Socialize

Facebook
Home » Invatamant » Prescolar » Preocupări constante pentru formarea continuă prin Casa Corpului Didactic Dâmboviţa. Proiectarea didactică în educaţia timpurie

Preocupări constante pentru formarea continuă prin Casa Corpului Didactic Dâmboviţa. Proiectarea didactică în educaţia timpurie

„Educaţia este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas“ (Socrate)

Teoretizată din ce în ce mai mult ca fiind o componentă esenţială a dezvoltării permanente a individului, educaţia timpurie câştigă în mod vizibil teren, în sensul în care sunt recunoscute şi promovate principii pedagogice şi didactice care stau la baza proiectării şi desfăşurării activităţilor instructiv-formative din grădiniţă.

În acest context, este tot mai evidentă nevoia de a se acorda atenţie sporită primilor ani de viaţă ai copilului, cu atât mai mult cu cât în prima etapă a copilăriei se pun bazele dezvoltării fizice şi psihice ale acestuia. Până la vârsta de trei ani, viaţa copilului se derulează în familie, dar şi în comunitate, iar strategiile educaţionale trebuie să se extindă atât sub raportul vârstei la care are loc intervenţia educativă, cât şi sub raportul stabilirii actorilor ce intervin în actul educativ (atât părinţi, cât şi îngrijitori sau educatori care sprijină copilul şi intră în contact cu acesta).

În societatea actuală, prin educaţie timpurie se înţelege abordarea pedagogică ce acoperă perioada de viaţă de la naştere la 6/7 ani, momentul intrării copilului în şcoală şi, totodată, etapa când se petrec importante transformări în registrul dezvoltării acestuia. Această formă de educaţie le permite celor mici să înveţe să stăpânească noutatea, realitatea la care sunt supuşi şi care, uneori, îi înspăimântă pentru că nu ştiu cum să o gestioneze.

În grădiniţă se formează, se antrenează şi se cultivă abilităţi de acţionare, disponibilităţi motivaţional-afective, care să-l pregătească pe copil pentru a face faţă solicitărilor specifice situaţiilor şcolare. În intervalul 3–5 ani, tipurile de activităţi vor viza socializarea copilului şi obţinerea treptată a unei autonomii personale, iar pentru categoria 5–7 ani, dominantă va fi pregătirea pentru şcoală şi pentru viaţă a acestuia.

De aceea, potrivit rolului şi importanţei sale, educaţia timpurie se dovedeşte a fi o mare consumatoare de resurse, mai ales când nu este aplicată din convingere, şi mult mai puţin consumatoare atunci când se înţelege că direcţia în care îl îndreaptă pe copil îi va servi acestuia toată viaţa şi îi va permite să traverseze fără dificultăţi etapele critice ale dezvoltării sale.

Din această perspectivă, programul de formare continuă „Proiectarea didactică în educaţia timpurie“, cuprins în Oferta de formare continuă pentru anul şcolar 2016-2017 şi derulat prin Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, s-a adresat cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar din judeţul Dâmboviţa, fiind înscris pe direcţia prioritară „Didactica disciplinelor – aspecte generale“. Acest program de formare continuă a vizat un set de competenţe specifice, precum dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu antepreşcolarii şi preşcolarii, însuşirea unor cunoştinţe, abilităţi, competenţe, aptitudini în condiţii de cooperare, abilitatea de a proiecta şi desfăşura activităţi integrate în contextul noului curriculum pentru educaţie timpurie, capacitatea de a valorifica strategiile didactice interactive, dezvoltarea gândirii critice, a creativităţii.

Pe lângă utilitate şi un grad sporit de atractivitate şi interactivitate, modulele au oferit o tematică variată: Educaţia timpurie – între teorie şi practică, Curriculum naţional în educaţia timpurie  – aspecte teoretice şi practice, Proiectarea didactică a activităţilor în educaţia timpurie, Evaluarea activităţilor în educaţia timpurie.

Astfel, într-un climat propice intersectării experienţelor şi multiplicării de bune practici, cadrele didactice implicate au fost interesate să participe la un astfel de program, prin intermediul căruia să poată învăţa cum să abordeze proiectarea didactică în educaţia timpurie, să poată urmări dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu antepreşcolarii şi preşcolarii, însuşirea unor cunoştinţe, abilităţi, competenţe, aptitudini în condiţii de cooperare, precum şi capacitatea de a valorifica strategiile didactice interactive.

De menţionat că la reuşita programului a contribuit şi prestaţia formatoarelor Oana Boroş, Elena-Simona Diaconeasa şi Zoica Radu, profesori pentru învăţământ preşcolar la Grădiniţa cu P.P. Nr. 15 din Târgovişte, respectiv Grădiniţa cu P.P. Radu cel Mare din Găeşti, a căror activitate creativă şi dinamică a promovat cooperarea, entuziasmul şi diversitatea, ajutându-le pe cadrele didactice participante la curs să conştientizeze importanţa pe care o are educaţia timpurie în dezvoltarea armonioasă a copilului, în formarea viitorului adult, să gestioneze mai bine dificultăţile care apar în procesul educaţional, să proiecteze, să organizeze activităţi atractive care să stimuleze şi să motiveze preşcolarul.

Profesor metodist Aurora Solomon,
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa