Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Stare de alertă! Noile manuale școlare produc tensiuni între edituri și minister

Stare de alertă! Noile manuale școlare produc tensiuni între edituri și minister

Asociația Cartea Școlară
Scrisoare deschisă către Ministrul Educației, Remus Pricopie

Remus Pricopie

Stimate Domnule Ministru,
Asociația Cartea Școlară, luând act de declarațiile dumneavoastră făcute după publicarea Specificațiilor tehnice pentru realizarea noilor manuale și a Metodologiei privind regimul manualelor școlare, dar și de reacțiile unor editori și ale presei, vă supunem atenției următoarele:
– de-a lungul timpului (indiferent despre ce guverne vorbim), ministerul nu a avut un program constant și coerent de achiziție și înnoire a manualelor școlare; situația bizară în care ne aflăm, aceea de a avea pe piață manuale aflate în uz de 17 ani (la clasa a V-a, de exemplu), nu este creată de edituri, ci de minister; considerăm inacceptabilă observația dumneavoastră cum că manualele au fost date editurilor pe timp nelimitat; dacă veți citi documentațiile anterioare de licitație, veți vedea că durata de viață a unui manual este de 6 ani; considerăm incorect ca opiniei publice să i se insufle ideea falsă că editurile nu au înnoit manualele când de acest proces se ocupă ministerul;
– considerăm total neproductivă graba cu care se dorește implementarea manualelor digitale, în condițiile în care nu a existat nicio perioadă de analiză aprofundată a consecințelor unui astfel de demers; ați dat la un moment dat exemplul Poloniei, dar ați omis să precizați perioada de pilotare a acestui proiect în învățământul polonez; nicăieri în Europa un astfel de demers nu a fost făcut mecanic, fără o pregătire minuțioasă a implementării lui. Știți foarte bine că există o lipsă de experiență reală în acest domeniu în România, de la nivelul evaluatorilor unor astfel de manuale până la nivelul cadrelor didactice care să le utilizeze, al ministerului, care să implementeze, și al autorilor și editurilor, care să le realizeze. Evenimentele din ultimul an au fost de natură să accentueze haosul și dezorientarea în acest domeniu. Sincopele în aprobarea calendarului, a Specificațiilor tehnice și a Metodologiei, ca și anunțarea repetată a iminenței publicării pe SEAP a Caietului de sarcini sunt fapte reale, care susțin adevărul celor semnalate de către editori;
– pentru licitația din 2 iunie considerăm că păstrarea numărului de AMII în formatul 90+60 și renunțarea la AMII interactiv și AMII complex ar întruni condițiile unui manual digital cu un cost rezonabil și posibil de realizat în acest interval de timp, prin care elevul reușește să atingă un profil cognitiv superior. Vă propunem abordarea graduală și progresivă a manualului digital în învățământul românesc. De aceea, o formă simplă, flexibilă, accesibilă, dar substanțială și eficientă din punct de vedere educațional ni se pare formula cea mai bună pentru faza actuală, de început, a proiectului inițiat de dvs. În anii școlari viitori, ar urma ca manualul digital să devină din ce în ce mai complex, în acord cu posibilitățile pe care ni le pune la dispoziție tehnologia informatică. Susținem cele afirmate de dumneavoastră, și anume că, în această licitație, ministerul dorește să aibă un control asupra prețurilor. În condițiile în care Caietul de sarcini nu este aprobat, iar Specificațiile tehnice actuale au fost publicate cu o întârziere de 6 luni, singura soluție pentru organizarea licitației este aceea ca cerințele de realizare a manualului digital să fie rezonabile atât în privința costurilor, cât și a calendarului de lucru;
– ținând cont de declarația dumneavoastră conform căreia manualul ar fi utilizat în principal la clasă și că fiecare clasă va fi dotată cu un computer și un retroproiector, considerăm că formula optimă a manualului este ca, în prima etapă, anul școlar 2014-2015, acesta să apară într-o formă simplificată, cu un conținut esențializat, adaptat folosirii lui pe PC și laptop. Costurile unui astfel de manual nu ar trebui să depășească costurile manualului tipărit, adică 3-5 lei.
Ne exprimăm speranța că veți ține cont de aceste observații, făcute cu bună-credință și cu dorința de a contribui la realizarea reformei manualelor, și că receptivitatea dvs. se va reflecta într-un set nou de specificații tehnice, care să facă proiectul realist, accesibil și realizabil.

ASOCIAȚIA CARTEA ȘCOLARĂ