Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Performanţa şi calitatea sunt două concepte esențiale pentru un învăţământ modern, reprezentând obiective strategice pentru ISJ Argeş“

„Performanţa şi calitatea sunt două concepte esențiale pentru un învăţământ modern, reprezentând obiective strategice pentru ISJ Argeş“

Interviu cu prof. Dumitru Tudosoiu, inspectorul școlar general al ISJ Argeș

Domnule inspector general, cum se încheie acest an școlar pentru ISJ Argeș, pentru dumneavoastră, pentru școala argeșeană?

Este un alt an școlar pe care îl încheiem cu satisfacţia că munca susținută, desfășurată de noi cu responsabilitate și dăruire, cu eforturi firești, dar și cu tot atâtea împliniri, s-a oglindit în realizarea obiectivelor propuse și în coordonarea și derularea optimă a activităților din învățământul argeșean. Putem spune că roadele profesionale au fost și sunt pe măsura muncii.

Vorbiți-ne despre examenele naționale de anul acesta și despre așteptările ISJ Argeș, din perspectiva rezultatelor obținute la simulări.

Una dintre atribuțiile Inspectoratului Şcolar este aceea de a asigura organizarea, desfăşurarea şi finalizarea examenelor naţionale din unităţile de învăţământ, precum şi a diverselor concursuri de la nivelul judeţului, în condiţiile legii şi cu respectarea strictă a metodologiei specifice şi a prevederilor legale în vigoare.

Rezultatele obținute la simulările examenelor naționale au înregistrat un progres de la an la an, înregistrându-se cele mai mari procente din istoria instituţiei, însă este evident că preocuparea noastră pentru performanţă şi calitate este constantă. S-au derulat de-a lungul anului școlar activități remediale cu ore de pregătire suplimentară, atât la limba română, cât și la matematică ori la celelalte discipline de examen pentru bacalaureat. Ne dorim ca munca elevilor și a dascălilor să fie răsplătită prin cât mai multe rezultate pe măsură.

Vorbiți-ne și despre definitivat și titularizare. Ce așteptări aveți? Vă propuneți o exigență crescută pentru ca în sistem să acceadă oameni din ce în ce mai bine pregătiți?

Performanţa şi calitatea sunt două concepte esențiale în cadrul unui învăţământ modern, reprezentând obiective strategice din planul managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, pe care încercăm să le implementăm în activitatea de zi cu zi a fiecărui cadru didactic.

Exigența menținerii calității în școlile argeșene este un atribut al derulării în condiții optime a unui proces instructiv-educativ competitiv, Inspectoratul Școlar Județean Argeș susţinând, încurajând și asigurând cadrul pentru dezvoltarea personală și profesională a personalului din învățământ. Formarea continuă și perfecționarea cadrelor didactice reprezintă repere esențiale ale învățământului argeșean.

În opinia dvs., care este veriga slabă a învățământului argeșean? Este întrebarea pe care o adresez tuturor inspectorilor generali, în încercarea de a trasa o hartă a problemelor învățământului românesc pe regiuni.

Învățământul argeșean este, fără doar și poate, unul de calitate, performant, însă contextul actual evidențiază în cadrul lui și firești verigi slabe.

Un prim punct slab este dezinteresul elevilor pentru a învăța în școală. Lipsa interesului, a motivației educației și a învățării constituie principala dificultate cu care se confruntă sistemul în general.

O a doua verigă slabă o reprezintă diminuarea respectului pe care îl manifestă elevii față de școală în general. Raportul respect pentru școală-profesor-elev este uneori distorsionat, iar familia ar trebui să joace un rol primordial în educația copilului și în cultivarea inițială a unui sistem de valori.

Sunt fundamentale respectul mutual profesor-elev și interdependența între toți actorii implicați în educație, elevi, profesori, familie, comunitate.         

Este important ca dascălul să îşi ocupe locul binemeritat în viaţa societăţii, a comunităţii, iar rolul profesorului și al școlii să fie conştientizat din ce în ce mai mult.

Unul dintre punctele vulnerabile ale învățământului îl reprezintă slaba corelare a educației cu piața muncii, care a dus, așa cum se știe, la o criză fără precedent a forței de muncă, a meseriașilor. Ce se întâmplă la nivelul județului Argeș cu învățământul dual-profesional?

Se relevă necesitatea privind adaptarea învățământului românesc la cerințele pieței de muncă, respectiv promovarea conceptului de învățământ profesional în sistem dual, potențând nevoia de performanță profesională și integrarea absolvenților pe piața de muncă, în actualul context socio-economic, parteneriatul cu operatorii economici.

Din acest punct de vedere, la nivelul județului Argeș se constată un interes crescut față de învățământul profesional și față de cel dual. Astfel, în anul 2018-2019 funcționau 29 de clase de învățământ profesional, iar în anul școlar 2019-2020 vor fi 53 de astfel de clase.

Planul de școlarizare 2019-2020 a generat un val de temeri în rândul cadrelor de didactice, care se tem că își vor pierde locurile de muncă prin reducerea numărului de clase în învățământul liceal.  Care este opinia dvs.? Este un motiv de îngrijorare sau îi putem liniști în acest sens pe profesorii argeșeni?

Stabilitatea constituie o premisă a unei bune desfăşurări a oricărei activităţi, însă realitatea poate impune și modificări firești, la care trebuie să ne adaptăm. Este o realitate că școala trebuie să fie centrată pe elev în procesul educațional, acesta fiind beneficiarul direct al educației.

Digitalizarea reprezintă o prioritate pentru județ? Cât de adaptat este, din acest punct de vedere, învățământul argeșean la cerințele prezentului?

Da, neîndoielnic. Era digitală este o realitate a existenţei contemporane. Școala este necesar să se adapteze acestei schimbări și să o utilizeze în mod constructiv. Motorul școlii depinde de cât de repede implementăm aplicațiile și inovațiile din domneiul tehnicii și al informaticii. Sigur că elementele tradiţionale (lectura unei cărţi tipărite, scrisul de mână) ocupă încă locul lor extrem de important în cadrul sistemului educaţional, dar asta nu înseamnă că noile tehnologii nu îşi pot găsi locul şi utilitatea.

Şcoala trebuie să-i înveţe pe elevi să folosească și să stăpânească tehnologia în folosul lor. Introducerea manualelor digitale, a lecţiilor predate cu ajutorul diverselor platforme on-line sunt modalităţi de racordare a sistemului de învăţământ la societatea modernă. Învățământul argeșean este adaptabil noului concept de digitalizare, care s-a implementat, cu succes, în unele școli, însă, din păcate, la nivelul județului, nu este suficient digitalizat.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU