret 2014-2020, având ca obiectiv general „susținerea participării active a tinerilor la viața economică, socială, culturală și politică a țării, asigurând oportunități egale de acces la educație, ocupare și condiții de viață decente, inclusiv pentru grupurile vulnerabile”.
Secretarul de stat pentru activitatea de tineret, Cristian Cosmin, a prezentat domeniile de intervenție pe baza viitoarei strategii: Cultură și educație nonformală, Muncă și antreprenoriat, Sănătate, sport și recreere, Participare și volun­tariat. Obiectivul de convergență al tuturor acestor domenii de intervenție îl constituie incluziunea socială.
Secretarul de stat în Ministerul Educației Naționale, Ștefania Duminică, a reliefat implicarea ministerului în fiecare dintre domeniile compo­nente ale strategiei. Astfel, caracterul nonformal se regăsește în conținutul activităților extracurriculare. Formarea și educarea pentru muncă și antre­prenoriat dețin un cadru semnificativ de concretizare prin învățământul profesional dual, secretarul de stat Ștefania Duminică remarcând interesul agenților economici pentru colaborare cu unități de învățământ, în scopul pregătirii resursei umane. În privința educației pentru sănătate, sport și recreere, din perspectiva Ministerului Educației Naționale, a fost reamintit obiectivul creșterii numărului de ore de educație fizică din planurile de învățământ. Dar ampli­ficarea activității sportive și de educație fizică, a semnalat Ștefania Duminică, se va regăsi și în activitatea asociațiilor sportive din școli, precum și în competițiile sportive școlare. În același context al prezentării domeniilor de aplicare a Strategiei Naționale pentru Tineret, secretarul de stat în Ministerul Educației Naționale s-a referit la creșterea atracției elevilor și studenților către activități de voluntariat.
La rândul său, reprezentantul UNICEF în România, Sandie Blanchet, a subliniat că „problemele cele mai importante cu care se confruntă adolescenții și tinerii din România, identificate de UNICEF, sunt sărăcia și excluziunea socială, problemele din domeniile educației, sănătății și al ocupării forței de muncă”.
Dezbaterea publică asupra Strategiei Naționale pentru Tineret 2014-2020 se va derula până la sfârșitul lui octombrie, cu participare interministerială, interinstituțională și interorga­niza­țională. Observații, sugestii etc. pot fi trimise la adresa strategietineret@mts.ro. (F.A.)