Rodul unui proiect de înfrățire între Diosig – Bihor și Fontenay-le-Comte – Franța

Proiect Diosig-BihorLuni, 2 septembrie 2013, a avut loc inaugurarea Grădiniței cu program prelungit Diosig, județul Bihor, și a Sălii multifuncționale din cadrul unui proiect de parteneriat bilateral româno-francez.
Proiectul a demarat în anul 2006, sub denumirea de Casa Europei și a fraternității, fiind prevăzut a fi un punct de informare pentru locuitorii comunei Diosig cu acces gratuit la o rețea de calculatoare cu conexiune la internet. În acest scop s-a înaintat un dosar de subvenție europeană, care însă nu a fost aprobat. Drept urmare, Primăria Comunei Diosig a decis să înceapă renovarea clădirii din resurse proprii. În anul 2010, în urma unor întâlniri `ntre cele două părți, s-a decis ca destinația acestei clădiri să fie aceea de grădiniță cu program prelungit cu două săli de grupă și o capacitate de 36 de preșcolari, prima de acest gen din Diosig, iar din vechiul proiect să se păstreze o sală multifuncțională, care va putea fi folosită pentru reuniuni, ședințe, întâlniri, workshopuri etc. Pentru că renovarea clădirii a fost realizată de Primăria Comunei Diosig, partea franceză a realizat dotarea cu mobilier, aparatură și jucării pentru exterior.
Inaugurarea proiectului a reprezentat încununarea cu succes a unei munci susținute, la care au luat parte Primăria Diosig și Asociația Pro Diosig, din Ro­mânia, respectiv Primăria Fontenay-
le-Comte și Asociația Amities Fon­tenay-Roumanie, din Franța. Aceste localități se află într-o relație strânsă de înfrățire și colaborare de peste 17 ani, perioadă în care s-au realizat multiple schimburi cultural-sportive (vizite, excursii, festivaluri în ambele țări, tabere internaționale pentru tineri din Diosig, marșuri de solidaritate cu strângere de fonduri pentru categoriile defavorizate din Diosig, cursuri de limba franceză în vacanțe pentru elevii din Diosig, schimburi de experiență în diferite domenii etc.) și investiții economice importante mai ales pentru locuitorii din Diosig, fie ei elevi, cadre didactice, părinți sau alți membri ai comunității.
La inaugurare au participat, din partea delegației franceze, domnul deputat-primar al orașului Fontenay-le-Comte – domnul Hugues Fourage, și doi viceprimari – domnii Pierre Grousson și Maurice Boutin, care se ocupă de relația de înfrățire cu localitatea Diosig, conducerea Asociației Amities Fontenay-Roumanie – doamnele Annie Guibot, Pierrette Masse, Francoise Ferret Dardaine și domnii Joel Masse și Maurice Breton, împreună cu alți membri, iar din partea comunei Diosig au participat primarul localității – domnul Attila Mados, consilieri locali, conducerea Asociației Pro Diosig – doamna Ioana Rus și domnul Florin Hus, directorul {colii Gimnaziale Nr. 1 Diosig – domnul Arpad Pataki, membri ai asociației și cadre didactice.
Festivitatea a început cu tăierea panglicii de către primarul localității Fontenay-le-Comte și omologul lui din Diosig, urmată de dezvelirea unei plachete amplasată pe fațada clădirii, care să rămână mărturie despre rodul acestui proiect rezultat din relația de înfrățire rom@no-franceză.
În continuare, toți cei prezenți la eveniment au vizitat grădinița, dotată cu două săli de grupă complet utilate, baie, sală de mese, bucătărie, cabinet medical, vestiar și depozit de materiale. Toți au apreciat calitatea mobilierului adaptat vârstei preșcolarilor și realizat în culori atractive de către un producător local.
S-a mai vizitat curtea interioară, amenajată cu spații verzi și jocuri pentru copii (leagăne, tobogane, castel, trenuleț, loc de odihnă etc.).
In sala multifuncțională a avut loc ședința comună a celor patru instituții, fiecare parte încercând să marcheze în discursurile rostite importanța evenimentului. Accentul a fost pus pe importanța actului educativ în viața tinerilor din zilele noastre. Primarul localității Diosig, domnul Attila Mados, a evidențiat preocupările lui privind asigurarea celor mai bune condiții posibile pentru elevii și preșcolarii din Diosig. Din acest punct de vedere, această grădiniță poate constitui un model atât în ceea ce privește condițiile moderne oferite, cât și prin modalitatea în care a fost realizată, din fonduri comune ale celor două localități înfrățite și prin multă muncă și pasiune din partea tuturor celor implicați în proiect. Primarul localității Fontenay-le-Comte, care este în același timp și deputat în Parlamentul de la Paris, domnul Hugues Fourage, și-a început discursul citându-l pe Victor Hugo, care spunea că, dacă se vor deschide cât mai multe școli, atunci se vor închide cât mai multe închisori, subliniind astfel rolul major al educației în societate. El a manifestat o mare satisfacție pentru finalizarea proiectului comun româno-francez, menționându-l ca pe un exemplu de cooperare între țări în beneficiul locuitorilor. El s-a arătat încântat de primirea călduroasă a locuitorilor din Diosig și a îndemnat la continuarea relațiilor interumane dintre localitățile înfrățite, care prin activitățile organizate în comun în acești 17 ani au realizat o educare extrașcolară a tinerilor din Diosig sub toate aspectele vieții cotidiene. Problemele tinerilor francezi sunt la fel cu acelea ale tinerilor români, doar dimensiunile sunt poate altele `n Fontenay-le-Comte față de Diosig. Prin schimbul comun de experiență și proiectele realizate mai ales în domeniul educației, relația de înfrățire poate aduce în continuare o contribuție semnificativă în dezvoltarea localităților nu doar sub aspect economic, ci și sub aspectul activităților de educare și integrare a tinerilor în societate.
În încheiere, toți participanții au asistat la un program artistic de dansuri populare românești și maghiare susținute de elevi și tineri din Diosig.
Prof. Octavian Florin HUS, Director adjunct, Scoala Gimnazială Nr. 1, Diosig