Socialize

Facebook
Home » Comunitate » Viata scolii » Rolul școlii în prevenirea abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor

Rolul școlii în prevenirea abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor

În faţa unui liceu, un elev e luat la bătaie şi tăiat cu cuţitul la picior de un băiat căruia îi ceruse să-i lase fratele în pace. În alt liceu, alt elev e bătut și strâns de gât de un coleg în timp ce pe lângă ei unii filmează cu telefonul şi strigă. Un grup de indivizi de 17-21 de ani se fotografiază înarmaţi cu cuţite, postează pozele pe internet şi merg la o şcoală să se răzbune pe un elev, însă cum nu-l găsesc, îl lovesc pe un prieten al lui de-l bagă în spital. O administratoare de şcoală zbiară la nişte eleve şi le dă afară fiindcă au îndrăznit să se mute ca să facă ora în altă sală pentru că în clasa lor era frig. Un elev face „scamatorii“ în oră cu o sticlă de apă minerală, o scapă, dă s-o recupereze, la care profesorul încearcă să-l alerge prin clasă cu mopul. Un individ beat profită de ora de vârf la intrarea unui liceu de unde fusese cândva exmatriculat, ajunge până la cancelarie şi o înjunghie cu un cuţit de bucătărie pe o profesoară.

Violenţa invadează şcoala. Pătrunde din stradă, din unele familii, din cercuri de amici, adusă de apucături şi de proastă creştere. Cară după ea infracţionalitate, provoacă suferinţă, daune. Toată lumea o cunoaşte după nume şi după cum se arată (fizică, psihică, verbală etc.), pentru că de teoretizare şi mediatizare nu duce lipsă. S-a banalizat. Acaparaţi de teme precum învăţarea elevilor de mici cu repetenţia sau, dimpotrivă, dotarea fiecăruia când se face mare cu câte o diplomă de bacalaureat ori scurtarea vreunei vacanţe odată cu simplificarea şi mai mult a subiectelor de examene, nu mai luăm seama la gestul, vorba, obiectul care înseamnă agresiune, jignire. Cel mult, elaborăm câte o strategie, formăm comisii, raportăm cazuri. Cu atât mai utilă şi mai demnă de interes larg este preocuparea pentru intervenţie faţă de violenţă a unei organizaţii a profesioniştilor în educaţie cum este, din 1990, FICE România – Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative, Secţiunea România.

Antiviolenţă fără spectacol

FICE România reprezintă ţara noastră într-o formă de acţiune la nivel global: campania internaţională „19 zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor“, iniţiată de Women’s World Summit Foundation (WWSF) Geneva. Se se desfăşoară anual, în perioada 1-19 noiembrie, dar pentru FICE România combaterea violenţei în şcoală şi societate nu e deloc temă ocazională. Prof. Toma Mareş, preşedinte FICE România, cu autoritatea a vreo opt decenii petrecuţi în lumea şcolii, de la tradiţia de familie la responsabilitatea instituţională, defineşte caracteristica demersurilor antiviolenţă ale FICE România prin „acţiune concretă, comună, permanentă“. Trecerea dincolo de ocazional şi de local este susţinută de diversitatea conexiunilor tematice în aria preocupărilor pentru combaterea unei diversităţi de chipuri ale agresiunii: „Bullyingul și hărțuirea în mediul școlar“, „Pedepsirea corporală a copilului“, „Adicțiile și consumul de substanțe ilicite în rândul copiilor și tinerilor“, „Pornografia infantilă“, „Malnutriţia“, „Implicarea copiilor în conflicte armate“ etc.

Anvergura naţională a ceea ce întreprinde o aparent simplă organizaţie neguvernamentală şi impactul la nivel de sistem educaţional sunt reliefate de dr. Eugen Simion, coordonatorul ediției 2018 a campaniei: 193.000 de elevi, 23.000 de cadre didactice, psihologi, poliţişti, asistenţi sociali, jurnalişti, medici, părinți din 640 de unităţi de învăţământ.

Şcoala, imaginea societăţii

Bune practici şi sugestii pentru autorităţi în ceea ce priveşte siguranţa copiilor şi tinerilor în şcoală, în societate şi în familie au fost lansate prin reuniunea de impact naţional „Rolul școlii în prevenirea abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor“, organizată de FICE România cu susţinerea filialei sector 5. Evenimentul a fost găzduit de Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu din București – director, prof. Dan Culinovschi. 

Prezentând programul de intervenţie împotriva violenţei la nivelul şcolii, prof. Alina Popa, consilier şcolar la Şcoala Gimnazială Mircea Sântimbreanu, semnalează: „Este foarte, foarte important să încercăm să-l facem pe părinte partener înainte să se întâmple violenţa. Cu o astfel de bază, putem să intervenim mai departe cu eficienţă“.

La rândul său, prof. Mihaela Prioteasa se referă la exemplul propriu de explicare a ceea ce înseamnă bullyng, valorificând pentru aceasta poziţia sa de dirigintă şi, totodată, de profesor de limba engleză.

Prof. dr. Georgeta Matei, directoarea Grădiniţei Nr. 268, oferă soluţia de succes a contextelor informale de reunire a părinţilor, copiilor şi cadrelor didactice, cum sunt excursii, serbări etc. Totodată, subliniază că dezbaterile, „şedinţele“ clasice sunt organizate în grădiniţă numai în măsura în care participă specialişti a căror activitate profesională are impact în zona educaţiei, iar participanţii pot să înveţe ceva de la ei.

