Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Programe si proiecte » Parteneriatele strategice cu finanțare europeană, o metodă eficientă pentru o educație inter și transdisciplinară

Parteneriatele strategice cu finanțare europeană, o metodă eficientă pentru o educație inter și transdisciplinară

Într-o lume aflată în continuă schimbare, școala românească nu mai poate oferi doar posibilitatea acumulării de informații și a pregătirii elevilor pentru multitudinea de concursuri, ci trebuie să aibă tot mai mult în vedere dezvoltarea personalității lor, susținerea lor în ceea ce privește integrarea în societate. Fiind vorba despre o societate bazată pe strânse legături cu celelalte societăți, datorită procesului de integrare europeană, progreselor din tehnologie și, nu în ultimul rând, datorită fenomenului migrației, viitorii absolvenți vor avea nevoie de multiple abilități și nu doar de acumularea de cunoștințe. De aceea, metodele tradiționale la care nu se poate renunța definitiv sunt îmbinate cu altele, moderne, care implică atât interdisciplinaritatea, cât și transdisciplinaritatea.

O astfel de metodă este implementarea parteneriatelor europene de tip Erasmus+, finanțate de Comisia Europeană, proiecte de care au beneficiat și elevii Liceului Teoretic Ioniță Asan, din Caracal, încă din anul 2010, când existau proiectele Comenius.

Acestea presupun colaborări directe între copiii și tinerii români și cei străini și beneficiile lor sunt de necontestat, ele având efecte nu doar în ceea ce privește îmbogățirea cunoștințelor despre alte sisteme de învățământ și alte culturi, dar mai ales în dezvoltarea personalității elevilor, contribuind la creșterea încrederii în forțele proprii, la dezvoltarea abilității de a comunica într-o limbă străină, la dezvoltarea spiritului de echipă și a spiritului de inițiativă.

Fiind implicați în toate etapele desfășurării unor asemenea proiecte, de la implementare la diseminare și evaluare, ei învață să fie responsabili pentru acțiunile lor, să se implice activ în treburile comunității din care provin și să-și însușească valorile europene.

Astfel, în perioada 2017-2019, elevii și profesorii de la Liceul Teoretic Ioniță Asan, din Caracal, participă alături de alte școli din Franța, Germania și Italia la derularea unui proiect Erasmus+, cu titlul ,,Migrations d’hier et d’aujourd’hui, un cement pour l’Europe“, înregistrat cu numarul 2017-1-FR01-KA219-037130_3. În cadrul acestuia, partenerii colaborează atât prin intermediul internetului, cât și direct, în timpul activităților comune de predare-învățare-formare care se organizează în fiecare țară.

Scopul proiectului este acela de a cunoaște mai bine acest fenomen și momentele sale cele mai importante pentru secolele XX-XXI, cu consecințele sale, pozitive și negative. Totodată, se urmărește înlăturarea prejudecăților și implicarea mai activă a tinerilor în problemele societății, o îmbunătățire a abilităților lor lingvistice și sociale. În contextul actualelor valuri de imigranți proveniți din zona Orientului, fenomenul migrației provoacă nenumărate discuții și creează tensiuni legate de problemele care apar în consecință. Opinii pro și contra acceptării unor nou-veniți sunt exprimate în toate mediile, în diferite ocazii. Fenomenul este unul actual, o trăsătură de bază a societății în care trăim, dar trebuie subliniat faptul că el nu este nou și nici ceva neobișnuit. Ca atare, tinerii trebuie educați în această privință, trebuie să-l cunoască în ansamblul său, să îl poată înțelege în toată complexitatea sa, astfel încât să își poată forma o părere proprie și să se poată implica activ și corect în problemele societății.

Subiectul ales este menit să-i facă pe elevi mai conștienți de importanța fenomenului migrațiilor, de consecințele acestora asupra vieții noastre și asupra viitorului Europei. Se urmărește consolidarea valorilor promovate de Uniunea Europeană, precum solidaritatea și spiritul de toleranță, conștientizarea faptului că în cele mai multe familii există povești legate de migrație pe distanțe mai lungi sau mai scurte, că mobilitatea comunităților omenești pot fi un factor de progres, că aceste migrații au existat dintotdeauna și că oamenii trebuie să învețe din asta să conviețuiască indiferent de origine, religie, convingeri etc.

Odată cu rezultatele referendumului din Marea Britanie privind separarea de Uniune și cu noul val de migrații către Europa, în statele europene s-a accentuat naționalismul.

