Printr-un proiect Comenius, Școala Gimnazială Silvania promovează diversitatea culturală și lingvistică europeană

Scoala SilvaniaStrategia Uniunii Europene referitoare la politicile din domeniul calității educației și formării profesionale evidențiază în special necesitatea cooperării dintre state și învățarea reciprocă, contribuind astfel la mobilitatea cursanților și a specialiștilor în interiorul Uniunii. Ca o consecință, promovarea și consolidarea dimensiunii europene în educație prin intermediul unor proiecte ca cele de tip Comenius se află în strânsă legătură cu promovarea diversității culturale și lingvistice în Europa. Proiectele școlare de tip Comenius marchează prima componentă a Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții și se adresează în același timp instituțiilor de învățământ preuniversitar, cât și membrilor comunității educaționale care își desfășoară activitatea în acest sector: personal didactic, elevi, părinți, autorități locale, dar și asociații nonguvernamentale prezente în orizontul spațiului educațional. Aceste proiecte sunt promovate și susținute financiar de către Comisia Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Culturale în domeniul Educației și Formării Profesionale. La nivelul Uniunii Europene, obiectivele proiectelor Comenius vizează în principal optimizarea calității dimensiunii educative prin promovarea conștiinței interculturale, a experienței educaționale europene și a cooperării transnaționale dintre școli.
Începând cu 1 septembrie 2013, Școala Gimnazială Silvania, din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, derulează și coordonează Proiectul Multilateral Comenius „PEACE – People Events Around Countries of Europe”, în parteneriat cu următoarele școli europene: „Zendensino – COOPERATIVA DE ENSINO IPRL”, Esposende, Portugal; „Primary School” No. 2, „Koluszki”, Polonia; „Mežvidu pamatskola”, Mezvidi, Letonia; „Sakarya Ortaokulu”, Ankara, Turcia; „Gymnasio Gastounis”, Gastouni, Grecia. Proiectul, care se va derula în perioada 2013-2015, este realizat cu sprijinul financiar primit în cadrul programului sectorial Comenius, școala beneficiind astfel de un grant în valoare de 24.000 de euro, bani necesari implementării în bune condiții a activităților propuse.
Proiectul „People Events Around Countries of Europe” a pornit de la ideea că în fiecare țară parteneră se regăsesc evenimente care sunt marcate la aceeași dată în întreg spațiul european, dar și sărbători care sunt specifice fiecărei țări implicate în parteneriat. În acest sens, dacă avem, pe de o parte, sărbători religioase și evenimente istorice și culturale recunoscute la nivelul Uniunii Europene, avem în egală măsură și o singularizare și o perspectivă proprie asupra acestor evenimente, care individualizează națiunea respectivă. În plus, nu trebuie trecute cu vederea modalitățile în care comunitățile din diverse regiuni înțeleg să-și organizeze propriile momente istorico-culturale și sărbători religioase (Zilele Orașului, Ziua Mamei/Tatălui, Zilele Școlii etc.). Din această perspectivă, participarea și implicarea elevilor și a cadrelor didactice din țările partenere la aceste evenimente poate fi un element de studiat, deosebit de interesant și constructiv pentru toate părțile implicate în proiect.
Pornind de aici, obiectivul principal al proiectului „PEACE – People Events Around Countries of Europe” este, după cum însuși titlul o sugerează, acela de a surprinde felul în care evenimentele oficiale menționate mai sus, dar și cele din viața familiilor elevilor sunt organizate și trăite în cel mai real mod posibil. Astfel de activități vor implica nu numai membrii echipelor de proiect, dar și alți elevi din școală sau din alte școli din regiune, familiile acestora, reprezentanți și simpli membri ai comunității locale.
