Socialize

Facebook
Home » Univers editorial » Manuale si auxiliare scolare » Punem în coşul toamnei noul manual de Biologie pentru clasa a V-a

Punem în coşul toamnei noul manual de Biologie pentru clasa a V-a

Toamna este un anotimp al dublei acţiuni, în care fie strân­gem  recolta, fie punem seminţe! Astfel, ne bucurăm atât pentru un final fericit (strângerea recoltei), cât şi pentru un nou început (însămânţarea).

Pentru învăţământul gim­nazial, roadele toamnei  2017-2018 sunt noile programe şcolare la clasa a V-a şi noile manuale şcolare. Începând cu această toamnă, seminţele pe care le vom pune la locul potrivit ,,în pământul cel bun” vor da ,,rod însutit!” dacă profesorul  va cultiva bine pământul, căci aceasta este menirea lui!

La prima mea întâlnire cu noua programă şcolară de biologie pentru clasa a V-a, vă mărturisesc, am tresărit! Era (este) o construcţie cu o viziune nouă, care a generat în mintea mea întrebarea: ,,Cum va fi oare manualul?”. Nicio clipă nu m-am gândit că eu însămi aş putea  participa la un demers atât de amplu, de a contribui la realizarea unui manual! Am tresărit, aşa cum spuneam, deoarece tot ceea ce este nou surprinde mintea omenească şi o scoate din tiparele cu care ea s-a obişnuit. Pentru unii oameni, elementele de noutate sunt o binecuvântare, căci ele se pliază pe firea lor dinamică, în permanentă căutare. Pentru alţii, noul este primit cu rezervă, cu reţinere, căci el ne scoate dintr-un confort mental instalat în urma acţiunilor pe care ştim deja cum să le rezolvăm. Opoziţia faţă de nou este o strategie de protecţie a minţii noastre, care ne permite să funcţionăm eficient, cu un consum de energie constant. Doresc să nu consideraţi această părere ca fiind o mostră de orgoliu personal… Am şi eu, adeseori, aceleaşi opoziţii, pe care le conştientizez şi apoi descopăr în spatele emoţiei pe care o trăiesc mecanismele prin care mintea îşi creează confortul. Profesorul dedicat muncii sale şi conştient de menirea sa nu este un ,,robot”: el este un permanent creator de situaţii, descoperă noi abordări ale unei situaţii/probleme, acceptă cu curaj provocările. Am fost membră a grupului de lucru care a realizat programele şcolare de biologie pentru învăţământul gimnazial în anii ’90. Deja aceste programe sunt… istorie.

Programa actuală este reflexia unui alt timp, al unor alte vremuri, aşa cum spunem adeseori. Programa şcolară de biologie pentru clasa a V-a reia conţinuturi din programele de Ştiinţe de la clasele primare, pe care le pune în noi relaţii şi contexte, prin care să se aprofundeze conceptul de ,,vieţuitoare în mediul lor de viaţă”. Faptul că abordarea a ceea ce numim Natură se face dintr-o perspectivă unitară este, după părerea mea, marele câştig al acestei programe de biologie. Natura/mediul înconjurător va fi perceput ca un întreg/tot unitar, în care elevul va descoperi elemente vii care funcţionează autonom, dar care interacţionează cu altele de acelaşi fel sau diferite şi care depind de anumite condiţii. Nu putem studia Natura dacă nu apelăm la noţiunile de bază ale Ecologiei… şi, astfel, noua programă ,,are curajul” să aducă la clasa a V-a Ecologia, ea însăşi o ştiinţă interdisciplinară. Ce aştept să câştigăm prin predarea noţiunilor de ecologie generală la clasa a V-a? Iată răspunsul meu: o înţelegere mai profundă a lumii în care trăim şi din care şi noi, oamenii, facem parte. Cu cât se realizeaază mai devreme această abordare ştiinţifică, cu atât rezultatele vor apărea mai timpuriu!

Nu am participat la elaborarea noii programe şcolare de biologie, dar mi-am asumat rolul de coautor al manualului de biologie, realizat la Editura Aramis, împreună cu doamnele profesoare Nicoleta-Adriana Geamănă şi Mădălina Niţuleac.

Programa de biologie pentru clasa a V-a are în vedere formarea a opt competenţe specifice. Oricare manual este o interfaţă între programa şcolară şi elev şi pune ,,la vedere” cerinţele programei (care sunt obligatorii!), printr-o abordare personalizată.