Stringenţa unei „şcoli a părinţilor“ este evidentă, apreciază prof. ing. Ştefania Călinescu, ISMB: „Violenţa din şcoală e redusă faţă de cea din societate. Cadrele didactice ţin violenţa la nivel minim în şcoală, în condiţiile în care părinţii se debarasează tot mai mult de responsabilitatea pentru copii“.

Prof. Gheorghe Dogaru, ISMB: „Problema este că în societatea de azi e prea mare distanţa dintre moral şi etic. Starea de moralitate ne-o dobândim în educaţia de acasă“.

Lăcrămioara Elena Bălan, de la Primăria Sectorului 5: „Părinţii agresivi cu copiii au frustrări de multe ori, necazuri“.

Prof. Florentina Cristea, preşedinta filialei FICE a sectorului 5: „Este o mare problemă ce se întâmplă cu copiii când ies din spaţiul şcolii şi sunt bombardaţi cu atâtea câte le văd în jur, în familie, pe stradă, în mass-media. Copiii vor să iasă în evidenţă prin ceva şi atunci imită. Problema este ce modele au ei!“  

Ion Mihail, Centrul de Consultanță pentru Victimele Rutiere: „Modelul familial este decisiv“.

Marilena Stroescu, inspector şcolar pentru management instituţional în sectorul 5: „Ce se întâmplă în şcoală e imaginea societăţii. Violenţa vine în şcoală din societate“.  

Psiholog Liana Roşescu, de la Poliţia Municipiului Bucureşti, Serviciul de analiză şi prevenire a criminalităţii, recomandă cunoaşterea de către cadre didactice a ghidului de intervenţie la caz în violenţa în şcoală. Pledoaria sa este pentru colaborare între şcoală, familie, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu apel la lege.

Prof. Toader Cojocaru, directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 127: „Inclusiv în vacanţă copiii au nevoie de sprijin. În acest sens, şcoala noastră are o bună colaborare cu Centrul Cultural Ştefan Iordache“.

Mariana Arnăutu, din perspectiva DGASPC Sector 5: „Cât mai multe servicii să fie aduse în jurul şcolii. Şcoala, poliţia, serviciile sociale trebuie să lucreze în echipă. Dintre toţi, profesorul este cel care observă cel mai bine, direct, în fiecare zi, semnalele care pot arăta dacă un copil suferă şi astfel se poate interveni“.

Prof. Victoria Păduraru, director adjunct al Şcolii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu, preşedinta comunităţii FICE România din şcoală, compară reţeaua responsabilităţii educative cu desfăşurarea unui ghem al cărui fir la început strâns se poate întinde spre o mulţime de mâini care să apuce de el ajungând astfel la ceea ce le uneşte: educaţia copiilor.
height\”:1024},\”horizontal\”:{\”width\”:1024,\”height\”:600}},\”modes\”:[{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”vertical\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}},{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”horizontal\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}}],\”show-by-default\”:false,\”show\”:\”Default\”},{\”title\”:\”Laptop with MDPI screen\”,\”type\”:\”notebook\”,\”user-agent\”:\”\”,\”capabilities\”:[],\”screen\”:{\”device-pixel-ratio\”:1,\”vertical\”:{\”width\”:800,\”height\”:1280},\”horizontal\”:{\”width\”:1280,\”height\”:800}},\”modes\”:[{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”horizontal\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}}],\”show-by-default\”:false,\”show\”:\”Default\”},{\”title\”:\”Galaxy S5\”,\”type\”:\”phone\”,\”user-agent\”:\”Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900P Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.23 Mobile Safari/537.36\”,\”capabilities\”:[\”touch\”,\”mobile\”],\”screen\”:{\”device-pixel-ratio\”:3,\”vertical\”:{\”width\”:360,\”height\”:640},\”horizontal\”:{\”width\”:640,\”height\”:360}},\”modes\”:[{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”vertical\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}},{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”horizontal\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:0,\”right\”:0,\”bottom\”:0}}],\”show-by-default\”:true,\”show\”:\”Default\”},{\”title\”:\”Nexus 5X\”,\”type\”:\”phone\”,\”user-agent\”:\”Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.23 Mobile Safari/537.36\”,\”capabilities\”:[\”touch\”,\”mobile\”],\”screen\”:{\”device-pixel-ratio\”:2.625,\”vertical\”:{\”width\”:411,\”height\”:731},\”horizontal\”:{\”width\”:731,\”height\”:411}},\”modes\”:[{\”title\”:\”default\”,\”orientation\”:\”vertical\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:24,\”right\”:0,\”bottom\”:48},\”image\”:\”@url(google-nexus-5x-vertical-default-1x.png) 1x, @url(google-nexus-5x-vertical-default-2x.png) 2x\”},{\”title\”:\”navigation bar\”,\”orientation\”:\”vertical\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:80,\”right\”:0,\”bottom\”:48},\”image\”:\”@url(google-nexus-5x-vertical-navigation-1x.png) 1x, @url(google-nexus-5x-vertical-navigation-2x.png) 2x\”},{\”title\”:\”keyboard\”,\”orientation\”:\”vertical\”,\”insets\”:{\”left\”:0,\”top\”:80,\”right\”:0,\”bottom\”:342},\”image\”:\”@url(google-nexus-5x-vertical-keyboard-1x.png) �