Obiectivele concrete ale parteneriatului vizează: promovarea respectului față de alte limbi, culturi, naționalități, precum și a schimbului multicultural între elevi și părinții acestora, respectiv profesorii din școlile partenere; descoperirea și recunoașterea specificului fiecărei culturi în parte; consolidarea cunoștințelor de limbi străine și a celor de utilizare a calculatorului dobândite de elevi în școală; creșterea motivației pentru învățarea limbilor străine și a utilizării TIC, inclusiv în contexte nonformale/informale; întărirea sentimentului de apartenență la o Europă comună; încurajarea schimburilor pedagogice în vederea creșterii calității educației; promovarea inovațiilor și a performanțelor, dar și a dimensiunii europene în sistemul și practicile educaționale; încurajarea utilizării rezultatelor, produselor finale și a schimbului de bune practici în activitatea didactică; combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și sprijinirea copiilor proveniți din grupuri sociale aflate în situație de risc.
Activitățile propuse au la bază necesitatea depășirii limitelor impuse de granițele geografice și crearea unui spațiu în care diferențele culturale sunt depășite, în timp ce toleranța, înțelegerea, comunicarea și solidaritatea sunt principii care ajută la înțelegerea logo-ului „diferiți, dar la fel”, în perfect acord cu principiul „unitate prin diversitate”. Având în vedere prezentul context socio-economico-cultural, proiectul își propune să deschidă poarta cunoașterii pentru elevii care va trebui să devină cetățeni activi ai Europei de mâine și să accentueze oportunitatea de a accepta faptul că permanentele schimbări și transformări în plan socio-economic solicită un cetățean deschis spre învățare permanentă și spre găsirea unor activități profesionale noi în spațiul European, diferite poate de nivelul de pregătire inițial.
Produsul final al proiectului va consta într-o pagină web pe care vor fi încărcate diferite materiale reprezentând activități ale proiectului și un calendar al evenimentelor marcante din viața țărilor și a școlilor partenere. Informațiile încărcate pe site vor putea fi accesate atât pe perioada derulării proiectului, cât și ulterior, ca sursă de documentare și informare pentru diferite activități didactice.
În ansamblul său, proiectul își propune să stimuleze elevii și cadrele didactice spre studiul și aprofundarea capacităților de comunicare în alte limbi decât cea maternă, instrument ce facilitează dialogul intercultural și egalitatea de șanse. Prin intermediul activităților propuse, elevii beneficiază de șansa de a-l descoperi pe celălalt (cetățean european ca și el), dar și de șansa de a conștientiza bucuria de a alege o viață reală, fapt ce presupune o permanentă acomodare și adaptare, organizare eficientă și decizii responsabile. De asemenea, elevii vor putea înțelege cât de importantă este implicarea, asumarea unei atitudini optimiste, pozitive și își vor putea forma trăsături de caracter precum solidaritatea, compasiunea și respectul față de ceilalți.
Prin intermediul site-ului Proiectului „PEACE – People Events Around Countries of Europe” se vor realiza, începând cu luna octombrie 2013, schimburi de conținuturi culturale între școli. Acestea vor putea fi cercetate multidisciplinar și transversal de către elevi, din punct de vedere istoric, social, psihologic, geografic, literar, muzical, plastic și cu ajutorul mijloacelor informatice. Produsele de parcurs vor fi „valize pedagogice” cu utilități educațional-culturale, prin care valorificăm patrimoniul comun cultural european și punem o bază sănătoasă pentru a-l proteja și respecta mai mult. Activitățile proiectului vor fi integrate activității educative, de consiliere și didactice, prin „proiecte-ramuri” ale aceluiași trunchi, care se vor derula cu echipe de elevi și echipe multidisciplinare de profesori.
Ne dorim ca acest proiect să reprezinte o lecție exemplară referitoare la diversitate sub toate aspectele ei (socială, culturală, etnică, religioasă, de gen), iar faptul că elevii și cadrele didactice din școală pot avea acces la astfel de lecții în repetate rânduri le va oferi șansa de a-și însuși nu doar cunoștințe și valori de interrelaționare și cu caracter civic, de cetățenie democratică, ci și atitudini de același tip, precum și competențe transversale precum cele de comunicare în limba maternă sau în limbi străine, competențe digitale sau de „a învăța să înveți”, ori competența de a integra cunoștințele în structuri și sisteme noi.
Coordonator proiect, Prof. înv. primar Camelia POP, Școala Gimnazială Silvania, Șimleu Silvaniei, jud. Sălaj