În continuare, vă voi fi ghid în prezentarea manualului de biologie pentru clasa a V-a realizat la Editura Aramis. Mai întâi, vă recomand să aveţi răbdarea de a studia noua Programă şcolară, al cărui domeniu de conţinut este ,,Vieţuitoarele în mediul lor de viaţă”. Acestui domeniu i se subordonează alte patru subdomenii de conţinut: Laboratorul de biologie – metode şi instrumente de investigare a mediului înconjurător, Vieţuitoarele din mediul apropiat şi mai îndepărtat, Alte medii de viaţă din ţara noastră şi din alte zone ale planetei, Grupe de vieţuitoare. Aceste conţinuturi fac obiectul de studiu al ecologiei şi biologiei. Programa şcolară este documentul care ne-a ghidat în realizarea manualului despre care vorbesc. Manualul de biologie pentru clasa a V-a realizat de noi la Editura Aramis este organizat astfel: a. şapte unităţi de învăţare; b. douăzeci şi cinci de lecţii cu conţinuturi subordonate programei şcolare; c. evaluarea iniţială; d. şase lecţii de recapitulare şi evaluare, care însoţesc fiecare unitate de învăţare.

Fiecare lecţie din manualul nostru are următoarea structură secvenţială:

Lecţia începe cu o secvenţă Ştiu deja, care are scopul de a reactualiza competenţele cognitive dobândite de elevi în lecţiile anterioare. Formularea acestora s-a făcut prin idei scurte, concise.

În secvenţa Observ şi descopăr demarăm procesul de învăţare. Am folosit metode de învăţare active-participative, cu scopul de a pune elevul în situaţii de învăţare, prin efort propriu. Prin parcurgerea acestei secvenţe, elevii, sub îndrumarea profesorului, îşi dezvoltă structurile cognitive şi operative, devenind coparticipanţi la propria instruire. Fiecare dintre ei, printr-o practică perseverentă, constantă şi efort propriu, poate fi actorul principal al lecţiei.

Iată câteva exem­ple de activităţi pe care le-am sugerat în această secvenţă didac­tică, activităţi pe care elevii sunt îndemnaţi să le reali­zeze/rezolve, al căror scop este formarea de competenţe: analiza imaginilor din manual, descri­erea elementelor din imagini, observarea caracte­ris­ticilor sistemelor biologice, compararea unor elemente, identificarea unor caracteristici ale biotopului sau ale biocenozei, colectarea probelor pentru analiza lor calitativă, construirea de lanţuri trofice etc. Consider că prin parcurgerea sistematică a acestei secvenţe de lecţie, elevul îşi va exersa şi dezvolta propriile aptitudini mentale, practice, sociale. Rolul profesorului este acela de a susţine efortul elevilor, în propria formare. Readuc în atenţia dumneavoastră ceea ce spunea profesorul universitar Ioan Cerghit: ,,Învăţământul modern trebuie să renunţe la caracterul enciclopedic al culturii şi să pună accentul pe metode de gândire, de lucru, pe exerciţiu, astfel încât elevul să înveţe cum să înveţe! (Cerghit, Ioan – Metode de învăţământ, EDP, Bucureşti, 1976). Dacă profesorul va dirija desfăşurarea acestei secvenţe de lecţie şi nu o va ignora, elevul va fi acela care va descoperi, el însuşi, noile conţinuturi ale lecţiei. Consider că această secvenţă are o valoare formatoare foarte mare prin care elevul va devein, treptat, autonom îşi va reconsidera părea proprie despre ,,ce ştie să facă”, care este de multe ori un aspect mai important faţă de… ,,cât ştie să facă”.

Secvenţa Descopăr şi învăţ cuprinde textul lecţiei/noile conţi­nuturi. S-a lucrat pentru optimizarea volumului de informaţii, astfel încât lecţiile să aibă o întindere echilibrată. Acolo unde conţinutul propriu-zis are o mai mare întindere datorată necesităţii de a răspunde cerinţelor programei şcolare, vă recomandăm fie să alocaţi mai mult timp pentru învăţare, fie să selectaţi sau să construiţi dumneavoastră conţinuturi adaptate la spe­cificul elevilor pe care îi coordonaţi. Conţi­nutul fiecărei lecţii a fost construit în raport cu conţinuturile impuse de programa şcolară. Prezentarea caracterelor generale ale grupelor de vieţuitoare s-a făcut treptat, pe parcursul fiecărei lecţii, pe măsură ce descriam relaţiile dintre vieţuitoarele caracteristice mediului şi/sau ecosistemului respectiv. În cadrul unităţii de învăţare Grupe de vieţuitoare, s-au reluat caracterele generale prezentate deja în lecţiile anterioare, acum fiind aprofundate.

