Socialize

Facebook
Home » Noutati » Pregătire antiseismică pentru profesorii și elevii bucureșteni

Pregătire antiseismică pentru profesorii și elevii bucureșteni

Simulare antiseismicaÎn baza unui protocol semnat de Primăria Ca­pi­talei, ISU București și ISMB, elevii și profesorii bucu­reșteni vor fi pregătiți în ceea ce privește compor­tamentul de urmat în cazul pro­ducerii unui seism. Proto­co­lul privind pregătirea în domeniul situa­țiilor de ur­gen­­ță al elevilor din București a fost semnat de primarul general Sorin Oprescu, șeful inspecto­ratului pentru Situații de Urgență (ISU) București, Ste­lian Duduș, și Inspectorul școlar general al Capitalei, Constantin Trăistaru. Inițiativa își propune să pregătească atât elevii din Capitală, cât și personalul didactic, în tot ceea ce privește comporta­mentul de urmat în cazul producerii unei situații de urgență. Potrivit munici­palității, Primăria Capitalei va pune la dispoziție supor­tul educațional logistic și specialiști pe linie de protecție civilă, ISU București va desfășura, împreună cu specialiștii primăriei, în unitățile de învățământ activitățile propriu-zise de informare preventivă și de pregătire pentru situații de urgență, iar Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) va coordona modul de implementare a materialelor informative în procesul educațional al elevilor, respectiv al instruirii personalului didactic responsabil. Procesul de instruire a elevilor și profesorilor se desfășoară pe parcursul a șase etape, în 425 de unități de învățământ. Se au în vedere instituțiile de învățământ din ciclurile primar, gimnazial și liceal, atât de  stat, cât și particulare. În mod distinct, pe un al doilea palier, se va asigura și pregătirea personalului didactic.

La finalul etapelor de pregătire, sub supravegherea personalului ISU, va fi făcut un exercițiu practic la nivelul fiecărei unități de învățământ, privind modul de comportare în situația producerii unui seism. După termi­narea fiecărei etape de pregătire, dar și la finalul întregului program, se vor efectua activități de evaluare a cunoștințelor asi­milate de către elevi, în cadrul unui concurs tematic. (C.M.)