Socialize

Facebook
Home » Societate » Educatie pentru societate » Educatie in Uniunea Europeana » Seminar european de formare pe tema educaţiei pentru o cetăţenie democratică

Seminar european de formare pe tema educaţiei pentru o cetăţenie democratică

Formarea culturii democratice a elevilor constituie una dintre dimensiunile moderne şi de actualitate ale învăţământului românesc, racordat la cel european. Competenţele democratice şi interculturale reprezintă capacitatea de mobilizare şi de utilizare a unor valori, atitudini, aptitudini şi cunoştinţe cu scopul integrării eficiente în situaţii democratice şi interculturale.

În perioada 12-13 ianuarie s-a desfăşurat, cu succes, seminarul european de formare „Educaţia democratică la şcoală. De ce? Cum?“, organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău şi Centrul Cultural Francofon Buzău, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Buzău, Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Buzău, şi Asociaţia Europeană GERFEC.

Pe baza identificării nevoilor de formare ale profesorilor buzoieni, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău şi Centrul Cultural Francofon Buzău au propus asociaţiei europene GERFEC organizarea, în premieră, la Buzău, a acestei activităţi de formare la care au participat 52 de profesori de la toate nivelurile de învăţământ, din judeţele Buzău şi Prahova.

Seminarul de formare a propus activităţi în plen şi pe grupe, în limba engleză şi în limba franceză, coordonate de dna prof. Kari Florens, din Norvegia, şi dna prof. Monique Chauvet, din Franţa, preşedinta şi, respectiv, secretara Asociaţiei Europene GERFEC. După o introducere a formatorilor şi a aşteptărilor participanţilor, s-au prezentat documente pe tema educaţiei democratice, elaborate de către Consiliul Europei de la Strasbourg, Asociaţia GERFEC fiind acreditată de această instituţie europeană.

Prin valorifocarea experienţelor din activitatea şcolară şi extraşcolară, profesorii au lucrat în echipe cu scopul stabilirii şi prezentării unor valori, atitudini, aptitudini care să contribuie la dezvoltarea competenţelor elevilor în domeniul educaţiei democratice. Prezentările frontale au evidenţiat diversitatea de opinii şi de experienţe ale participanţilor, cu exemple de bune practici din învăţământul din România, Franţa şi Norvegia.  Având la bază necesitatea unor schimbări de viziune în mediul şcolar, formatoarele au explicat conceptul de comunicare empatică, lansând şi un exerciţiu de rol la finalul căruia profesorii au discutat importanţa dialogului şi a comunicării pentru stimularea dezvoltării personale a elevilor.

În a doua zi de formare, profesorii au discutat şi au oferit exemple de valori democratice promovate în şcoala românească, cu scopul dezvoltării colaborării dintre elevi, pentru stabilirea unei atmosfere democratice şi a rezolvării paşnice a conflictelor.

Doamnele profesoare Kari Florens şi Monique Chauvet, formatoare cu experienţă internaţională, au apreciat, la finalul seminarului, calitatea deosebită a pregătirii profesionale a cadrelor didactice participante, deschiderea către colaborare şi dorinţa de formare continuă, evidenţiind posibilitatea organizării, la Buzău, a unui nou modul de formare pe tema interculturalităţii. Acest aspect va fi discutat în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al Asociaţiei Europene GERFEC din care fac parte dna prof. Florina Stoian, inspector şcolar general al ISJ Buzău, şi dna prof. Pleşea Maria-Monalisa, preşedinta Centrului Cultural Francofon Buzău. De asemenea, profesorii buzoienii vor fi invitaţi şi la stagiul european de formare din luna iulie, la Torres Novas, Portugalia, organizat de această asociaţie, cu filiale în 17 ţări europene, şi acreditată de Consiliul Europei de la Strasbourg, în domeniul formării în educaţie.

Reuşita acestei activităţi de formare ne întăreşte convingerea că profesorii buzoieni sunt interesaţi de formarea continuă, fapt demonstrat şi de participarea a peste 30 de profesori de limba franceză la cursul de formare în domeniul didacticii FLE, organizat de ISJ Buzău, pe 11 ianuarie, la CN Mihai Eminescu, când dna prof. Dobre Florentina a diseminat rezultatele stagiului de fromare CREFECO la care a participat în acest an şcolar.

În calitate de organizatori, le mulţumim tuturor partenerilor şi profesorilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea, în premieră, la Buzău, a unui seminar european de formare, în limbile engleză şi franceză, o excelentă ocazie de a dezvolta competenţele profesorilor pentru o educaţie democratică în mediul şcolar, şi de colaborarea instituţională, în domeniul educaţiei, la nivel european.

Inspector şcolar general,
Prof. Florina STOIAN                 

Inspector şcolar pentru limbi romanice,
Preşedinte Centrul Cultural Francofon Buzău,
Prof.  Maria-Monalisa PLEŞEA