Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Scopul educației este să transforme oglinzile în ferestre”

„Scopul educației este să transforme oglinzile în ferestre”

Valeria GhergheInterviu cu prof. Valeria Gherghe, inspector general al ISJ Teleorman

Stimată doamnă inspector general, funcția aceasta nu a fost niciodată ușoară, dar anul acesta a fost, se pare, mai dificilă decât de obicei. Cum a fost vara pentru dvs.?

Având în vedere faptul că anul școlar 2012-2013 s-a încheiat la 31 august, perioada de vară a acestuia a fost una marcată de parcurgerea etapelor examenelor naționale, admiterii absolvenților de clasa a VIII-a în învățământul liceal, ocupării posturilor didactice prin concursul de titularizare, la care se adaugă și procesul de pregătire a unităților de învățământ pentru începerea în condiții optime a noului an școlar. Astfel, pentru buna desfășurare a acestor activități a fost nevoie, într-adevăr, de conjugarea eforturilor tuturor factorilor implicați în educație (inspectori școlari, directori ai unităților de învățământ, cadre didactice, autorități locale). Am parcurs o etapă care a necesitat alocarea unui buget de timp semnificativ, o monitorizare continuă din partea echipei Inspectoratului Școlar Județean Teleorman.

De asemenea, în cursul acestei veri, ISJ Teleorman a finalizat cu succes două mari proiecte cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: „E-manager școala plus” și „Cariera de succes în învățământul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative!”, ale căror conferințe de diseminare s-au desfășurat la Sinaia, în perioada 7-11 august 2013.

Cum stă județul Teleorman la nivelul clasei pregătitoare, atât în zona rurală, cât și în zona urbană? Acest nivel de studiu încă generează probleme în multe zone din țară, atât în ceea ce privește mobilierul și spațiul adecvat, cât și în ceea ce privește personalul calificat.

Inspectoratul Județean Teleorman a făcut demersurile necesare pentru școlarizarea tuturor copiilor în învățământul primar și cuprinderea lor în clasa pregătitoare.

Au fost inițiate acțiuni specifice de atragere a copiilor în clasa pregătitoare, prin comisiile de înscriere din fiecare școală, atât în mediul rural, cât și în mediul urban, începând cu recensământul populației școlare, continuând cu Ziua porților deschise și încheind cu înscrierea propriu-zisă în aplicația dedicată, on-line.

La nivelul județului nostru nu s-au înregistrat situații deosebite. Spațiile școlare sunt adecvate, aspect care a fost urmărit de ISJ Teleorman în cadrul unei ample inspecții tematice. Trebuie să recunoaștem buna colaborare cu consiliile locale, care, la rândul lor, au înțeles importanța școlarizării copiilor în condiții optime.

La începutul anului școlar, fiecare școală care organiza învățământ primar cu clase pregătitoare avea procurat și pregătit mobilierul specific. Au fost înregistrate câteva probleme cu furnizorii, dar, printr-o atentă monitorizare, acestea au fost depășite.

În privința personalului care acoperă încadrarea la clasa pregătitoare, în județul Teleorman nu există cadre didactice necalificate și neformate pentru preluarea clasei pregătitoare. Astfel, în anul școlar 2012-2013 au funcționat 124 de clase pregătitoare, în care au fost înscriși 1.960 de elevi, sub îndrumarea a 124 de cadre didactice, formate la nivel județean și implicit național, prin Proiectul POSDRU „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor-cheie la școlarii din clasele I-IV” – program de formare continuă de tip «blended learning» pentru cadrele didactice din învățământul primar”, al cărui beneficiar este Ministerul Educației Naționale.

Pentru acest an școlar, la nivelul județului, s-au înscris pentru clasa pregătitoare 2.696 de elevi, în 149 de clase, din care 17 în regim simultan, la care predau 150 de cadre didactice, formate în perioada iulie-august 2013.

Cum stați la capitolul acoperirea posturilor didactice pentru noul an școlar?

La nivelul învățământului preuniversitar din județul Teleorman, pentru anul școlar 2013-2014 există un total de 4.741,71 posturi, pe care sunt încadrate 5.462 de persoane.

Situația ocupării normelor didactice, pentru toate tipurile de finanțare, pentru anul școlar 2013-2014 este: total norme/posturi didactice educatoare: 535, din care 219 în mediul urban, 316 în mediul rural; total norme/posturi didactice învățători: 718,11, din care 225,50 în mediul urban, 492,61 în mediul rural; total norme/posturi didactice profesori: 1985,12, din care 1099,69 în mediul urban, 885,43 în mediul rural; total norme/posturi didactice învățământ special: 120,17, din care 120,17 în mediul urban, 0 în mediul rural; total norme/posturi didactice discipline tehnologice: 200,23, din care 161,89 în mediul urban, 38,34 în mediul rural; total norme/posturi didactice pregătire și instruire practică: 53,65, din care 45,79 în mediul urban, 7,86 în mediul rural.

Din totalul normelor didactice, ocupate cu titulari (încadrați la norma de bază) sunt 2.636,69, din care 1.397,82 în mediul urban, 1.238,87 în mediul rural. 495,79 norme/posturi didactice sunt ocupate de cadre didactice calificate, participante la concursurile de titularizare 2013, 2012, 2011, 2010, cu note/medii de repartizare de minimum 5 (cinci), angajate pe perioadă determinată, cu norma de bază sau pe fracțiune de normă, din care 174,82 sunt în mediul urban și 320,97 în mediul rural.