În secvenţa Am învăţat şi aplic am pus din nou accentul pe folosirea metodelor activ-participative, care să constituie o bază pentru dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor intelectuale, în formarea propriei personalităţi a elevului. Acesta este pus în situaţia de a explora, de a experimenta, de a-şi expune propriile păreri, de a relaţiona cu colegul/colegii , de a rezolva probleme, de a construi modele, de a argumenta etc. Aplicaţiile propuse au fost concepute cu scopul de a consolida noile achiziţii ale elevului, până în acest moment al lecţiei. Am propus activităţi diverse şi atractive, care să răspundă fiecărui tip de inteligenţă (conform Teoriei inteligenţelor multiple – Howard Gardner). Vă enumăr câteva exemple de exerciţii aplicative din lecţiile noastre şi corespondenţa lor cu un anumit tip de inteligenţă: 1. Argumentează afirmaţia ,,Este mai sănătos să-ţi petreci timpul liber într-o pădure decât într-un oraş!” – inteligenţa lingvistică; 2. Realizează o machetă a unei livezi – inteligenţa spatial-vizuală; 3. Fii ghid în Muzeul Delta Dunării. Foloseşte-ţi cunoştinţele de biologie pe care le-ai dobândit. – Inteligenţa naturalistă; 4. Jocuri, concursuri – Inteligenţa socială; 5. Rezolvă următoarea problemă… – Inteligenţa logico-matematică; 6. Realizează un preparat microscopic… Denumeşte instrumentele pe care le-ai folosit – Inteligenţa corporal-kinestezică; 7. Răspunde la întrebările chestionarului care vizează comportamentul propriu – Inteligenţa personală. Multe dintre aplicaţiile propuse de noi sunt jocuri; jocul reprezintă o modalitate de învăţare activă adecvată copiilor de 11 ani, care… încă se joacă.

Dumneavoastră, ca profesor, veţi selecta acele aplicaţii care se potrivesc elevilor pe care îi ghidaţi. Desigur, aveţi libertatea în a concepe şi a aplica activităţi de învăţare şi instrumente de evaluare cât mai potrivite în raport cu ţintele pe care le aveţi.

Lecţiile mai cuprind Reguli pentru protecţia mediului şi a propriei sănătăţi, rubrica Din cartea Naturii, Dicţionarul, Portofoliul. Acesta din urmă reprezintă o metodă alternativă de evaluare, apreciată de elevi, cărora le oferă posibilitatea de a se exprima pe un alt nivel al învăţării. Am integrat şi rubrica Pot mai mult, care se adresează elevilor cu interes sporit pentru domeniile cunoaşterii, în speţă pentru biologie. Această rubrică este o modalitate de învăţare diferenţiată. Sarcinile propuse de noi sunt, evident, facultative.

Ne-am propus şi dorim ca acest manual să fie un instrument de lucru util, atractiv pentru elevi şi profesori. Maniera de concepere şi prezentare a manualului îi asigură acestuia autonomie, astfel încât el nu necesită alte materiale auxiliare (ex.: Caietul elevului). Scopul manualului nostru este acela de a forma la elevi competenţele cerute de programă. Niciuna dintre cele opt competenţe specifice ale programei nu face referire la… creşterea capacităţii de memorare a informaţiilor de către elevi! Am evitat cât am putut folosirea de termeni ştiinţifici noi, dificili. Varianta digitală a manualului completează forma tipărită a acestuia, iar videoclipurile, animaţiile şi jocurile interactive permit abordarea trans- şi interdisciplinară a noţiunilor, facilitând procese de învăţare activă şi modalităţi eficiente de autoevaluare a elevilor.

Fiecare lecţie de evaluare se realizează după o recapitulare a cunoştinţelor asimilate. Am propus exerciţii variate, din toate tipurile de evaluare: orală (ex.: prin întrebări şi răspunsuri), scrisă (ex.: completarea unor tabele, construirea unor scheme), prin activităţi practice (ex.: realiazarea unui preparat microscopic, descrierea microorganismelor observate). Evaluările sunt însoţite de fişa de punctaj, ceea ce permite elevului să se poată autoevalua. În formatul digital sunt incluse exerciţii de evaluare interactivă, care aduc o notă de prospeţime şi modernitate.

În loc de concluzii sau… cuvânt adresat colegelor/colegilor cu mai puţină experienţă didactică:

– Programa şcolară este curriculumul obligatoriu care ghidează activitatea didactică.

– Manualul şcolar este curriculumul interfaţă între programa şcolară şi elev/profesor.

– Manualele sunt construcţii personalizate realizate conform programei şcolare. Oricare manual are o viziune proprie asupra programei şcolare.

– Manualele sugerează activităţi de învăţare prin care pot fi atinse competenţele.

– Profesorul are libertatea să nuanţeze elementele de conţinut, să construiască propriile activităţi de învăţare şi instrumente de evaluare.

Cinci atuuri ale manualului de Biologie pentru clasa a V-a realizat la Editura Aramis, autori: Teodora Badea, Nicoleta-Adriana Geamănă, Mădălina Niţuleac

  1. Structura secvenţială a manualului
  2. Folosirea metodelor clasice de învăţare, combinate cu metodele active-participativede învăţare.
  3. Varietatea activităţilor de învăţare.
  4. Diversitatea aplicaţiilor.
  5. Ilustraţia adecvată conţinuturilor şi bogată (căci o imagine valorează cât o mie de cuvinte!)

Vă doresc un început bun al acestui nou an şcolar, sănătate, creativitate, dorinţă de autodepăşire şi dezvoltare, prosperitate!

Prof. Teodora BADEA,
Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Bucureşti