Reîntâlnire la Şcoala Nr. 178

0

Şcolarii mici fac (atât cât se poate) culoar simbolic pentru şcolarii cei mai mici. Trec elevii claselor pregătitoare ale Şcolii Gimnaziale Nr. 178 din Bucureşti, sectorul 1. Le deschid calea primilor paşi în şcoală cei care acum un an erau în poziţia lor, iar acum deja sunt în clasa I. E o ştafetă de tradiţie în această şcoală, o ştafetă neobişnuită – cel care o predă nu se retrage, dimpotrivă, se aşază şi mai bine la propriul drum. Mai departe, şi cei nou-veniţi, şi cei un pic mai de mult veniţi merg împreună. Şi unii, şi alţii au în faţă un drum lung de învăţătură, de cunoaştere şi de înţelegere a lumii, ca şi de sine.
O parte din drum o parcurg în şcoala lor din Pajura. La început de an şcolar, pe ei, pe părinţi, pe fraţii şi surorile care mai au până să fie şcolari şi şcolăriţe îi primesc doamnele şi domnii cadre didactice, tot personalul şcolii. Se revăd cu toţii, îşi povestesc amintiri încă neaşezate din vacanţă. Pe toţi îi întâmpină prof. Daniela Paizan, directoarea şcolii. Îi prezintă tuturor pe cei care trec prin culoarul viu al colegilor, pe melodia imnului antrenant al şcolii: clasa pregătitoare A – Albinuţele, institutor Maria Bucur, clasa pregătitoare B – Buburuzele, prof. pentru învăţământul primar Ana Maria Butnaru, clasa pregătitoare C – Curcubeul, prof. pentru învăţământul primar Florin Stoican. Aşezate la locurile lor, de-acum ştiute, îi întâmpină celelalte clase. „În şcoală se face educaţie, se formează caractere. Unii dintre cei care se formează astfel vor deveni oameni de valoare. Toţi veţi fi adulţii de mâine“, le spune doamna directoare, cu îndemnul implicit la învăţătură, la seriozitate. Apelul său, mai ales în acest an centenar, este la „unitate, clădită pe bunătate, respect, umanitate“.
Şcoala Gimnazială Nr. 178 din Bucureşti are în acest an şcolar 620 de elevi în 24 de clase, educaţi, îndrumaţi, ocrotiţi de 46 de cadre didactice, personal didactic auxiliar şi nedidactic. Pentru toţi, ca îndemn şi mândrie, se transmite ceva din bilanţul anului şcolar care s-a dus: 10 absolvenţi cu media 10, promovare 100% la evaluarea naţională, admitere în număr considerabil la colegii de elită. (F.A.)