Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Programe si proiecte » Predare după stilul de învățare și temperamentul elevilor

Predare după stilul de învățare și temperamentul elevilor

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației, a finalizat proiectului POSDRU „Stilul de învățare și temperamentul școlarilor – instrumente pentru o educație creativă”. Conferința care a marcat momentul a reunit o diversitate de reprezentanți ai mediului academic, ai autorității ministeriale, ai grupului-țintă și ai mass-media. După cum subliniază managerul proiectului, prof. univ. dr. Ștefan Stanciu, Facultatea de Comunicare și Relații Publice a SNSPA, „caracterul inovativ al proiectului este determinat de următoarele aspecte: conceptul de la care se pleacă, respectiv adaptarea modului de predare în funcție de temperamentul elevilor și stilul lor de învățare; folosirea unui instrument internațional acreditat în evaluarea temperamentului și a stilului de învățare al elevilor; dezvoltarea unei metode de învățare experiențială. În acest mod, se trece de la predare la învățare, astfel încât elevii să-și poată dezvolta noi capacități cognitive, transferându-se accentul de la capacitatea de procesare de informații la cea de analizare a acestora”. Caracterizarea, cuprinzătoare, deschide volumul care încununează proiectul – Stilul de învățare și temperamentul școlarilor – instrumente pentru o educație creativă. Lucrări științifice, volum apărut la Editura Comunicare.ro. Fără intenția de a face o prezentare a volumului, este de semnalat aici structura acestuia, care cuprinde capitolele: „Probleme ale învățământului preuniversitar românesc contemporan”; „Temperament. Măsurarea psihologică a temperamentului”; „Arhitecturi de învățare. Comunicare și gândire performantă”; „Elevi în situații speciale. Consilierea elevilor”; „Studii empirice privind temperamentul și stilurile de învățare în România”.
În contextul prezentării deschiderilor pe care le oferă rezultatele și concluziile proiectului, rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Alina Bărgăoanu, s-a referit la încadrarea inovației în materie de învățământ într-o strategie de țară: „Întâi ar trebui o strategie de dezvoltare, iar pasul următor să-l reprezinte investiția în Educație. Până nu se stabilește o strategie de dezvoltare a țării, investiția în Educație poate fi inutilă”.
De pe poziția de secretar de stat în Ministerul Educației Naționale, Ștefania Duminică a subliniat că, în domeniul Educației, „profesorul este cel care poate să genereze schimbarea în sistem. Pentru a așeza elevul în centrul preocupărilor, trebuie să ne întoarcem întâi către profesor”.
Conferința finală a proiectului dedicată corelării stilurilor de învățare cu temperamentul elevilor a prilejuit o dezbatere vie, de frumoasă ținută academică, asigurată de prezentările și de încrucișările de idei între profesori și cercetători de elită: Grigore Georgiu, Ciprian Fartușnic, Dumitru Iacob, Mihaela Minulescu, Lavinia }ânculescu, Grațiela Albișor, Dragoș Iliescu, Dan Florin Stănescu, Elena Mădălina Iorga, Ștefan Stanciu, Dumitru Borțun. (F.A.)