De aceea, alegerea unei astfel de teme este necesară pentru sensibilizarea elevilor noștri și pentru a-i face să reflecteze asupra fundamentelor care au permis construcția europeană. Ei trebuie să înțeleagă migrațiile din trecut care au contribuit adesea la progres și la cimentarea Uniunii Europene. Prin cunoașterea unui fenomen care depășește epoca noastră, prin înțelegerea sa, sperăm să prevenim și să luptăm împotriva rasismului, prejudecăților și intoleranței.

În acest proiect sunt implicați 20 de profesori și 100 de elevi, dintre care șase profesori și 15 elevi au participat la activitățile de predare-învățare din statele partenere, iar limbile de comunicare sunt engleza și franceza.

Activitățile desfășurate sunt diverse: cercetarea diferitelor surse pentru realizarea unor prezentări despre fenomenul migrației în secolul al XX-lea, interviuri cu migranți, întocmirea unor chestionare în legătură cu atitudinea și mentalitatea comunităților în care trăim față de migranți, studierea efectelor migrației economice asupra copiilor ai căror părinți lucrează în străinătate, realizarea unor scenete, a unor postere, colaje și machete în cadrul atelierelor în care elevii au lucrat în grupe multinaționale în timpul mobilităților și organizarea unor expoziții.

După întâlnirile care au avut loc în Franța (decembrie 2017) și Italia (noiembrie 2018), ultima mobilitate – activitate de predare-învățare-formare, a avut loc în Germania, la Oschersleben, în apropiere de Magdeburg, în luna martie 2019. Pe lângă activitățile desfășurate în școală, au fost vizitate și locuri importante pentru migrațiile din timpul comunismului, cum ar fi, în Franța, Muzeul imigrației din Paris, iar în Germania Poarta Brandemburg, Muzeul Holocaustului din Berlin și au vizitat muzeul frontierei de la Hötensleben care ilustrează ridicarea Cortinei de fier în Europa după al Doilea Război Mondial. Elevii au avut, de asemenea, posibilitate să viziteze Reichtagul și să-l întâlneacă pe deputatul de origine senegaleză Karamba Diaby, care le-a vorbit despre experiența sa personală și despre politica Germaniei în ceea ce privește imigrația.

Pe parcursul desfășurării proiectului, elevii învață unii de la ceilalți și spre deosebire de alte proiecte școlare, în cazul acestora, rolul elevilor și al profesorilor este schimbat, profesorii îndrumându-i pe elevi, fără ca deciziile să le aparțină. Elevii își pot manifesta creativitatea fără a trebui să se încadreze strict în vreun tipar impus de profesori.

În afara impactului foarte mare pe care aceste proiecte îl au asupra elevilor, trebuie menționat și impactul asupra profesorilor și al instituției de învățământ, dezvoltarea spiritului de echipă și în rândul carelor didactice care trebuie să colaboreze, aceste proiecte având un grad ridicat de transdisciplinaritate.

Schimburile de experiență, adoptarea unor metode mai eficiente de lucru, îmbunătățirea relațiilor dintre profesori-elevi sau profesori-conducerea unității școlare, dar mai ales o mult mai mare implicare a părinților în problemele școlii reprezintă alte avantaje ale acestora.

Toate aceste avantaje au fost resimțite în cadrul Liceului Teoretic Ioniță Asan, din Caracal, încă de la prima astfel de colaborare, din 2010, când a început un proiect Comenius intitulat ,,Auf dem Weg der europäischen Schule der Zukunft“.

Elevii și-au imaginat atunci școala ideală, care să corespundă exigențelor unei societăți în continuă schimbare și au comparat diferitele sisteme de învățământ.

În perioada 2014-2016, sub titlul ,,Power up! Get active for your future!“ s-a desfășurat proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, care a avut drept scop principal conștientizarea elevilor în ceea ce privește necesitatea unui stil de viață sănătos și activ și implicațiile pe termen lung – și nu doar asupra sănătății – ale unei vieți statice, bazate pe folosirea excesivă a gadgeturilor și pe reducerea activităților fizice.

Indiferent de subiectul ales, aceste proiecte susțin educația pentru cetățenia europeană, care nu mai rămâne la un nivel teoretic așa cum este percepută de obicei în școală și facilitează stabilirea unor relații de prietenie care durează și după ce colaborarea dintre școlile partenere se încheie.

Prof. Florina BĂȚĂGUI 2