Sunt și norme/posturi didactice ocupate cu personal didactic calificat asociat, încadrat în regim de plata cu ora, respectiv 38,91 norme/posturi didactice, sau cu personal didactic calificat pensionat (34,86 norme/posturi didactice). Cu personal didactic fără studii corespunzătoare postului sunt ocupate 27,62 norme, ceea ce reprezintă aproape 0,76%.

Numărul total de persoane distincte încadrate în învățământul preuniversitar de stat este de 4.259, din care titulari 3.015 (70%), angajați pe perioadă determinată 988, personal didactic asociat – 100 de persoane, personal didactic pensionat – 115 persoane, angajați pe perioadă determinată fără studii corespunzătoare postului – 41 de persoane.

Din analiza obiectivă a situației prezentate rezultă faptul că județul Teleorman are resursa umană necesară, calificată, flexibilă și disponibilă pentru noile abordări curriculare, astfel încât să acopere posturile didactice pentru anul școlar 2013-2014.

Marile probleme au fost legate anul acesta, ca de fapt în toții anii din ultimele două decenii, de starea deplorabilă a multor instituții de învățământ, mai ales din zona rurală.

După cum se știe, clădirile și terenurile unităților de învățământ preuniversitar de stat, încă din anul 2000, în baza Ordonanței de Guvern nr. 30, au fost declarate bunuri imobile ce aparțin domeniului public local, în speță unităților administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județe).

Ținând cont de contextul economic al țării, precum și de faptul că autoritățile publice locale încă nu-și pot permite alocarea unor resurse financiare suficiente privind utilizarea acestora pentru cheltuieli de capital, respectiv investiția în clădirile unităților de învățământ, au fost solicitate și alocate, în ultimii 7 ani, sume importante, prin acte normative emise de Guvern (buget de stat), care au fost utilizate pentru construirea sau reabilitarea unor unități școlare, peste 40 în județul nostru.

Proiectul de Reabilitare a Infrastructurii Școlare, implementat de Ministerul Educației Naționale, a vizat, în județul Teleorman, consolidarea/reabilitarea a 11 unități de învățământ preuniversitar până în anul 2013, toate beneficiind și de dotare cu mobilier școlar nou pentru toate sălile de clasă existente.

Totuși, infrastructura învățământului preuniversitar de stat teleormănean, mai ales cea din mediul rural, nu poate face „notă discordantă” față de cea a unităților administrativ-teritoriale, fiind parte din stadiul dezvoltării localităților respective, care, în prezent, nu dispun în totalitate de alimentare cu apă potabilă sau (mai ales) de canalizare în sistem centralizat. Majoritatea clădirilor unităților noastre de învățământ (din cele care nu sunt autorizate sanitar) suferă exact la acest capitol, dar nu putem face afirmația că în județul Teleorman există clădiri care să arate „deplorabil”.

Ne dorim ca investiția în infrastructură să continue, iar în viitorul apropiat toate unitățile școlare din județul Teleorman să fie moderne, stimulative și prietenoase.

Ce este stringent în momentul de față pentru învățământul teleormănean și ce faceți pentru asigurarea calității învățământului teleormănean?

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman va urmări cu prioritate asigurarea calității actului didactic și creșterea performanței manageriale în toate unitățile de învățământ teleormănene, printr-un număr semnificativ de inspecții tematice, cuprinse în Graficul unic de monitorizare și control pentru anul școlar 2013-2014. Totodată, se va continua organizarea în bune condiții a simulărilor pentru examenele naționale, pentru a crește promovabilitatea atât la evaluarea națională, cât și pentru examenul de bacalaureat, motiv pentru care ISJ Teleorman a depus două proiecte, cu activități ce vizează performanțele la examenele naționale, în parteneriat cu ISJ Dolj, proiecte ce așteaptă să fie evaluate.

De asemenea, vom fi beneficiarii unei finanțări europene pentru două proiecte internaționale, în parteneriat cu instituții publice și private din Europa, proiecte ce vor fi derulate începând cu acest an școlar, pe componentele Grundtvig și Leonardo da Vinci. Parteneriatul de învățare Grundtvig cu titlul „Community Mentoring for Social Inclusion” va fi derulat pe o perioadă de doi ani, începând cu 01.08.2013, sub coordonarea instituției Kaleidoscope Enterprise Limited (UK) și va consta în derularea unor activități comune interne și internaționale în colaborare cu alte organizații, instituții sau autorități locale/regionale din Europa, bugetul alocat acestui proiect fiind de 15.000 de euro, iar Proiectul de Mobilitate Leonardo da Vinci cu titlul „Certificarea Instituțională de Calitate a școlilor, deziderat de valorizare prin eficientizarea procesului de asigurare și evaluare a calității în școala românească” se va desfășura în două serii, sub forma mobilității individuale, destinat profesioniștilor în educație, la instituția de primire Istituto di Scienze Psicologiche dell’Educazione e della Formazione (ISPEF), Roma, Italia. Perioada de implementare a proiectului va fi de 8 luni, începând cu luna septembrie 2013, iar bugetul alocat acestuia este de 39.600 de euro.

Suntem siguri că demersurile noastre educative se vor ordona pe traiectoria unor competențe apte să asigure tuturor elevilor cele mai adecvate parcursuri individuale. Fiind un efort de durată, educația reprezintă una dintre cele mai complexe, mai dificile, dar și mai nobile acțiuni umane și, în lumina acestui adevăr, sperăm că anul școlar 2013- 2014 va fi o altă treaptă calitativă în conturarea viitorului.

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman va continua să fie partenerul autentic al elevilor, părinților, comunității locale, al tuturor factorilor implicați în educație, pentru că, așa cum spunea Sydney Harris, „Singurul scop al educației este să transforme oglinzile în ferestre”.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU